Extra’s voor mensen met weinig geld

Halte Werk, de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL), komt inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen tegemoet. Ook ondersteunt Halte Werk ondernemers met financiële moeilijkheden.

Tegemoetkomingen

Er zijn verschillende tegemoetkomingen voor inwoners. Bijvoorbeeld om mee te doen aan sport en cultuur. Of voor bijzondere en noodzakelijke kosten die nergens anders vergoed worden. Meer informatie over tegemoetkomingen en voorwaarden leest u op www.haltewerk.nl/brochures (brochure ‘Tegemoetkomingen’). Of vraag een papieren versie aan via 14 072 (Kies ‘Alkmaar’ en vraag naar Halte Werk).

Snel controleren of er recht is op een gemeentelijke of landelijke tegemoetkoming kan via het online programma ‘Bereken uw recht’ via www.haltewerk.nl/berekenuwrecht.

Met het Geldplan van Halte Werk ziet u waaraan uw geld wordt uitgegeven en waarop bespaard kan worden. Ga naar www.haltewerk.nl/geldplan en gebruik het Geldplan ‘Beter rondkomen’ of ‘Kom uit de geldzorgen’. Ook zijn er geldplannen voor gezinnen: het geldplan ‘Rondkomen met kinderen’ en ‘Studie (klein)kinderen’. De medewerkers van de Budgetwinkel van Halte Werk helpen eveneens met het krijgen van een financieel overzicht. Lees meer over de openingstijden op www.haltewerk.nl/budgetwinkel.

Ondernemers in problemen

Halte Werk ondersteunt eveneens ondernemers met financiële problemen, ontstaan door omstandigheden. Een bedrijfsadviseur van het Zelfstandigenloket Halte Werk geeft ondernemers advies én financiële ondersteuning via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Er zijn veel voorbeelden waarbij contact met het Zelfstandigenloket van Halte Werk loont. Denk aan ondernemers met rekeningen die ze op korte termijn niet kunnen betalen. Of die geen geld hebben voor een nieuwe machine of een bedrijfsauto, terwijl het voortbestaan van het bedrijf ervan afhangt. Andere voorbeelden zijn ziekte, het wegvallen van een grote klant, een ontoegankelijk pand door wegwerkzaamheden of een werkstop door weersomstandigheden. In al deze gevallen kan een Bbz-krediet van het Zelfstandigenloket een bedrijf redden. Voorwaarde is wel dat het bedrijf van de zelfstandige levensvatbaar is.

Meer informatie

Bent u, of kent u een ondernemer die financiële problemen heeft door omstandigheden zoals hierboven beschreven? Is financiering bij een reguliere geldverstrekker niet mogelijk? Bel het Zelfstandigenloket via 14 072 (Kies ‘Alkmaar’ en vraag naar Halte Werk) tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Het Zelfstandigenloket Halte Werk voert de wettelijke Bbz-regeling uit voor 12 gemeenten, waaronder Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.

Zelfstandigenloket