Augustus

 • Neem deel aan onderzoek naar koopgedrag

  31 augustus 2021

  Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om in beeld te brengen waar de inwoners kopen en hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden start begin september een grootschalig consumentenonderzoek in opdracht van onder andere de provincie Noord-Holland. Ook gemeente Langedijk neemt deel aan het onderzoek.

 • Inwoners Langedijk en Heerhugowaard volop in gesprek over Dijk en Waard

  25 augustus 2021

  De inwoners van Langedijk en Heerhugowaard maken goed gebruik van de mogelijkheden om mee te denken en te praten over Dijk en Waard. Deze zomer zijn onder de noemer ‘Onze kijk op Dijk en Waard’ verschillende initiatieven gestart, zoals een online gespreksplatform en grote prikborden die op diverse locaties in Langedijk en Heerhugowaard staan. Dat mensen betrokken zijn bij hun nieuwe gemeente, blijkt uit de honderden perspectieven, ideeën en dromen die de initiatieven opleveren.

 • Ministerie en provincie zien rivierkreeftenprobleem Oosterdelgebied met eigen ogen

  23 augustus 2021

  Op vrijdag 20 augustus brachten de kwartiermaker van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en gedeputeerde Esther Rommel van provincie Noord-Holland een werkbezoek aan het Oosterdelgebied in Langedijk. Het doel van dit bezoek was het met eigen ogen aanschouwen van de schade die de Amerikaanse rivierkreeft aan het gebied toebrengt.

 • Bestrijden van onkruid en het maaien van gras

  20 augustus 2021

  Deze warme dagen, in combinatie met soms een (flinke) regenbui, zijn ideale omstandigheden voor gras en onkruid om te groeien. Je ziet het soms bijna letterlijk de grond uit schieten. Wat doet de gemeente precies aan het bestrijden van onkruid op verharding en het maaien van gras?

 • Plek erbij voor de bijen

  11 augustus 2021

  In Park De Draai in Heerhugowaard is sinds kort een ‘light’ versie van een Bee Valley informatiepunt te vinden. Het informatiepunt, gerealiseerd door de gemeente, twee Heerhugowaardse imkers en het Langedijkse Bee Valley, biedt een mooie ‘speelplaats’ voor bijen en insecten. Tegelijkertijd kunnen mensen er meer leren over het belang van bijen (en insecten) voor de biodiversiteit.

 • Nieuw ‘deur tot deur’-vervoer voor ouderen

  09 augustus 2021

  In juli 2021 is gestart met lokaal ‘deur tot deur-vervoer’ binnen de gemeentegrens van Langedijk. Deze nieuwe aanvullende dienst wordt uitgevoerd door Wonen Plus Welzijn (WPW) Langedijk, in opdracht van de gemeente. Uit onderzoek bleek een grote behoefte voor de dienst, die bestaat naast andere vervoersdiensten als de Hugo Hopper en de OV taxi. Een motie van Senioren Langedijk en Groen Links leidde tot de totstandkoming van het initiatief.

 • Registratie politieke partijen herindelingsverkiezingen Dijk en Waard

  06 augustus 2021

  De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard fuseren op 1 januari 2022 tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Daarom zijn op 24 november 2021 verkiezingen voor de gemeenteraad van deze nieuwe gemeente. Wilt u als politieke groepering meedoen aan deze gemeenteraadsverkiezingen? Dan leest u hieronder meer informatie over de data, procedures en voorwaarden voor bestaande en nieuwe politieke partijen.

 • Groot onderhoud aan de Westerweg (N242) in Heerhugowaard

  05 augustus 2021

  De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de Westerweg (N242) in Heerhugowaard. Het asfalt van de Westerweg (N242) wordt vernieuwd tussen de Nollenweg (N508) en de Zuidtangent. Om de hinder voor het autoverkeer te beperken vinden de werkzaamheden in de avond en nacht plaats van maandag 9 augustus tot zaterdag 21 augustus 2021. De Westerweg (N242) wordt in delen afgesloten. Voor het autoverkeer geldt een omleiding.

 • Veiligheidsmonitor van start

  03 augustus 2021

  De Veiligheidsmonitor 2021, een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt, gaat binnenkort van start.