Voorstel extra subsidie voor cultuur

Het college van B&W stelt de raad voor om Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk (SOBL) financieel te steunen met een extra subsidie van ruim 42.000 euro. Dit besloot het college van B&W vorige week dinsdag.

Het college wil met de subsidie het werk van een vrijwilligerscoördinator bekostigen, hiervoor is een jaarlijks terugkerende (structurele) bijdrage van 24.500 euro gemoeid. Met het resterende bedrag (een incidentele subsidie van 17.525 euro) moet het begrotingstekort van 2019 worden afgedekt.

Cultuureducatie met kwaliteit

Een andere structurele subsidie bedraagt vanaf 2019 jaarlijks 5000 euro voor de borging en ondersteuning van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CMK). Deze bestaat uit activiteiten om de basisschooljeugd actief kennis te laten maken met kunst en cultuur. Daarnaast wil het college met subsidie vanaf 2019 een jaarlijks terugkerend cultureel evenement financieren, nodig om de zichtbaarheid van de culturele organisaties in de gemeente verder te vergroten. Ook wordt het geld gebruikt voor het onderhoud en actueel houden van een nieuwe website met daarop het lokale cultuuraanbod in de gemeente (15.000 euro per jaar).

Maatschappelijk centrum

De resultaten uit het ‘Onderzoek actieve kunstbeoefening jeugd’ is onder andere aanleiding voor de subsidie. Hieruit blijkt de behoefte aan een centrale ontmoetingsplek. Wethouder Marcel Reijven: “De bibliotheek in de Binding in Zuid-Scharwoude is steeds meer een maatschappelijk centrum en de bibliotheek maakt hierin stappen vooruit. Zo zijn er netwerkbijeenkomsten, is er een ontmoetingspunt voor werkzoekenden en aandacht voor multimedia, laaggeletterdheid en hulp bij het invullen van formulieren.” Wethouder Nils Langedijk: “Het is positief de jeugd te betrekken bij kunst en cultuur. We gaan er verder vanuit dat de voorgestelde subsidie bijdraagt aan de binding en de kracht van culturele organisaties in Langedijk.”