Start project 'Ogen en Oren in de wijk'

Op dinsdagavond 18 februari vond de startbijeenkomst van het project 'Ogen en Oren in de wijk' in De Binding plaats. Een buurtpreventieproject waar inwoners zich voor kunnen aanmelden.

Het ‘Ogen en Oren team’, samengesteld uit buurtbewoners, heeft een signalerende functie en spreekt inwoners aan om alerter te zijn op verdachte situaties. Daarnaast hebben de teams aandacht voor overlast, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en andere gebreken in de openbare ruimte. De gemeente en politie omarmen dit initiatief en zullen faciliteren waar nodig. Van de politie ontvangen de deelnemers uitleg over waar op te letten en wanneer de politie te bellen. Inwoners die aan het project deelnemen hebben dezelfde taken en bevoegdheden als iedere andere inwoner en nemen geen enkel risico. Het team heeft alleen een signalerende functie en grijpt niet zelf in. Het project start direct na de startbijeenkomst. In welke wijken het ‘Ogen en Oren team’ in eerste instantie een oogje in het zeil houdt, hangt af van de woonadressen van de deelnemers.

Doet u mee?

Wilt u meehelpen om uw buurt veiliger te maken? Mailt u dan naar Karin van der Vliet (coördinator van de teams) of veiligheid@gemeentelangedijk.nl.