Machtig mooi, omgevingswet

Ongeveer honderd experts van (semi-) overheden, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en het regionale bedrijfsleven spraken maandagavond 1 oktober in Focus in
Heerhugowaard over de consequenties van de invoering van de Omgevingswet. Zij verkenden samen de kansen die dit biedt om samen te werken aan machtig mooi samen leven.

Machtig mooi samenleven

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk werken samen aan de voorbereiding van de nieuwe Omgevingswet, hierin bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Na de opening van de avond door wethouder John Does (Gemeente Heerhugowaard) en Ad Jongenelen (Gemeente Langedijk) volgde een presentatie van de bekende futurist Marcel Bullinga. Daarna spraken de experts over 20 thema’s en onderwerpen via de zogenaamde Open Space methode. Het motto: laat uzelf verrassen en doe nieuwe ideeën op. Na drie gespreksrondes kwamen de belangrijkste onderwerpen en vragen op tafel.

Concrete opbrengst

De experts spraken onder andere over ‘toekomstbestendige woonvormen voor ouderen’, ‘hoe kunnen mensen met een beperking meedoen?’ en ‘hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen in deze veranderopgave?’. Ook dachten ze na over ‘hoe weten we wat de burger van ons wil?’, ‘energietransitie’ en ‘ruimtelijke
kwaliteit’. Anderen stonden stil bij ‘hoe maak je ons verleden/ons erfgoed zichtbaar in de toekomst?’, ‘hoe behouden en ontwikkelen we de groene ruimte’ en het initiatief ‘Waterboulevard’. De inbreng leidde tot concrete thema’s waarop de gemeente en de experts samen kunnen doorpakken bij het opstellen van de visie en echt samen werken aan ‘machtig mooi samen leven’.