Cliënten WMO en Jeugd positief over ondersteuning

Een grote meerderheid (87%) van de inwoners van Langedijk die gebruikmaken van hulp vanuit de Wet Maatschappelijk Dienstverlening (Wmo) is in het algemeen positief over de (passende) ondersteuning of de voorziening die zij ontvangen. Voor cliënten binnen de Jeugdhulp ligt het percentage op 80%. Dit blijkt uit uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd over het jaar 2018, uitgevoerd door I&O Research.

Wmo cliënten zijn over het algemeen positief over de ondersteuning of voorziening die zij ontvangen. Veel cliënten binnen de Jeugdhulp zijn vooral positief over de bejegening door hulpverleners. Zij voelen zich met respect behandeld en serieus genomen. In vergelijking met 2017 is de tevredenheid over de Wmo-consulente tijdens het keukentafelgesprek toegenomen. Dit zijn gesprekken thuis om de ondersteunings- en hulpvraag vast te stellen. De tevredenheid over zorgaanbieders bleef voor Wmo en Jeugd met een ‘rapportcijfer’ 7,6 gelijk met het resultaat van 2017. Ook vinden cliënten zelf hun weg naar de hulpverlening. Jeugd komt via de ouders en in mindere mate met de school en de huisarts met jeugdhulp in aanraking. Bij de WMO weten acht op de tien cliënten waar zij met hun hulpvraag terechtkunnen. Cliënten van jeugdhulp zijn minder goed te spreken over de snelheid van de hulp en – indien van toepassing - de samenwerking tussen organisaties met als doel hulp te bieden.

Sterke kanten en verbeterpunten

De gemeente is verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd uit te voeren als wettelijke verantwoording. Zo ontstaat inzicht in de sterke kanten en verbeterpunten van de ondersteuning. Voor het onderzoek zijn in totaal 456 Wmo-cliënten en 435 Jeugdhulpcliënten (of hun ouders) benaderd. Zij kregen een vragenlijst toegestuurd met de mogelijkheid deze vragenlijst schriftelijk of online in te vullen.