Nieuwsarchief

 • Prijsvraag ‘toegang sociale functies’

  09 februari 2017

  Vanaf 13 februari zijn onder andere het Wmo-loket, het Centrum voor Jeugd en Gezin, MEE & de Wering en de GGD gehuisvest in De Binding. De gemeente Langedijk nodigt alle inwoners van Langedijk uit om met een pakkende en passende naam te komen voor de gezamenlijke ‘toegang’ tot ondersteuning en hulp.

 • Cliëntenraad Halte Werk zoekt testers

  09 februari 2017

  Cliëntenraad Halte Werk (CRH), die de belangen behartigt van bijstandsgerechtigden en adviezen geeft aan Halte Werk, gemeenteraden en colleges van B&W, zoekt klanten die willen helpen om de toekomstige dienst ‘Mijn Halte Werk’ te testen.

 • Rolemmers voor hoogbouw

  14 februari 2017

  Alle Langedijkers die in een eengezinswoning (laagbouw) wonen hebben de afgelopen periode rolemmers met oranje deksel ontvangen van de gemeente voor de inzameling plastic, blik en pak. Sindsdien is de inzameling van plastic, blik en pak flink toegenomen.

 • Omleiding fietsroute Nauertogt

  09 februari 2017

  HVC is op 8 februari begonnen met de asfaltering van het fietspad Bijloortpad in Westerdel. Als dit fietspad gereed is, noodverlichting is aangebracht en het fietsgedeelte op de rotonde in de Nauertogt is hersteld, wordt het fietspad langs de Nauertogt afgesloten.

 • Chemokar op 22 februari

  09 februari 2017

  Op woensdag 22 februari rijdt de chemokar langs de gebruikelijke halteplaatsen in Langedijk. Bij de chemokar kunt u onder andere batterijen, tl-buizen, accu’s, verf, medicijnen, schoonmaakmiddelen en olieproducten inleveren.

 • Milieustraat naar Breekland

  08 februari 2017

  Gemeente Langedijk heeft onlangs de omgevingsvergunning afgegeven voor de Milieustraat op Bedrijvenpark Breekland. Begin maart wordt gestart met de aanleg.

 • Wmo en Jeugd verhuizen

  06 februari 2017

  Vanaf maandag 13 februari zijn de Wmo-consulenten, Jeugdconsulenten en Jeugd- & Gezinscoaches van gemeente Langedijk te vinden in het gebouw ‘De Binding’. Het nieuwe bezoekadres is Bosgroet 2 te Zuid-Scharwoude.

 • Verkiezingsborden Langedijk

  02 februari 2017

  Met de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart in zicht, worden vanaf aankomende maandag diverse verkiezingsborden in de gemeente geplaatst. Er worden op acht locaties (waar mogelijk) drie borden neergezet.

 • Onderzoek toekomst Langedijk in volle gang

  01 februari 2017

  Het onderzoek naar de toekomst van de gemeente Langedijk loopt goed op schema. Tijdens de gemeenteraad van 24 januari ging de Raad uitgebreid in op de onderwerpen die de leden belangrijk vinden.

 • Klimaatstraatfeest Langedijk

  24 januari 2017

  Straten en groepen in Langedijk die zich vóór 10 februari met minimaal drie nieuwe deelnemers inschrijven voor het Klimaatstraatfeest, ontvangen een uitdeelpakket met duurzame cadeaus. Gemeente Langedijk is partner van het Klimaatstraatfeest. Daarom starten inwoners de energiebesparingswedstrijd ook nog met 1.000 bonuspunten.

 • Vastgevroren afval

  23 januari 2017

  Sinds de vorst zijn intrede heeft gedaan, krijgt de gemeente verschillende meldingen binnen over rolemmers die niet volledig zijn geleegd. Dit komt doordat het afval in de rolemmers is vast gevroren.

 • Uittreedsom Geestmerambacht

  20 januari 2017

  In een persbericht maakte het Recreatieschap Geestmerambacht vandaag bekend dat het uittreden van de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen uit het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht gevolgen heeft voor het beheer en onderhoud van het recreatiegebied, nu geen overeenstemming is bereikt over een zogeheten uittreedsom. Het college van Langedijk heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitkomst van het met de provincie in gang gezette minnelijke overleg over de hoogte van de uittreedsom van de provincie.

