Collectieve Zorgverzekering voor Minima

De Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) is er speciaal voor mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen. Zij betalen een extra lage premie, want Halte Werk betaalt mee aan de zorgverzekering (premie) en Univé geeft een aantrekkelijke korting op de basisverzekering.

Andere voordelen: minima kunnen kiezen voor een pakket waarbij het verplicht eigen risico ook wordt vergoed, er zijn ruime vergoedingen en Univé accepteert de aanvraag zonder medische keuring. Meer informatie over de Univé Gemeentepakketten leest u op www.gezondverzekerd.nl.

Zorgverzekeraar Univé maakt half november bekend wat de zorgpakketten kosten en welke zorg daarbij wordt vergoed. De bedragen staan dan ook op www.haltewerk.nl/czm.

Mensen die al via de CZM verzekerd zijn, ontvangen in november een brief van Univé met de nieuwe premiebedragen en vergoedingen voor 2019.

Aanmelden gaat via de gemeentepagina op www.gezondverzekerd.nl. Tijdens het invullen wordt gelijk duidelijk of van de Collectieve Zorgverzekering voor Minima gebruik kan worden gemaakt.