Subsidie voor toekomstbestendige winkelgebieden

Veel winkelgebieden in Noord-Holland zijn onvoldoende toekomstbestendig. Om de kwaliteit van de Noord-Hollandse winkelstructuur te verbeteren, wil de provincie leegstand van winkelpanden terugdringen, samenwerking versterken en het onderscheidend vermogen van winkelgebieden vergroten. Sinds 16 april verstrekt de provincie subsidie aan projecten, die kunnen bijdragen aan verhoging van het kwaliteitsniveau van de detailhandel.

De detailhandel in Nederland staat al enige tijd onder druk. Niet alleen vanwege de economische crisis van enkele jaren geleden, maar ook omdat het kopen via internet een enorme vlucht heeft genomen. Het aanbod van winkels in winkelstraten sluit vaak niet meer aan op de vraag van consumenten, waardoor er panden leeg komen te staan en de aantrekkingskracht van het winkelgebied vermindert.

Onderzoek naar DNA

De subsidieregeling van de provincie heeft tot doel de kwaliteit van winkelcentra te verbeteren. De subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende drie thema’s:

1. het terugdringen van leegstand/ mogelijk maken van transformatie (ook van winkelpanden die geen deel uitmaken van een winkelgebied);

2. het verbeteren of opzetten van samenwerking in winkelgebieden en

3. het vergroten van het onderscheidend vermogen in winkelgebieden.

Het gaat daarbij in alle gevallen om subsidie voor onderzoek of procesbegeleiding. Zo biedt de regeling de mogelijkheid een begeleider in te huren om te komen tot een meer compact winkelgebied.

Verduurzaming

In combinatie met bovenstaande maatregelen kan ook subsidie worden aangevraagd om te bepalen of verduurzaming van winkels of winkelgebieden zinvol is. Verduurzaming biedt namelijk ook kansen om winkels en winkelgebieden toekomstbestendig te maken, bijvoorbeeld door het gezamenlijk inkopen van (groene) stroom of te onderzoeken op welke wijze energie kan worden bespaard in een winkelgebied.

Cofinanciering

De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, individuele ondernemers of een ondernemingscollectief en gaat uit van 50% cofinanciering. De subsidieregeling werkt op volgorde van ontvangst en staat open vanaf 16 april 2018 tot 31 december 2019.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van provincie Noord-Holland of stuur een e-mail.