Werkzaamheden Leeghwaterbrug hervat

De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug zijn hervat. Het bouwverbod op het boren van de schroefpalen is door de gemeente Alkmaar opgeheven. De aannemer is inmiddels gestart met het voorbereiden van de boorwerkzaamheden. Het boren van de palen start uiterlijk op 22 oktober aanstaande.

De boorwerkzaamheden duren tot medio november 2018. De werkzaamheden brengen geen extra verkeershinder met zich mee.

Verkeershinder langer dan gepland

Door de opgelopen vertraging duurt de hinder voor het wegverkeer langer dan gepland. De provincie treft daarom extra maatregelen: de brug blijft zowel in de ochtend- als avondspits een kwartier langer beschikbaar voor de weggebruikers. Voor de recreatievaart geldt dat de brug in de avondspits niet bediend wordt tussen 15.00 uur en 19.00 uur.

Extra maatregelen

Daarnaast worden op korte termijn aanvullende maatregelen genomen om de doorstroming te bevorderen zoals het plaatsen van extra borden, het verkeer te stimuleren om via de A7 te rijden in plaats van de A9, de verkeerslichten op de ring N9 West te optimaliseren, het plaatsen van extra camera's en een extra tekstkar bij de A9 om het verkeer vroegtijdig te informeren over verstoringen.

Planning

Door de bouwstop is de voorlopige ingebruikname van de nieuwe brug gepland in september 2019. De provincie heeft deze planning nog niet geaccepteerd en is nog op zoek naar maatregelen om de ingebruikname te versnellen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid om ook ’s nachts en/of in het weekend te werken.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/leeghwaterbrug.