Brand aan de Laanweg in Oudkarspel

Op woensdag 13 februari is er brand geweest aan de Laanweg in Oudkarspel waarbij ook asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. Lees hier alle updates en meer informatie.

Gezondheidsrisico's

Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door het inademen van losse asbestvezels. In de buitenlucht zijn altijd al asbestvezels aanwezig in lage concentraties. Lang niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. De kans hierop wordt groter bij het langdurig inademen van hoge concentraties asbestvezels. Bij de brand aan de Laanweg in Oudkarspel is sprake van een kortdurende blootstelling aan een tijdelijk (licht) verhoogde concentratie asbestvezels en daarom is het extra risico verwaarloosbaar klein.

Meer informatie

Wanneer u vragen hebt over asbest en mogelijke risico’s voor uw gezondheid, dan kunt u contact opnemen met GGD op 088 01 00 500. Voor vragen over de asbestsanering kunt u zich wenden tot de RUD NHN via 088 10 21 300. Voor overige vragen kunt u de gemeente Langedijk bereiken op 0226 33 44 33.
 

Updates

 • 14 februari, 16.45 uur: er is asbest aangetroffen in de tuinen achter de woningen Laanweg 13 t/m 24. Vandaag is een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf begonnen met de opruimwerkzaamheden bij de woningen. De RUD verwacht binnen twee weken alle tuinen gesaneerd te hebben. De bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd over de werkwijze van de opruimwerkzaamheiden.
   
 • 13 februari, 11.33 uur: de gemeente Langedijk informeert de inwoners verder over de mogelijke verspreiding van asbest rond de brand. Bewoners in de omgeving van de brand worden geïnformeerd middels een brief.
   
 • 13 februari, 11.10 uur: u kunt ramen en deuren weer openen en het ventilatiesysteem weer aanzetten.
   
 • 13 februari, 11.24 uur: door de brand aan de Laanweg in Langedijk is mogelijk asbest verspreid in een straal van 150 meter. Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt of het inderdaad asbest is. Bewoners rond de brand zijn door de gemeente Langedijk geïnformeerd en krijgen een brief van de gemeente.
   
 • 13 februari, 10.40 uur: de brandweer heeft het sein brand meester geven. Tijdens het nablussen kan nog steeds rook vrij komen. Hebt u last van de rook, houd uw ramen en deuren gesloten.
   
 • 13 februari, 09.15 uur: mogelijk is asbest verspreid in een straal van 150 meter rond de brand. Bewoners van ontruimde huizen worden opgevangen in hotel De Buizerd in Oudkarspel. Er is brand in meerdere schuren aan de Laanweg in Oudkarspel. Mocht u last hebben van de rook die vrijkomt bij de brand aan de Laanweg in Oudkarspel, sluit dan deuren en ramen en zet indien mogelijk uw ventilatie uit.
   
 • 13 februari, 08.00 uur: NL-Alert is verstuurd vanwege brand in meerdere schuren aan de Laanweg in Oudkarspel. Hebt u last van de rook die vrijkomt bij de brand aan de Laanweg in Oudkarspel. Sluit dan deuren en ramen en zet indien mogelijk uw ventilatie uit.


Lees veelgestelde vragen en antwoorden over asbest op http://bit.ly/2TMTddM.
Meer informatie over brand en rook vindt u op www.vrnhn.nl/informatie-bij-incidenten/brand-en-rook
Meer informatie over NL alert vindt u op www.vrnhn.nl/informatie-bij-incidenten/nl-alert