 • Energiebesparing en comfortabel wonen

  20 januari 2017

  Op maandag 23 januari organiseert de gemeente Langedijk in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket een informatieavond over energiebesparing en comfortabel wonen. De gemeente nodigt inwoners uit Noord-Scharwoude uit om de bijeenkomst te bezoeken.

 • Openbare raadsconferentie

  19 januari 2017

  Op dinsdag 24 januari 2017 is er een openbare raadsbijeenkomst die deel uitmaakt van een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Langedijk. De bijeenkomst heeft de vorm van een raadsconferentie. De bijeenkomst is van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.

 • Bijeenkomst Aangepast Sporten

  16 januari 2017

  Op 24 en 26 januari vindt de bijeenkomst ‘deskundigheidsbevordering Aangepast Sporten Regio Alkmaar’ plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Uitgeest, Bergen, Heiloo en Langedijk. De bijeenkomsten bestaan uit verschillende presentaties en een interactieve sessie, die ingaat op het belang van sport voor mensen met een beperking in de regio Alkmaar.

 • Thuisondersteuning voor goede hulp

  11 januari 2017

  Er gaat iets gaat veranderen. Huishoudelijke hulp heet voortaan thuisondersteuning. Er wordt niet meer gekeken naar het aantal uren of minuten dat gewerkt wordt maar vooral naar wát er gedaan moet worden en of dat ook goed wordt gedaan.

 • Inzage visie 'Langedijk ontwikkelt met water'

  19 januari 2017

  De visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ 2030 is klaar om ter inzage te worden gelegd. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders gisteren. De visie ligt vanaf woensdag 18 januari ter inzage. Inwoners, ondernemers, andere overheden en organisaties van binnen en buiten Langedijk hebben dan zes weken de tijd om erop te reageren. Daarna wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Walk&Talk voor werkzoekenden

  10 januari 2017

  Op donderdag 12 januari wordt er een Walk&Talk (W&T) georganiseerd in de Bibliotheek Langedijk. Een W&T is een maandelijkse bijeenkomst waar werkzoekenden elkaar ontmoeten.

 • Overdracht sportcomplex aan csv BOL

  09 januari 2017

  Voetbalvereniging csv BOL heeft het sportcomplex aan de Prinses Margrietstraat in Broek op Langedijk overgenomen van de gemeente Langedijk. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de voetbalvereniging stond wethouder Jasper Nieuwenhuizen stil bij de overdracht.

 • Routes inzameling huishoudelijk afval niet gewijzigd

  05 januari 2017

  In de tekst van de Afvalkalender 2017 is een fout geslopen. De wijk Mayersloot-West fase 2 is weggevallen bij het ophaalschema op vrijdag.

 • Afvalcoaches gaan de wijk in

  10 januari 2017

  Afvalcoaches gaan vanaf woensdag 11 januari in Langedijk langs de deuren om met inwoners in gesprek te gaan over afval en grondstoffen. De campagne ‘De wijk in’ sluit aan bij de acties die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd om inwoners te stimuleren meer en beter hun grondstoffen te scheiden van afval. Op 11 januari gaat wethouder Bert Fintelman mee de wijk in.

 • LangedijkerPas bij laag inkomen

  22 december 2016

  Inwoners van de gemeente Langedijk met een laag inkomen ontvangen ook in 2017 de gratis LangedijkerPas. De kooppas vervalt in 2017.

 • Welvarend wonen in Broek op Langedijk

  27 december 2016

  Met de boot naar een barbecue bij vrienden? Een hengeltje werpen vanuit de achtertuin? En tegelijkertijd genieten van de gezelligheid van winkels en horeca? Dat kan in Broekerplein!

 • Subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

  22 december 2016

  Wist u dat er subsidies beschikbaar zijn die zogenoemde ‘duurzaamheidsmaatregelen’ stimuleren? Hierbij kunt u denken aan woningisolatie of energieopwekkende investeringen. Veel mensen weten echter (nog) niet hoe zij hier meer informatie over kunnen verkrijgen of waar zij subsidie kunnen aanvragen. Voor zulke zaken is gemeente Langedijk partner van het Duurzaam Bouwloket.

 • Besluit ondersteuning Wmo

  09 januari 2017

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 13 december 2016 het 'Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2017' is vastgesteld.

