NVVK audit: Halte Werk slaagt met vlag en wimpel

De NVVK, branchevereniging voor organisaties werkzaam op het gebied van schuldhulpverlening, heeft in april 2019 NVVK-lid Halte Werk geaudit. Halte Werk slaagde met vlag en wimpel voor de verplichte driejaarlijkse audit.

De controle is onderdeel van het lidmaatschap om de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren. Bij de audit is geen enkele tekortkoming gevonden. Dat is de best mogelijke uitkomst voor een organisatie en volgens de auditor van de NVVK 'Een prestatie!'.
 
Goed team, gevestigde positie en innovatieve werkwijze
Halte Werk als Gemeenschappelijke Regeling (GR) `staat in 2019` constateert de NVVK. Al sinds 2015 voert Halte Werk de schuldhulpverlening uit voor de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL). "Het team Schuldhulpverlening is een goed team, heeft haar positie in het werkveld gevestigd en participeert in een behoorlijk aantal innovatieve projecten op het gebied van schuldhulpverlening", aldus het eindrapport. Op www.haltewerk.nl/schuld staat meer informatie over schuldhulpverlening van Halte Werk.