Geslaagde bijeenkomst over toekomstvisie Museum BroekerVeiling

Bijna 50 inwoners en raadsleden stemden maandag 23 november af op de online bijeenkomst over de toekomst van Museum BroekerVeiling. Studio Louter presenteerde een concept-visie waar iedereen een bijdrage aan kon leveren.

Mathijs Koper van de raad van toezicht van het museum en wethouder Nils Langedijk van gemeente Langedijk benadrukten in de inleiding de nut en noodzaak om te komen tot een toekomstbestendige visie. Mede door de inzet van de vele vrijwilligers, het noodfonds vanuit de provincie en gemeente en door de acties die het museum zelf onderneemt, draait het museum nog. Voor de langere termijn is het financieel niet houdbaar. Om het museum te behouden werken gemeente en museum samen aan verandering en vernieuwing. 

Nieuw museaal concept

Gemeente Langedijk heeft Studio Louter gevraagd een nieuw museaal concept te maken. Het voorstel is om het museum een meer open karakter te geven door het buitenterrein aan de Broekerplein-kant open te stellen. Het entreegebouw zou deels een gemeenschapsfunctie kunnen krijgen en tijdelijke tentoonstellingen kunnen huisvesten. Het veilen en varen blijft natuurlijk, maar het museale verhaal zal op nieuwe wijze worden verteld in de lighallen.

Inwoners denken mee

Aan inwoners werd gevraagd mee te denken. Enkele ideeën die uit de avond naar voren kwamen zijn: het entreegebouw beter benutten voor feesten en partijen, een museumhaven maken waar historische boten een plek hebben, andere monumenten en bezienswaardigheden in de route opnemen en evenementen organiseren zoals een bloemenshow, kloetwedstrijd of open podium. Ook is er de wens om het museum meer te verbinden met de omgeving met bijvoorbeeld een pontje of brug bij fietsbrug ‘De Krul’ in Heerhugowaard. Daarnaast werden zorgen geuit over de vele vaarbewegingen in het Oosterdelgebied. Het kwetsbare gebied mag niet verdwijnen en omwonenden willen geen overlast van de hoeveelheid boottoeristen.

Traject

De komende periode wordt verder gewerkt aan de visie. Naast inwoners hebben diverse ondernemers en partners, zoals Staasbosbeheer, Hoogheemraadschap en Loods Herbestemming Monumenten, hun inbreng gegeven. De gemeente gaat dit vertalen naar een totaalbeeld. Aanvullend op de visie wordt een financiële verkenning gedaan en een plan van aanpak gemaakt. College van B&W en gemeenteraad zullen hierover een besluit nemen. Daarmee is het project nog niet afgerond; medio 2021 krijgt het participatietraject een vervolg.