Renovatie Voorburggracht

In de nazomer van 2019 hebben wij het project ‘Rioolrenovatie Voorburggracht’ afgerond. Daarna zijn er tijdelijk klinkers aangebracht. In het voorjaar van 2021 willen we de Voorburggracht definitief gaan inrichten.

De Voorburggracht, tussen de Zaagmolenweg en Kasteelstraat, wordt op dezelfde wijze als het gedeelte, tussen de Provinciale weg en Zaagmolenweg, ingericht. Dit betekent dat de klinkers worden vervangen door asfalt. De totale breedte van de weg – ca. 6 meter - wordt gehandhaafd.

Aan de weerszijde van de weg komen rode fietsstroken met een breedte van 1,80 meter. Het middengedeelte van de weg wordt uitgevoerd in zwart asfalt. De kruispunten met de Zaagmolenweg, de Lourens Bogtmanstraat en de Kasteelstraat worden gelijkwaardig gemaakt. Er komen rode attentievakken op de kruispunten. Dit zijn geen verhoogde plateau’s. De parkeervakken zullen op het trottoirniveau liggen en worden met een bruin zwart kleurenmix betonklinkers bestraat. Het trottoir wordt bruinrood bestraat. De inritten naar percelen blijven gehandhaafd.

Ontwerptekening

Download en bekijk hier de ontwerptekening (PDF 2,32 MB). Graag uw reactie voor 8 februari 2021.