 • De Overbrugging herontwikkeld

  22 december 2016

  Het college van Langedijk wil de locatie aan de dr. Wilminkstraat in Noord-Scharwoude, waarop het pand ‘De Overbrugging’ staat, opnieuw ontwikkelen. De gemeente wil hier woningbouw realiseren en de openbare ruimte verbeteren. De gemeente heeft inmiddels een projectplan vastgesteld, waarmee de planvorming van start kan gaan.

 • Kerstbomeninzameling: 4 januari 2017

  20 december 2016

  De gemeente Langedijk organiseert op woensdag 4 januari een kerstbomeninzamelactie en vraagt vooral de jeugd om een handje te helpen. Hiermee kan de jeugd een aardig zakcentje verdienen, want voor iedere kerstboom wordt 40 eurocent gegeven. De gemeente versnippert de kerstbomen.

 • Gemeente draagt ijsbaan over

  21 december 2016

  Op zaterdag 17 december 2016 heeft gemeente Langedijk symbolisch de ijsbaan aan de IJsclub Sint Pancras overgedragen. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen was bij dit officiële moment als vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig.

 • Start driewekelijkse inzameling

  08 december 2016

  Vanaf maandag 19 december 2016 leegt de gemeente Langedijk de rolemmers om de beurt eens in de drie weken. De ene week is het de beurt voor de rolemmer met het oranje deksel, de tweede week voor de rolemmer met het groene deksel en tenslotte die met het grijze deksel.

 • Mogelijk datalek bij leverancier

  06 december 2016

  Op 30 november jl. heeft een voormalig ICT-leverancier van Cocensus gemeld dat de laptop van een medewerker is gestolen. Cocensus is de organisatie die voor gemeente Langedijk de gemeentelijke belastingen int.

 • Bruggen en kademuren Allemanskerk

  05 december 2016

  Vrijdagochtend 2 december werden de nieuwe bruggen bij de Allemanskerk in Oudkarspel feestelijk geopend in aanwezigheid van Wethouder Bert Fintelman. De hoge brug heeft de naam Martin Neesenbrug gekregen.

 • Afvalstoffenheffing deels terug

  05 december 2016

  Inwoners van Langedijk die afvalstoffenheffing betalen, ontvangen een brief (aanslag) van Cocensus dat zij eenmalig geld terug krijgen.

 • Praat ook mee tijdens dorpsgesprek

  01 december 2016

  Tijdens een dorpsgesprek op donderdag 15 december kunnen inwoners, ondernemers en organisaties met de gemeente en met elkaar in gesprek over de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’.

 • Zorgverzekering voor minima

  29 november 2016

  De gemeente Langedijk biedt de Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) aan. Een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen waar de gemeente aan meebetaalt. Hier vindt u meer informatie over de premies, vergoedingen en voorwaarden.

 • Toekomst Langedijk: extra raadsvergadering

  24 november 2016

  De burgemeester heeft op 6 december om 20.00 uur een extra raadsvergadering gepland over het Plan van Aanpak Toekomst Langedijk.

 • Meldingen vuurwerkoverlast

  20 december 2016

  De gemeente ontvangt regelmatig meldingen van vuurwerkoverlast. Particulieren mogen alleen nog op oudejaarsavond tussen 18.00 uur en 02.00 uur vuurwerk afsteken. In die periode zijn de winkels gesloten en hoeven niet veel mensen per se naar buiten. En wie vuurwerk wil afsteken, heeft daarvoor nog voldoende tijd. Eerder mochten particulieren vuurwerk op 31 december vanaf 10.00 uur in de ochtend afsteken.

 • Gemeentehuis 3 dagen langer open

  16 november 2016

  Het gemeentehuis verruimt tijdelijk op drie woensdagen in november en december haar openingstijden.

 • Openingstijden tijdens feestdagen

  22 november 2016

  Op maandag 5 december sluit het gemeentehuis in verband met Sinterklaas om 16.00 uur. U kunt tot dit tijdstip bij het gemeentehuis terecht voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen.

 • Spreekuur wethouder op locatie

  15 november 2016

  Laatste spreekuur op 16 november, voor vragen over en ervaringen met Wmo, Jeugdhulp of Werk en Inkomen.

 • Storing straatverlichting

  14 november 2016

  Door een technische verandering zijn er de laatste tijd hier en daar storingen in de straatverlichting.

 • Afspraken over betaalbaar huren

  03 november 2016

  De gemeente Langedijk, Woningbouwvereniging Langedijk, Woonwaard en hun huurdersorganisaties hebben prestatieafspraken gemaakt over betaalbaar wonen in Langedijk.

