Nieuwsarchief

 • Samenwerking Groeimee en regio Alkmaar

  06 december 2018

  De gemeenten in de regio Alkmaar - Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest - willen een goede aansluiting tussen jeugdhulp en het voortgezet onderwijs. Wanneer een school signaleert dat er iets aan de hand is met een jongere, is het belangrijk dat zij de weg naar jeugdhulp goed kunnen vinden. Stichting Groeimee mag - minimaal - de komende drie jaar jeugd- & gezinscoaches leveren om deze doelstelling uit te voeren.

 • Eerste JongerenTop NHN krijgt vervolg

  04 december 2018

  Tijdens de JongerenTop NHN op vrijdag 30 november hebben ruim 200 bezoekers oplossingen bedacht en adviezen uitgewerkt om meer kansen te creëren op het gebied van school en werk voor jongeren in Noord-Holland Noord. Ook de jongeren zelf zijn betrokken bij dit proces. Vanuit Langedijk waren wethouders Nils Langedijk en Marcel Reijven aanwezig bij de JongerenTop.

 • Centrum voor 0-100 jarigen stap dichterbij

  03 december 2018

  Stichting Atrium, Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL) en Horizon Zorgcentrum starten binnenkort met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek voor een toekomstbestendig Integraal Kind- en Ouderen Centrum (IKOC) in Noord-Scharwoude. Dat gebeurt in samenwerking met gemeente Langedijk.

 • Wat te doen met uitkomsten afvalenquête?

  30 november 2018

  Gemeente Langedijk heeft in het voorjaar van 2018 een enquête gehouden over afval scheiden. Ruim 1300 inwoners vulden de vragenlijst in. Dit is voldoende om te spreken van een representatief onderzoek. “We zijn blij dat zoveel inwoners hun mening hebben gegeven”, vertelt wethouder Nils Langedijk. “Maar omdat het lang duurt voor we iets kunnen doen met de uitkomsten, geef ik u graag een tussenstand. Wat gaan we met uw mening doen?”

 • Voorstel extra subsidie voor cultuur

  30 november 2018

  Het college van B&W stelt de raad voor om Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk (SOBL) financieel te steunen met een extra subsidie van ruim 42.000 euro. Dit besloot het college van B&W vorige week dinsdag.

 • Ontvangst akten kan langer duren

  29 november 2018

  Wilt u in december of januari een akte van de burgerlijke stand opvragen (geboorte, overlijden, huwelijk/partnerschap), dan is deze misschien niet direct beschikbaar en kan het wat langer duren voordat u deze ontvangt. De afdeling Burgerzaken werkt in die periode aan een verbeterslag op het gebied van digitalisering.

 • Burgemeester blijft aan

  21 november 2018

  Burgemeester Kompier blijft tot minimaal halverwege 2019 waarnemend burgemeester van Langedijk. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties besloot de vacature voor een Kroonbenoemde burgemeester in Langedijk vooralsnog tot die tijd niet open te stellen.

 • Drugspand gesloten

  08 november 2018

  Vandaag, 8 november 2018, is op last van de burgemeester een woning aan de Twuyverweg in Sint Pancras gesloten.

 • Evaluatie kermis Zuid-Scharwoude

  06 november 2018

  “Kermis Zuid-Scharwoude moet een feest zijn voor iedereen”, dat was de insteek tijdens de drie bewonersavonden waarbij bewoners, kroegeigenaren, organisatie en de gemeente Langedijk bij elkaar kwamen. De kermis is een Zuid-Scharwouder traditie wat door velen gekoesterd wordt. Maar dat er overlast is, erkent iedereen. Om de overlast dit jaar zo veel mogelijk op voorhand te beperken hebben de betrokkenen de handen ineengeslagen.

 • Loswalbrug winnende naam voor duikerbrug

  05 november 2018

  Woensdag 31 oktober opende wethouder Ad Jongenelen de nieuwe duikerbrug onder de Veilingweg in Noord-Scharwoude. De duikerbrug zorgt ervoor dat de bewoners van De Nieuwe Veiling aan doorgaand vaarwater wonen. Tijdens de opening onthulde de wethouder ook de winnende naam voor de brug: Loswalbrug. Deze naam was door twee mensen ingediend: Linda Leegwater en Dennis Reijnen.

 • Collectieve Zorgverzekering voor Minima

  26 oktober 2018

  De Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) is er speciaal voor mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen. Zij betalen een extra lage premie, want Halte Werk betaalt mee aan de zorgverzekering (premie) en Univé geeft een aantrekkelijke korting op de basisverzekering.

 • Op weg naar werk

  19 oktober 2018

  Kracht on Tour organiseert donderdag 8 november in de VUE bioscoop in Alkmaar een bijeenkomst voor vrouwen die aan het werk willen en zich willen ontwikkelen

 • Machtig mooi, omgevingswet

  19 oktober 2018

  Ongeveer honderd experts van (semi-) overheden, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en het regionale bedrijfsleven spraken maandagavond 1 oktober in Focus in
  Heerhugowaard over de consequenties van de invoering van de Omgevingswet. Zij verkenden samen de kansen die dit biedt om samen te werken aan machtig mooi samen leven.

 • Marcel Reijven: 'Vrijwilligers bedankt!'

  26 oktober 2018

  Wethouder Marcel Reijven: “Wij staan stil bij wat vrijwilligers en mantelzorgers betekenen voor de samenleving en laten daarvoor onze waardering blijken.”

