Bestrijden van onkruid en het maaien van gras

Deze warme dagen, in combinatie met soms een (flinke) regenbui, zijn ideale omstandigheden voor gras en onkruid om te groeien. Je ziet het soms bijna letterlijk de grond uit schieten. Wat doet de gemeente precies aan het bestrijden van onkruid op verharding en het maaien van gras?

Deze warme dagen, in combinatie met soms een (flinke) regenbui, zijn ideale omstandigheden voor gras en onkruid om te groeien. Je ziet het soms bijna letterlijk de grond uit schieten. Wat doet de gemeente precies aan het bestrijden van onkruid op verharding en het maaien van gras?

Onkruidbestrijding

Elke wijk krijgt gemiddeld èèn keer in de 4 maanden een grondige borstelbeurt om het onkruid op de verharding weg te halen. De gemeente gebruikt hierbij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Doordat er alleen milieuvriendelijke middelen worden gebruikt, wordt onkruid niet meer tot in de wortel weggehaald. Daardoor is het lastiger om te bestrijden en komt het veel sneller weer omhoog. Een beperkte mate van onkruid in de wijken is daarom toegestaan. De gemeente haalt het onkruid wijk voor wijk weg. Daarom wordt alleen bij ernstige hinder onkruid verwijderd na een melding, bijvoorbeeld wanneer een blindengeleide pad met onkruid is overwoekerd. Meer informatie is te lezen op de pagina Onkruidbestrijding.

Maaien van gras

De gemeente maait op verschillende momenten in het jaar. Dit is afhankelijk van het weer. In juni en september zijn er twee maairondes, verdeeld over het groeiseizoen. In juli is er een veiligheidsronde en wordt bij kruispunten en oversteekplaatsen de eerste meter weggemaaid. Na de bloeiperiode wordt het bloemrijk grasland in de gemeente gemaaid. Dit is medio september. De aanwezige bloemen hebben dan hun zaden laten vallen zodat er ook het volgend jaar weer een bloemrijke strook ontstaat. Aangewezen speelterreinen worden elke twee weken gemaaid. Meer informatie is te lezen op de pagina Maaibeleid.

Door een toename van thuiswerken staan er veel meer voertuigen in de straat en dat maakt het onderhoud lastiger. Mocht u een maaimachine of borstelwagen opmerken in de straat, dan kunt u uw auto eventueel even verplaatsen. Zo kunnen we beter op alle plekken in de straat komen en dit komt het straatbeeld weer ten goede.