 • Leging rolemmers de Reiger

  03 november 2016

  Door een storing met de zijlader van de vuilniswagen zijn de rolemmers aan de Reiger en alle zijstraten gisteren niet geleegd.

 • Grond Magnolialaan Sint Pancras niet bestemd voor woningbouw

  02 november 2016

  De laatste weken wordt gemeente Langedijk gevraagd naar informatie over het perceel ten zuiden van de Magnolialaan te Sint Pancras. Het betreft het perceel met de kadastrale aanduiding, gemeente Langedijk, sectie H, nummer 803.

 • Collectieve Zorgverzekering Minima

  02 november 2016

  Heeft u een laag inkomen, weinig of geen vermogen en wilt u toch uitgebreid verzekerd zijn voor goede zorg? De Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) is er speciaal voor u!

 • Namen voor nieuwe bruggen bekend

  27 oktober 2016

  De onlangs gehouden prijsvraag over de namen van de nieuwe bruggen in Vroonermeer-Noord leverde 54 bijzondere namen op. De winnende namen zijn 'de Helt' en 'de Flint'.

 • College op bedrijfsbezoek

  27 oktober 2016

  Burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk brachten op 25 oktober een bezoek aan Pakano Lighting op Bedrijvenpark Breekland in Oudkarspel. Pakano Lighting is een groothandel in verlichting en elektrotechnische materialen.

 • Verkoop percelen bouwland

  19 oktober 2016

  Gemeente Langedijk biedt drie percelen bouwland aan de Westelijke Randweg in Oudkarspel te koop aan. De drie agrarische percelen zijn samen circa 6 hectare groot.

 • Controles op Park De Oude Boomgaard

  18 oktober 2016

  Op 18 oktober zijn er controles uitgevoerd op Park De Oude Boomgaard in Oudkarspel voor verbetering van de leefbaarheid en veiligheid.

 • Verspreiding plattegrond Langedijk

  05 oktober 2016

  In week 42 wordt de papieren plattegrond van Langedijk verspreid. Vanaf 17 oktober wordt de plattegrond huis-aan-huis bezorgd in Langedijk.

 • Kennismaking met duurzame initiatieven

  Op zaterdag 22 oktober organiseert de Millenniumgemeente Langedijk de Duurzame Doe Dag in museum BroekerVeiling. Tussen 13.00 en 18.00 uur kunt u kennismaken met lokale duurzame initiatieven. Voor kinderen is er een speciaal programma waar ze gratis aan kunnen deelnemen. Ook de toegang is gratis.

 • Walk&Talk helpt werkzoekenden

  11 oktober 2016

  In de bibliotheek wordt op donderdag 13 oktober een gratis Walk&Talk bijeenkomst georganiseerd voor werkzoekenden.

 • Inloopavond rioolwerkzaamheden

  11 oktober 2016

  Op woensdag 12 oktober 2016 organiseert de gemeente een inloopavond over het vervangen van de riolering in een deel van de Regthuisstraat en de Kasteelstraat.

 • Programmabegroting 2017

  06 oktober 2016

  Het college presenteert een sluitende programmabegroting voor 2017 met een positief saldo van € 100.000.

 • Donorweek 2016

  06 oktober 2016

  Maandag 10 oktober start de Donorweek. Deze jaarlijks terugkerende week staat in het teken van orgaandonatie en het belang om uw keuze vast te leggen in het Donorregister.

 • Vrijwilliger of mantelzorger? Dank!

  Inwoners van de gemeente Langedijk die actief zijn als vrijwilliger of mantelzorger krijgen van 5 t/m 13 november een bedankje voor hun werk.

 • 'Perspectief op toekomst'

  Op woensdag 5 oktober ontvangt de gemeenteraad van Langedijk het document ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’.

 • Opruimen asbest Wagenweg (update)

  28 september 2016

  Staatsbosbeheer start maandag 03 oktober met de opruimwerkzaamheden van het asbest rondom het wandelpad bij de Wagenweg. Dinsdag 04 oktober zijn de werkzaamheden eind van de dag afgerond.

 • Afspraken bedrijventerreinen

  27 september 2016

  Zeven gemeenten in de Regio Alkmaar, waaronder Langedijk, slaan de handen ineen om evenwicht te brengen in vraag en aanbod van bedrijventerreinen.

