Nieuwsarchief

 • Afsluiting Westelijke Randweg

  17 maart 2017

  Afgelopen week is aannemersbedrijf Van Gelder begonnen met de reconstructie van de Westelijke Randweg tussen de Vroedschap en de N504. Vanaf maandag 20 maart is de weg voor alle verkeer afgesloten tussen de Vroedschap en de Loopakker.

 • Processen-verbaal ter inzage

  16 maart 2017

  De burgemeester van Langedijk maakt bekend dat de afschriften van de processen-verbaal N10 van de 19 stembureaus en het verzamel proces-verbaal N11 voor iedereen ter inzage worden gelegd van vrijdag 17 maart 2017 09.00 uur tot woensdag 23 maart 2017 16.00 uur.

 • Noordkant Broekerplein doorvaarbaar

  14 maart 2017

  Gemeente Langedijk is eind februari gestart met werkzaamheden om het water langs de Tjalk doorvaarbaar te maken. Vanaf juli kunnen bewoners van Mayersloot en Westerdel rechtstreeks naar Broekerplein en het mooie Oosterdelgebied varen.

 • Intentieovereenkomst SV Vrone

  15 maart 2017

  Het college van Langedijk heeft ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst met SV Vrone om grondverkoop van het sportcomplex mogelijk te maken.

 • Boomfeestdag en opening Groene Lint

  13 maart 2017

  Op woensdag 22 maart 2017 is de landelijke Boomfeestdag. Ook de gemeente Langedijk neemt deel aan deze feestelijke dag.

 • Bewonersavond toekomst Langedijk

  10 maart 2017

  Op 3 april krijgen inwoners tijdens een bewonersavond gelegenheid om vragen te stellen over het onderzoek naar de toekomst van Langedijk aan bureau Berenschot.

 • Geen woningbouw perceel Potjesdam

  02 maart 2017

  De laatste dagen wordt gemeente Langedijk gevraagd naar informatie over het perceel aan de Potjesdam te Zuid-Scharwoude (gelegen tussen het tuincentrum en de fietscross vereniging).

 • Compensatieregeling pgb-houders

  01 maart 2017

  Houders van een pgb (persoonsgebonden budget) die in 2015 ten onrechte extra kosten hebben gemaakt, kunnen hun geld terugvragen via de Compensatieregeling pgb tussen 1 maart en 31 mei 2017.

 • Fracture pruning

  28 februari 2017

  Gemeente Langedijk heeft besloten een snoeitechniek toe te staan die “fracture pruning” wordt genoemd. Fracture pruning is een snoeitechniek om bomen in te nemen, waarbij de takken bewust af mogen scheuren en grotere afgescheurde stompen blijven behouden.

 • Verkeerssituatie Broekerplein

  23 februari 2017

  Het college van Langedijk heeft besloten de verkeersituatie ten oosten van het appartementengebouw in Broekerplein te verbeteren.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  02 maart 2017

  De aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2017 komen er eind februari aan.

 • Rolemmers voor hoogbouw

  09 februari 2017

  Alle Langedijkers die in een eengezinswoning (laagbouw) wonen hebben de afgelopen periode oranje rolemmers ontvangen van de gemeente voor de inzameling plastic, blik en pak. Sindsdien is de inzameling van plastic, blik en pak vervijfvoudigd.

 • Wmo en Jeugd verhuizen

  02 maart 2017

  Vanaf maandag 13 februari zijn de Wmo-consulenten, Jeugdconsulenten en Jeugd- & Gezinscoaches van gemeente Langedijk te vinden in het gebouw ‘De Binding’. Het nieuwe bezoekadres is Bosgroet 2 te Zuid-Scharwoude.