Start nieuwe economische visie

Samen met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen en individuele ondernemers is gemeente Langedijk begonnen met het opstellen van een nieuwe economische visie voor de periode 2019 - 2029. Donderdagavond 12 juli vond de ‘kick-off’ plaats, waarbij de sterke en zwakke punten van de Langedijker economie werden besproken

Vorig jaar werd in het reguliere bestuurlijk overleg tussen de gemeente en ondernemers van Langedijk geconstateerd dat het opportuun zou zijn om de economische visie van de gemeente Langedijk (2011) te actualiseren. Eind 2017 heeft de gemeenteraad budget gereserveerd voor het opstellen van een nieuwe economische visie en in maart 2018 heeft het college ingestemd met het plan van aanpak. De gemeente wordt bij het opstellen van de nieuwe visie ondersteund door Bureau Buiten uit Utrecht.


Sterke en zwakke punten

Voorafgaand aan de kick-off hebben medewerkers van het bureau interviews gehouden met vertegenwoordigers van de Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL), de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL), de Bedrijfskring Langedijk (BKL) en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en individuele ondernemers. Daaruit kwamen al heel wat sterke en zwakke punten naar voren, die tijdens de bijeenkomst verder zijn besproken. Als sterke punten werden onder andere genoemd de goede bereikbaarheid van de westzijde van Langedijk en de groeimogelijkheden voor recreatie en toerisme. De bereikbaarheid van de oostzijde van Langedijk werd echter juist als zwakte benoemd, evenals het relatief lage voorzieningenniveau in de gemeente, met name voor jongeren. Daarnaast werden de energietransitie, circulaire economie en verdergaande digitalisering benoemd als uitdagingen voor het bedrijfsleven en de gemeente.

Op basis van deze verkenningen maakt Bureau Buiten deze zomer een eerste schets van een nieuwe visie. Deze wordt opnieuw besproken met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen en individuele ondernemers. Ook de gemeenteraad wordt betrokken bij de nieuwe economische visie, onder andere via nieuwsbrieven en bedrijfsbezoeken. Het is de bedoeling dat er eind 2018 een nieuwe, inspirerende visie plus een concreet uitvoeringsprogramma ligt.