 • Gezocht: lid cliëntenraad

  28 september 2016

  De Cliëntenraad Halte Werk (CRH) zoekt een nieuw lid uit de gemeente Langedijk.

 • Oproep: bedenk mooie brugnamen

  27 september 2016

  De gemeente Langedijk nodigt alle inwoners uit om met originele namen te komen voor twee bruggen in de nieuwbouwwijk Vroonermeer-Noord: bij de Kruissloot (aan de noordzijde) en de Helling (aan de zuidzijde).

 • Wijziging inzameling afval

  In het najaar van 2016 krijgen huishoudens in gemeente Langedijk een derde rolemmer voor de inzameling van plastic, blik en pak. Deze rolemmer komt in de plaats van plastic zakken.

 • Geen verkoop bierglazen

  De gemeente Langedijk neemt afstand van de berichtgeving in het Langedijker Nieuwsblad van 14 september.

 • Regio: economische visie 2026

  De toekomst biedt tal van economische kansen voor de Regio Alkmaar. Met een gezamenlijke economische visie willen de samenwerkende gemeenten hieraan een substantiële bijdrage leveren.

 • De Nieuwe Veiling: 3e fase gestart

  12 september 2016

  Op donderdag 8 september is de eerste paal voor fase 3 van het nieuwbouwplan De Nieuwe Veiling (voormalig Veilingterrein) in Noord-Scharwoude de grond in gegaan.

 • Positief zwemadvies Noorderplas

  07 september 2016

  Er kan weer gezwommen worden op de Noorderplas. Het negatieve zwemadvies als gevolg van blauwalg is ingetrokken.

 • Inrichten openbaar gebied Breekland

  07 september 2016

  Het college van B&W van de gemeente Langedijk heeft op 6 september besloten om grote delen van het openbaar gebied op Bedrijvenpark Breekland definitief in te richten.

 • Watertafels 14 september

  05 september 2016

  Op 14 september van 19.15 tot 22.00 uur organiseert de gemeente een watertafelbijeenkomst in De Binding in Zuid-Scharwoude.

 • Bijeenkomst voor mantelzorgers

  05 september 2016

  Zaterdag 10 september vindt in Dorpshuis ‘Het Behouden Huis’ in Oudkarspel een middag plaats voor mantelzorgers. U kunt zich daar nog voor aanmelden.

 • Open Monumentendag 2016

  31 augustus 2016

  Op zaterdag 10 september vindt de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. De deelnemende monumenten in Langedijk zijn gratis te bezoeken tussen 11.00 en 16.00 uur.

 • Negatief zwemadvies Noorderplas

  30 augustus 2016

  De provincie Noord-Holland heeft een negatief zwemadvies afgekondigd voor de Noorderplas.

 • Gratis cursus Politiek Actief

  30 augustus 2016

  Donderdag 27 oktober start in de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en Schagen de gratis cursus Politiek Actief.

 • Opening sportcomplex De Oostwal

  Het sportcomplex De Oostwal wordt op zaterdag 27 augustus feestelijk geopend.

 • Inloopavond Benedenweg 25 augustus

  De gemeente organiseert op donderdag 25 augustus een inloopavond over de Benedenweg in Dorpshuis De Geist.

 • "Belangrijk half jaar"

  24 augustus 2016

  Vanaf september breekt er een belangrijk half jaar aan voor het gemeentebestuur van Langedijk, meent burgemeester Hans Cornelisse. Hij praat u graag bij over de ontwikkelingen.

 • Kruissloot krijgt nieuwe brug

  17 augustus 2016

  De brug in de Kruissloot in Sint Pancras wordt vanaf 22 augustus aangelegd.

 • De Binding verbindt

  10 augustus 2016

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin en de afdeling Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gaan in december 2016 verhuizen naar De Binding.

 • Gaan mijn buren verbouwen?

  03 augustus 2016

  De officiële bekendmakingen van gemeente Langedijk zijn digitaal te raadplegen via www.overheid.nl.

 • Subsidie voor Westelijke Randweg

  10 augustus 2016

  Aankomend jaar gaat de gemeente Langedijk de Westelijke Randweg tussen de N504 en de Vroedschap veiliger maken. De Provincie Noord-Holland steunt dit verkeersveiligheidsproject met een subsidie.

 • Vijf nieuwe oplaadpalen

  10 augustus 2016

  Elektrisch rijden is schoon, stil en zuinig. Daarom werkt de gemeente Langedijk mee aan uitbreiding van het oplaadnetwerk voor elektrische auto’s.

