Verslag participatieavond Havenplein

Meer groen, minder parkeren, een vakantiegevoel. Zomaar een greep uit de wensen van deelnemers aan het eerste ‘ontwerpatelier’ voor verfraaiing van het Havenplein, dat woensdagavond 13 maart werd gehouden in Museum BroekerVeiling.

De belangstelling voor deze avond was groot, zo’n tachtig mensen dachten enthousiast mee over onder andere herinrichting van het plein, horeca, nieuwe bebouwing en verkeer. Voorafgaand hield stedenbouwkundig bureau Urbis een presentatie over het Havenplein en omgeving. Daarin werden tientallen inspiratiebeelden getoond. Aan het eind van de avond mochten de deelnemers met stickers aangeven welke beelden hen aanspraken. Bureau Urbis gaat nu alle ideeën inventariseren en analyseren. Op basis daarvan maakt het bureau drie basismodellen, die verder worden ingevuld met ideeën van omwonenden. U kunt hier de notulen vinden van de participatieavond:

Naar verwachting wordt eind mei het tweede ontwerpatelier gehouden, waarvoor dezelfde mensen worden uitgenodigd.