Wat te doen met uitkomsten afvalenquête?

Gemeente Langedijk heeft in het voorjaar van 2018 een enquête gehouden over afval scheiden. Ruim 1300 inwoners vulden de vragenlijst in. Dit is voldoende om te spreken van een representatief onderzoek. “We zijn blij dat zoveel inwoners hun mening hebben gegeven”, vertelt wethouder Nils Langedijk. “Maar omdat het lang duurt voor we iets kunnen doen met de uitkomsten, geef ik u graag een tussenstand. Wat gaan we met uw mening doen?”

Langedijk: “Laat ik duidelijk zijn: we zijn u niet vergeten! Wij hebben onderzoek gedaan omdat we afvalinzameling en recycling willen verbeteren. Van de enquête-uitkomsten is een rapport gemaakt. In januari 2018 vergadert de gemeenteraad over dat rapport. In die bijeenkomst kijken we naar de verschillende scenario’s om doelen te bereiken, voor nu en in de toekomst. Na deze bijeenkomst wordt een voorstel voor college en gemeenteraad gedaan voor passende vervolgstappen.” De bijeenkomst wordt gehouden op 22 januari 2019 in het gemeentehuis in Zuid-Scharwoude om 20.00 uur. Deze bijeenkomst is openbaar en u bent van harte welkom.

Bij u thuis

Gemeente Langedijk heeft de hoge ambitie gesteld om in 2020 75% van de grondstoffen uit het huishoudelijk afval opnieuw te gebruiken. Daarnaast streven we naar 132 kg restafval per inwoner per jaar in Langedijk. “We zijn goed op weg”, vindt wethouder Nils Langedijk. “Maar we kunnen nog betere stappen maken bij het inzamelen en recyclen van huishoudelijk afval. Die verandering begint gewoon bij u thuis.”

Kleine stapjes

Om bewustwording te vergroten en om een duurzamer samenleving in kleine stapjes dichterbij te brengen, wil de wethouder alle scenario’s bespreken. “De uitkomsten van de enquête zijn niet eenduidig. Afgelopen zomer was het erg heet, maar in de praktijk hebben we daardoor niet meer meldingen van stankoverlast in gft-rolemmer gehad. Ook zien we dat inwoners behoefte hebben aan informatie over scheiden: wat moet in de grijze rolemmer, wat moet in de plastic rolemmer? Die avond met de raad is er om de verschillende wensen en scenario’s te bespreken.”

Toekomstige generaties

De wethouder is blij met de inbreng van inwoners en wil doorpakken om de doelen daadwerkelijk te bereiken. “Het verantwoord omgaan en beter benutten van onze grondstoffen is goed voor de gezondheid en kwaliteit van onze leefomgeving. Ook voor toekomstige generaties. Mooi om te zien dat veel inwoners daarmee bezig zijn. Dat blijven we stimuleren en ondersteunen!”