Wonen Plus Welzijn laat u niet in de steek

Goed nieuws voor Langedijkers die ondersteuning ontvangen of willen krijgen van Wonen Plus Welzijn (WPW) met als doel op een goede manier thuis te kunnen blijven wonen. De voorzieningen blijven in stand maar worden soms op een andere manier georganiseerd.

Petra Schoon van WPW vertelt dat de maaltijdsvoorziening aan huis ook tijdens de coronacrisis blijft bestaan. Verder is het mogelijk gebruik te maken van de ‘boodschappenservice’. “Als mensen geen netwerk hebben om iemand anders boodschappen te laten doen, dan komen wij in actie”. Het contact met Langedijkers leidt niet onder crisis. Schoon: “Doordat onze welzijnsconsulenten door de recente aangescherpte maatregelen van het kabinet minder vaak aan huis mogen komen, bellen ze vaker dan voorheen. Daarnaast gaan beroepskrachten nog steeds bij een kleine groep kwetsbare mensen op huisbezoek. Dit natuurlijk met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Het gaat om Langedijkers voor wie de dagbesteding nu wegvalt. Andere inwoners spreken we eveneens met regelmaat telefonisch en dat geldt ook voor mantelzorgers. Verder bekijken we hoe wel nog beter via de computer, dus digitaal, contact kunnen hebben met mensen. We onderzoeken momenteel alle mogelijkheden.”

Inzet vrijwilligers is hartverwarmend

Alle werkzaamheden en acties zijn uitsluitend mogelijk dankzij de inspanning van een groot aantal vrijwilligers dat zich ondanks deze onzekere tijden wil inzetten, vertelt Schoon. “De inzet van vrijwilligers is hartverwarmend. De dienstverlening komt daarbij niet in gevaar. Verder vroegen we onlangs aan alle vrijwilligers welke werkzaamheden zij wel en niet willen doen in de ‘coronatijd’. Sommigen hebben zelf een kwetsbare gezondheid en geven dit aan. Zij worden niet ingezet.”

Langedijkers met vragen op het gebied van welzijn of zelfstandig wonen kunnen Wonen Plus Welzijn bellen. Schoon: “Samen zoeken we dan naar een passende oplossing.” Ook mensen met een goed initiatief in deze coronatijd kunnen contact opnemen. Heeft u geen gezondheidsklachten, meldt u zich dan aan als vrijwilliger. “Alle hulp is van harte welkom.” Zie de website van Wonen Plus Welzijn of bel 0226 – 318050.