Afvalinzameling: geef uw mening!

4000 huishoudens in Langedijk ontvangen deze week een brief met de uitnodiging om een enquête over afvalinzameling in te vullen. Heeft u geen brief ontvangen en wilt u de enquête toch invullen? Dat kan!

U kunt uw mening en verbeterpunten doorgeven via de enquête op https://nl.surveymonkey.com/r/afvallangedijk

In het najaar van 2016 is de manier en de frequentie van het inzamelen van afval in de gemeente Langedijk gewijzigd. U heeft de beschikking gekregen over een derde rolemmer (de ‘oranje emmer’) voor het scheiden van plastic, blik en pak. Dit leidde tot een aanpassing van de frequentie van het legen van de emmers: de rolemmers worden eens per drie weken geleegd volgens een vast schema. De gemeente wil de resultaten van de veranderde wijze van afvalinzameling evalueren en daarvoor willen we graag uw mening weten.

Van afval naar grondstof

Door het goed scheiden van plastic, blik en pak vermindert de hoeveelheid restafval en kunnen we steeds meer afval als grondstof gebruiken. Daar kunnen nieuwe dingen van gemaakt worden zoals fietsen, broodtrommels, plastic flesjes, blikjes en pannen. Grondstoffen zijn dus waardevol. We scheiden ons afval nu al beter, maar het kan nog beter: in 2020 wil de gemeente dat driekwart van al het afval in Langedijk gebruikt kan worden als grondstof. Via deze evaluatie kunnen we bepalen of we op de goede weg zijn en komen we hier weer een stapje dichterbij. Helpt u ook mee?

Afvalbeheerplan

De resultaten van het onderzoek en de reacties uit de enquête worden verwerkt in een afvalbeheerplan voor de jaren 2019-2020. Dat plan wordt medio 2018 aan de gemeenteraad aangeboden om vast te stellen.