Mantelzorgwaardering van gemeente Langedijk

Bent u mantelzorger? Dan kunt u in aanmerking komen voor de jaarlijkse mantelzorgwaardering van gemeente Langedijk. Van 16 december 2019 tot en met 30 april 2020 kunt u over het jaar 2019 een aanvraag indienen.

De gemeente heeft een budget beschikbaar voor maximaal 400 mantelzorgers. Toekenning vindt plaats op basis van volgorde van aanmelding. U komt in aanmerking als u voldoet aan de voorwaarden en criteria zoals hieronder beschreven.

Mantelzorgers boven de 18 jaar ontvangen een geldbedrag van € 100,- . Wie jonger is dan 18 jaar ontvangt een bioscoopbon voor twee personen.

Zo vraagt u mantelzorgwaardering aan

U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen door dit aanvraagformulier in te vullen. Stuur of mail uw ingevulde aanvraag naar:

Wonen Plus Welzijn Langedijk
Dorpsstraat 610
1723 HJ Noord-Scharwoude
Tel: 0226-318050
Email: mantelzorglangedijk@wonenpluswelzijn.nl

Wonen Plus Welzijn neemt na ontvangst van de aanvraag contact met u op om een goed beeld te krijgen van wat er nodig is om u als mantelzorger te kunnen ondersteunen.

Voorwaarden en criteria

Om in aanmerking te kunnen komen voor de waardering zijn de volgende landelijke criteria van belang:

  • Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.
  • Het gaat om onbetaalde hulp, en mantelzorg kan nooit als een verplichting aan iemand opgelegd worden.
  • Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen en gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.
  • De zorgvrager (degene die langdurig zorg nodig heeft) woont in de gemeente Langedijk en ontvangt mantelzorg.
  • De mantelzorger zelf mag buiten de gemeente Langedijk wonen.
  • De zorgvrager woont thuis of in een begeleid wonenproject of in een aanleunwoning, dus niet in een verpleeg- of zorginstelling.
  • De mantelzorger heeft 3 aaneengesloten maanden zorg verleend, minimaal 8 uur per week.
  • U kunt geen zorgvrager en mantelzorger tegelijk zijn. Hierin gaat het om zorgen voor elkaar.
  • De mantelzorger kan één keer per jaar de mantelzorgwaardering aanvragen, los van het aantal zorgvragers waaraan de mantelzorg zorg wordt verleend.
  • De aanvraag is ingediend vóór 30 april 2020.

Verloop van uw aanvraag

Wonen Plus Welzijn beoordeelt uw aanvraag. Voldoet uw aanvraag over het jaar 2019 aan de voorwaarden, dan ontvangt u de mantelzorgwaardering.