 • Werkzaamheden Leeghwaterbrug hervat

  17 oktober 2018

  De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug zijn hervat. Het bouwverbod op het boren van de schroefpalen is door de gemeente Alkmaar opgeheven. De aannemer is inmiddels gestart met het voorbereiden van de boorwerkzaamheden. Het boren van de palen start uiterlijk op 22 oktober aanstaande.

 • Extra’s voor mensen met weinig geld

  09 oktober 2018

  Halte Werk, de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL), komt inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen tegemoet. Ook ondersteunt Halte Werk ondernemers met financiële moeilijkheden.

 • Schade aan groen door droogte

  15 augustus 2018

  Het groen is zwaar op de proef gesteld door de droogte en hitte van de afgelopen maanden. Toch staan de vaste planten in de plantvakken in de gemeente er op de meeste plekken nog mooi bij. Deze kregen dan ook regelmatig water.

 • Doorvaarbare duikerbrug in de Helling

  15 augustus 2018

  Begin september wordt gestart met de aanleg van een doorvaarbare duikerbrug in de Helling. De brug komt ten westen van de kruising met de Gedempte Veert en verbindt de Vroonerplas met de toekomstige vaarverbinding richting de noordzijde van Sint Pancras.

 • Langedijk maakt vaart met aardgasvrij wonen

  01 augustus 2018

  “Het is een van de grote opgaven van onze tijd: van het gas af”, stelt wethouder duurzaamheid Nils Langedijk van Gemeente Langedijk. “We hebben grote ambities en zijn als gemeente al goed op weg met twee wijken die gasvrij zijn. Nu zetten we de volgende stap richting een aardgasvrije gemeente.”

 • Start nieuwe economische visie

  06 november 2018

  Samen met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen en individuele ondernemers is gemeente Langedijk begonnen met het opstellen van een nieuwe economische visie voor de periode 2019 - 2029. Donderdagavond 12 juli vond de ‘kick-off’ plaats, waarbij de sterke en zwakke punten van de Langedijker economie werden besproken

 • Subsidie voor toekomstbestendige winkelgebieden

  10 juli 2018

  Veel winkelgebieden in Noord-Holland zijn onvoldoende toekomstbestendig. Om de kwaliteit van de Noord-Hollandse winkelstructuur te verbeteren, wil de provincie leegstand van winkelpanden terugdringen, samenwerking versterken en het onderscheidend vermogen van winkelgebieden vergroten. Sinds 16 april verstrekt de provincie subsidie aan projecten, die kunnen bijdragen aan verhoging van het kwaliteitsniveau van de detailhandel.

 • Provincie stimuleert recreatieve vaarwegen

  13 juni 2018

  De provincie Noord-Holland ziet kansen voor het personenvervoer over water naar recreatieve bestemmingen. Daarom ondersteunt de provincie ondernemers, rederijen en gemeenten die zo’n vaarverbinding in Noord-Holland willen starten of verbeteren. Zij kunnen een financiële bijdrage krijgen voor recreatieve voorzieningen zoals een steiger of wachtruimte, of voor het ontwikkelen van een app over de vaardienst. In totaal is 3 miljoen euro beschikbaar.

 • Nieuwe coalitie in Langedijk

  30 april 2018

  Op donderdag 26 april hebben Dorpsbelang Langedijk, VVD, Hart voor Langedijk/D66, ChristenUnie en PvdA de besprekingen voor een nieuwe coalitie bezegeld met een concept bestuursakkoord.

 • Nieuwe gemeenteraad

  03 april 2018

  Op donderdagavond 29 maart is tijdens een bijzondere raadsvergadering de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De 21 leden van de raad zijn:

 • Waarnemend burgemeester benoemd

  13 maart 2018

  In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Langedijk heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, besloten om mevrouw L.A.M. (Leontien) Kompier met ingang van 15 maart 2018 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Langedijk.

 • Woningen op locatie 'De Ark'

  14 februari 2018

  Woensdag 14 februari 2018 zetten Liane Jogems en Agnes de Haan, respectievelijk voorzitter en penningmeester van kopersvereniging De Ark, hun handtekening onder een mantelovereenkomst met gemeente Langedijk. De kopersvereniging gaat via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zes woningen realiseren in Sint Pancras. Wethouder Jan Piet Beers: “CPO biedt onder andere aan starters en jongeren een prachtige kans om een eigen huis te bouwen.”

 • Levenlang sporten voor iedereen

  14 februari 2018

  Op 30 januari 2018 stelde het college de kadernota ‘Langedijk beweegt mee’ vast. In deze sportnota staan ‘een leven lang sporten’ en ‘drempels wegnemen om te kunnen sporten’ centraal. Bij de Begroting 2018 stelde de gemeenteraad € 50.000 beschikbaar voor de uitvoering van de sportnota. Om sport en bewegen meer in te kunnen zetten voor preventie vraagt het college aan de gemeenteraad om nog ongeveer € 80.000 extra vrij te maken uit het Innovatiefonds.

 • Grondprijsbeleid 2017-2018

  23 januari 2018

  Het college van Langedijk heeft de Nota Grondprijsbeleid 2017-2018 vastgesteld. Inwoners en ondernemers kunnen hierin lezen welke uitgangspunten er worden gehanteerd voor de bepaling van de grondprijzen in de gemeente.