Samenwerking ontwikkeling Stationsgebied

“Door samenwerking willen we synergie en meerwaarde bereiken.” Met deze woorden ondertekenden op 14 februari vier wethouders van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard de bestuursovereenkomst ‘Samen aan de slag’. Hierin geven de twee gemeenten aan, dat zij willen komen tot een gezamenlijke visie voor de ontwikkeling van het stationsgebied in Heerhugowaard.

De wethouders  Nils Langedijk en Ad Jongenelen van Langedijk ondertekenden de overeenkomst, evenals de wethouders Monique Stam en John Does van Heerhugowaard. Langedijk en Heerhugowaard vormen een gezamenlijke ‘Bestuursgroep’, deze bestaat uit twee wethouders en een leidinggevende van de twee gemeenten. Doel van de bestuursgroep is te komen tot een gezamenlijke visie op de verdere ontwikkeling van het stationsgebied. Hierbij krijgt de omgeving bijzondere aandacht, waaronder het Oosterdelgebied.

Cultuurhistorie en OV-knooppunt
Wethouder Langedijk: “De samenwerking biedt kansen om de cultuurhistorische waarden van Langedijk te borgen en te versterken. Ook staat in de overeenkomst dat de ontwikkeling van het stationsgebied als OV-knooppunt wordt gezien als een gedeelde opgave. Betere bereikbaarheid van Heerhugowaard en Langedijk met het openbaar vervoer draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze beide gemeenten.”

Wethouder Stam vult aan: “Wij hebben als Heerhugowaard een belangrijke opgave als het gaat om woningbouw en betere bereikbaarheid via het OV. Ik ben ervan overtuigd dat de plannen zodanig kunnen worden ontwikkeld, dat recht wordt gedaan aan de belangen van beide gemeenten.” Volgens wethouder Jongenelen is dit document het eerste document dat door Heerhugowaard en Langedijk is ondertekend. “Het is de eerste serieuze stap op weg naar een fusie tussen onze gemeenten.”

Ondertekening overeeenkomst samenwerking ontwikkeling Stationsplein Heerhugowaard