Veiligheidsmonitor van start

De Veiligheidsmonitor 2021, een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt, gaat binnenkort van start.

In​ de gemeente​n Langedijk ​en Heerhugowaard zijn steekproefsgewijs inwoners geselecteerd voor het onderzoek. Binnenkort ontvangen zij per post een uitnodiging van I&O Research om deel te nemen. Bent u geselecteerd? Dan vragen wij u om hieraan deel te nemen. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Deze resultaten worden in maart 2022 verwacht.