 • Voornemen ruimen graven BOL

  10 augustus 2016

  De gemeenteraad heeft in februari 2014 besloten om de begraafplaats Broek op Langedijk uit te breiden en daarnaast een aantal graven te gaan ruimen.

 • Bootoverhaal werkt niet goed

  25 juli 2016

  De bootoverhaal is helaas de komende twee weken buiten gebruik.

 • Denkt u mee?

  01 september 2016

  Gemeenteraad vraagt inwoners om mee te denken over de toekomst van Langedijk.

 • Lekker buiten zwemmen!

  20 juli 2016

  Verschillende zwembaaien in het Geestmerambacht en het water binnen de balkenlijn in de Noorderplas zijn door de provincie Noord-Holland gekwalificeerd als zwemlocaties binnen onze gemeentegrenzen.

 • Uitwerkingsplan Verkeer en Vervoer ter inzage

  26 juli 2016

  Burgemeester en wethouders hebben op 5 juli 2016 het Concept Verkeer en Vervoersplan Langedijk, Uitwerkingsplan 2016 – 2018 vastgesteld. In dit document is beschreven op welke wijze de gemeente het verkeer en vervoerbeleid de komende jaren wil vormgeven.

 • Maar 28 kilo afval per deelnemer

  13 juli 2016

  Deelnemers 100-100-100.nu in de gemeente Langedijk mogen trots zijn op hun resultaat: Met maar 28 kilo restafval per deelnemer per jaar hebben zij de 2020 doelstellingen alvast bereikt.

 • Klantonderzoek Wmo en jeugdhulp

  13 juli 2016

  De gemeente Langedijk heeft 400 Wmo-cliënten en 200 cliënten van jeugdhulp (of hun ouders) een brief gestuurd in verband met het jaarlijkse klantonderzoek.

 • Gewijzigde openingstijden

  20 juli 2016

  Tijdens de zomervakantie is het gemeentehuis op donderdagavond gesloten.

 • Nieuwe bustijden en routes

  18 juli 2016

  Vanaf 10 juli 2016 rijden de bussen van Connexxion in Noord-Holland-Noord volgens een nieuwe dienstregeling. In de meeste gevallen gaat het om andere vertrektijden, maar in Langedijk wordt ook de route aangepast.

 • Ster voor Winkelcentrum Broekerveiling

  18 juli 2016

  Winkelgebied Broekerveiling heeft op woensdag 29 juni de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontvangen.

 • Uitspraak RVS Bibliotheeklocatie

  18 juli 2016

  De Raad van State heeft op 22 juni 2016 uitspraak gedaan over het door supermarktketen Deen ingediende beroep tegen de vaststelling van bestemmingsplan Voorburggracht 224 in Zuid Scharwoude.

 • Vrijwilligers Bedankt!

  18 juli 2016

  Als vervolg op het succes van vorig jaar zetten wij vrijwilligers ook dit jaar weer in het zonnetje.

 • Positief financieel resultaat 2015

  21 juni 2016

  Gemeente Langedijk heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van ruim 4,4 miljoen euro.

 • Cornelisse niet beschikbaar voor herbenoeming

  22 juni 2016

  Burgemeester Hans Cornelisse is niet beschikbaar voor herbenoeming per 15 juni 2017.

 • Laatste hand aan Voorburggracht

  15 juni 2016

  Nu het Broekerplein zelf klaar is, wordt nog de laatste hand gelegd aan het laatste parkeerterrein en de Voorburggracht. Deze werkzaamheden worden volgens planning voor de bouwvak afgerond.

 • Fietsroute 'eerlijk winkelen'

  14 juni 2016

  Op maandag 13 juni is de eerlijk winkelen fietsroute langs duurzame 'hotspots' gelanceerd. Ontdek met de fiets 'eerlijke winkels' en duurzame initiatieven.

 • Kent u iemand voor een lintje?

  13 juli 2016

  Veel mensen in Nederland zetten zich in voor een goed doel. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. U kunt iemand voordragen.

 • Vakantieplannen en uitkering

  01 juni 2016

  Vakantieplannen? Met een uitkering moet u het vier weken vóóraf melden.

 • Subsidie aanvragen voor 1 juli

  01 juni 2016

  Tot uiterlijk 1 juli a.s. kunnen er aanvragen worden gedaan voor activiteitensubsidie 2017.

