Februari

 • Langedijker college stemt in met woningbouw Spoorstraat en herinrichting ‘dorpsbosje’

  17 maart 2021

  Het college van Langedijk heeft recent ingestemd met het voorstel van ontwikkelaar Timpaan voor de bouw van ca. 25 woningen nabij de Spoorstraat in Noord-Scharwoude. In de planontwikkeling is ook het naastgelegen dorpsbosje meegenomen.

 • Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard werken aan dementievriendelijke gemeente

  18 februari 2021

  Het aantal mensen met dementie neemt toe. Iedereen krijgt er mee te maken. Ook mantelzorgers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard willen dat mensen met dementie zich zo lang mogelijk thuis voelen en door anderen begrepen en geholpen worden. Daarom zetten Langedijk en Heerhugowaard zich samen met maatschappelijke partners in om iedereen bewust te laten zijn van dementie in hun directe leefomgeving.

 • Meer sociale woningbouw Lourens Bogtmanstraat

  17 februari 2021

  Samen met Woonstichting Langedijk heeft gemeente Langedijk onderzocht of en hoeveel sociale woningbouw op de locatie ‘’Lourens Bogtmanstraat’’ in Oudkarspel gerealiseerd kan worden. In eerste instantie gingen partijen uit van 7 sociale huurwoningen. In het definitieve plan is er ruimte voor 11. Daarnaast komen er 17 koopwoningen rondom een hof waar tevens een appartementengebouw met de genoemde huurwoningen aan ligt.

 • Tweede Kamer stemt in met fusie gemeente Langedijk en Heerhugowaard

  12 februari 2021

  De Tweede Kamer heeft donderdag 11 februari, ingestemd met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. De nieuwe gemeente Dijk en Waard is daarmee een grote stap dichterbij gekomen. Het wetsvoorstel wordt nu nog in de Eerste Kamer besproken. Wanneer ook deze instemt is de fusie van beide gemeenten definitief per 1 januari 2022.

 • Vier bijeenkomsten over mogelijkheden zonnevelden en windmolens

  24 februari 2021

  De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard nodigen inwoners en ondernemers uit voor een gesprek over de mogelijkheden van zonnevelden en windmolens. Vanuit de Regionale Energiestrategie zijn vier gebieden in Langedijk en Heerhugowaard in beeld waar eventueel zonne- en/of windenergie gerealiseerd kan worden. Dat zijn: Breekland en Zuiderdel in Langedijk en Alton en Westfrisiaweg in Heerhugowaard. Voor ieder gebied wordt in februari of maart een participatiebijeenkomst georganiseerd.