Start bouw op voormalige 'bieblocatie'

Begin maart van dit jaar start de bouw van het plan op de voormalige bibliotheeklocatie aan de Voorburggracht in Zuid Scharwoude. Het betreft een plan voor een Deen supermarkt, aanvullende detailhandel, 12 koopappartementen en een verbeterde bevoorradingsroute en parkeersituatie.

Recent is overleg gevoerd tussen het College van Langedijk, Hoorne Vastgoed B.V. en Deen Vastgoed over het bouwplan aan de Voorburggracht. De partijen zijn tot overeenstemming gekomen dat het bestaande bouwplan van Hoorne Vastgoed wordt overgedragen aan Deen. Dit betekent dat er geen Vomar Voordeelmarkt maar een Deen supermarkt zich zal vestigen in het nieuwe pand. Deen Vastgoed wordt eigenaar van het perceel. In opdracht van Deen zal begin maart gestart worden met de bouw van deze nieuwe supermarkt, 12 woningen en aanvullende detailhandel. Inmiddels heeft de sloop van de voormalige Aldi op het terrein plaatsgevonden en zullen de komende maanden meer voorbereidende werkzaamheden in het gebied plaatsvinden. De direct omwonenden worden door de aannemer geïnformeerd over de bouwwerkzaamheden.

Wat gebeurt er met de naastgelegen Deen? 

Naar verwachting zal de huidige naastgelegen Deen sluiten zodra de nieuwe winkel opengaat en zal de eigenaar dit pand willen herontwikkelen. Dat zou ook sloop kunnen betekenen.

Waarom geen andere supermarkt? 

Hoorne Vastgoed (Vomar) kocht het perceel waar de nieuwe winkel komt. Zij hebben destijds een omgevingsvergunning aangevraagd om te gaan bouwen. Daarbij zat een bouwplan. Die aanvraag heeft de gemeente getoetst aan het bestemmingsplan en het bouwbesluit. In het bestemmingsplan wordt een supermarkt mogelijk gemaakt, dus de vergunning is goedgekeurd. Concurrentie-aspecten mogen verder geen rol spelen bij de besluitvorming (EU regelgeving). De gemeente mag dus geen voorkeur geven voor bijvoorbeeld een andere supermarkt. De gemeente bepaalt niet welke supermarkt/winkel er in een pand komt.

Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw medio 2021 opgeleverd.

de heer Deen van Deen Vastgoed Winkels (links), wethouder Ad Jongenelen (midden) en de heer Heeremans van Hoorne Vastgoed (rechts) ondertekenen de driepartijenovereenkomst.

Foto: de heer Deen van Deen Vastgoed Winkels (links), wethouder Ad Jongenelen (midden) en de heer Heeremans van Hoorne Vastgoed (rechts) ondertekenen de driepartijenovereenkomst.