Levenlang sporten voor iedereen

Op 30 januari 2018 stelde het college de kadernota ‘Langedijk beweegt mee’ vast. In deze sportnota staan ‘een leven lang sporten’ en ‘drempels wegnemen om te kunnen sporten’ centraal. Bij de Begroting 2018 stelde de gemeenteraad € 50.000 beschikbaar voor de uitvoering van de sportnota. Om sport en bewegen meer in te kunnen zetten voor preventie vraagt het college aan de gemeenteraad om nog ongeveer € 80.000 extra vrij te maken uit het Innovatiefonds.

Gemeente Langedijk is ongeveer een jaar interactief bezig geweest met het opstellen van een sportnota waarin sport meer wordt ingezet als middel. Een middel om gezond op te kunnen groeien en te leven en om zonder drempels met plezier te kunnen sporten en bewegen.

Kracht van de samenleving

De gemeente wil optimaal gebruik maken van de kracht van de Langedijker samenleving. Om hier vorm aan te geven is de nieuwe sportnota opgesteld in participatie met sportverenigingen, scholen en (maatschappelijke) organisaties die sport en beweging  stimuleren. De gemeente wil het aanbod van verenigingen en voorzieningen blijven versterken, zodat elke Langedijker een leven lang kan sporten en bewegen. Daarnaast stimuleert de gemeente inwoners, verenigingen en organisaties om de samenwerking op te zoeken  naar sport- en beweegaanbod.

Met plezier bewegen

Wethouder Sport, Jasper Nieuwenhuizen: “We willen drempels wegnemen om sporten en bewegen te stimuleren. Bijvoorbeeld door patiëntenverenigingen in contact te brengen met een dansschool of wandelclub. Mensen hebben soms medicijnen en zorg nodig, maar kunnen ook baat hebben bij sport om hun gezondheidsklachten te verminderen. Mijn droom is dat elk kind in Langedijk een sportpaspoort krijgt. Kinderen moeten op school kennis maken met verschillende sporten en zo ontdekken waar hun talenten liggen, wat bij ze past en waar ze plezier aan beleven. Zodat kinderen in de toekomst blijven bewegen.”

Sport in uitvoering

De gemeente wil de uitvoeringsagenda van haar sportbeleid wederom in samenwerking met sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties  ontwikkelen, om optimaal te kunnen voorzien in de behoeften van zowel sporters als inwoners die (nog) niet sporten, maar dat wel zouden willen.