Start voorbereidende werkzaamheden ‘De Ark’

Begin maart starten de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van zes rijwoningen op de plek van de voormalige noodkerk De Ark aan de Parallelweg in Sint Pancras. De gemeente begint met de kap van bomen en struiken rond de parkeervakken en in de noordoostelijke hoek van de bouwlocatie. De kapwerkzaamheden zullen ruim voor het broedseizoen gereed zijn.

De rijwoningen worden ontwikkeld door kopersvereniging De Ark, via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (een vorm van bouwen in eigen beheer) en worden gebouwd door Bouwburo Tauber. Enkele omwonenden hadden op verschillende punten bezwaar ingediend tegen het plan. De Raad van State heeft echter half januari in een definitieve uitspraak alle bezwaren verworpen en daarmee de weg vrijgemaakt voor de start bouw. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. Naar verwachting zijn de woningen medio 2021 gereed. De gemeente en de aannemer streven ernaar de overlast door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ervaren of vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente op 0226 - 33 44 33.