Subsidie mogelijk voor energiebesparende maatregelen

Per direct kunnen inwoners van Langedijk een subsidie van 70 euro voor energiebesparing aanvragen. De subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is bedoeld voor woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen.

 

Aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kan op de website van het Duurzaam Bouwloket. Dit kan nog met terugwerkende kracht. Maatregelen die vanaf 1 januari 2020 zijn genomen, komen in aanmerking. Wel zijn er een aantal randvoorwaarden. Voor de maatregelen moet een aankoopbewijs zijn. Deze is nodig voor de online aanvraag. Ook moeten de maatregelen 70 euro of meer gekost hebben. De subsidie is bedoeld voor aanpassingen in de eigen woning.

Termijn

Het aanvragen van de subsidie kan nog tot en met 31 maart 2021. Vanwege een maximum aantal aanvragen kan de einddatum al eerder zijn. De subsidie kan voor maximaal 1275 woningen in Langedijk aangevraagd worden. De Regeling Reductie Energiegebruik is een regeling afkomstig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Mogelijkheden

Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal 70 euro van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

Advies

Maatregel Criterium
Advies energiebesparing Vertegenwoordigd geheel of gedeeltelijk de kosten van het energiebesparingstraject.

Kleine energiebesparende maatregelen

Maatregel Criterium
Waterzijdig inregelen Het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).
Vervangen radiatorkraan Het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan.
Waterbesparende douchekop Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroomklasse Z (4-7 liter/minuut) of klasse A (7-9 liter/minuut).
Pompschakelaar vloerverwarming Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingspomp.
Woningventilatie Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met luchtvochtigheid, CO2-sturing of warmteterugwinning.
Inductiekookplaat Het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat.
Leidingisolatie en/of radiatorfolie Betreft het aanbrengen van leidingisolatie op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem alsmede ook het bevestigen van radiatorfolie op of achter de radiator.
Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger met A+++ label
Stand-by schakelaar Een schakelaar om apparaten volledig uit te schakelen
Doorstroomverwarmer (ook wel doorstroom boiler genoemd) Betreft het aanbrengen van een doorstroomverwarmer. In tegenstelling tot een elektrische boiler wordt er geen water in een boiler op temperatuur gehouden maar wordt er het water alleen verwarmd als er vraag naar warm water is.

Grote energiebesparende maatregelen

Maatregel Criterium
Gevelisolatie Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. Adviescriteria minimaal : Spouw: Rc ≥ 1,3m2 K/W, binnengevel ≥ 3,5 K/W, buitengevel ≥ 4,5 K/W.
Vloerisolatie Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton. Adviescriteria minimaal : Rc ≥ 3,5m2 K/W.
Bodemisolatie Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodemafsluitende laag (dampscherm) op de bodem van de kruipruimte. Adviescriteria minimaal : Rc ≥ 2,5 m2 K/W.
Dakisolatie Betreft de isolatie van een dak aan de buitenzijde of binnenzijde van het dakbeschot. Adviescriteria minimaal :Rc ≥ 4,5 m2 K/W.
Kozijn vervanging of glas vervanging Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van isolerend glas in een bestaand kozijn. Adviescriteria minimaal : Kozijn U waarde < 1,3. Glas < 0,9.
Overige maatregelen Maatregelen die niet zijn benoemd in bovenstaand overzichten maar maatregelen die wel een energiebesparende of energieopwekkende functie hebben en daarmee een CO2 reductie realiseren.