 • Wmo-loket woensdag dicht

  01 juli 2016

  Het Wmo-loket is woensdags telefonisch niet bereikbaar.

 • Wethouder Beers bezoekt Pepsico

  31 mei 2016

  Afgelopen maandag 23 mei bezocht wethouder Economische Zaken Jan Piet Beers het bedrijf Pepsico in Broek op Langedijk.

 • Maaien van bermen

  31 mei 2016

  In het buitengebied en het Oosterdelgebied worden de bermen dit jaar weer gemaaid, waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met vogels, insecten en verschillende grassen en kruiden.

 • Bromfiets op de rijbaan?

  01 juni 2016

  Bent u een inwoner van Langedijk die zich regelmatig met de bromfiets verplaatst? Dan zijn wij benieuwd naar uw mening.

 • Startnotitie voor Buitengebied

  31 mei 2016

  Voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is gemeente Langedijk in gesprek gegaan met ondernemers en maatschappelijke organisaties nog vóór de kaders op papier staan.

 • Lintje voor mw. Jonker

  31 mei 2016

  Mevrouw Jonker-Van Westerop uit Sint Pancras ontving op zaterdag 21 mei een Koninklijke Onderscheiding voor haar bijzondere verdiensten voor de samenleving.

 • Informatiemarkt Sint Pancras

  18 mei 2016

  Op woensdag 25 mei organiseren de gemeente en de politie de informatiemarkt 'Sint Pancras geeft inbrekers geen kans' van 16.00 tot 20.00 uur in dorpshuis De Geist. U bent van harte welkom!

 • Trekkercertificaat omwisselen?

  17 mei 2016

  Heeft u nog een trekkerscertificaat en geen B- of T-rijbewijs? Tot 1 juli 2016 kunt u het trekkercertificaat nog omzetten in een rijbewijs T.

 • Vervolg toekomstonderzoek

  11 mei 2016

  De gemeenteraad van Langedijk heeft de eerste stappen gezet in het vervolgonderzoek naar de toekomst van gemeente Langedijk.

 • 'Herdenking als positief signaal'

  11 mei 2016

  Tijdens de dodenherdenking in Noord-Scharwoude ging burgemeester Hans Cornelisse van gemeente Langedijk in op de huidige situatie in de wereld. Zijn toespraak kunt u hier teruglezen.

 • Denk mee over de LangedijkerPas

  04 mei 2016

  Uitnodiging: wilt u met ons meedenken over de LangedijkerPas? Kom dan naar het gemeentehuis van Heerhugowaard op 9 mei.

 • Nieuwe buslijnen

  03 mei 2016

  De dienstregeling voor bussen en het lijnennet verandert voor Langedijk. De hele week komt er een snelle verbinding naar Alkmaar (lijn 9) en een nieuwe verbinding naar Heerhugowaard (lijn 10).

 • Meer laadpalen

  03 mei 2016

  Het aantal elektrische auto's neemt snel toe en dus ook de vraag naar openbare laadpalen. Gemeente Langedijk gaat daarom samenwerken met de Provincie Noord-Holland en metropoolregio Amsterdam (MRA).

 • Formulieren spreekuur

  29 april 2016

  Met ingang van maandag 9 mei 2016 start in de Bibliotheek Langedijk een formulieren spreekuur. Tussen 19.00 en 20.00 uur zitten getrainde medewerkers elke maandag voor u klaar.

 • Lintje voor tien Langedijkers

  26 april 2016

  Tien inwoners van Langedijk hebben op dinsdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving gekregen. Burgemeester Cornelisse reikte de lintjes namens de Koning uit.

 • Lintje voor mevrouw Neesen-Barten

  21 april 2016

  Mevrouw M. Neesen-Barten uit Oudkarspel ontving op donderdag 21 april een Koninklijke Onderscheiding voor haar bijzondere verdiensten voor de samenleving.

 • Tulpenstraat per direct dicht

  21 april 2016

  De aansluiting van de Tulpenstraat op de rotonde Oostelijke Randweg in Noord-Scharwoude wordt per direct voor circa acht weken afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Telefonisch onbereikbaar

  20 april 2016

  Wegens een storing in onze telefooncentrale zijn wij momenteel niet bereikbaar.

 • 'Gouden' putdeksel voor Raadhuisbuurt

  20 april 2016

  Met een 'gouden' putdeksel legde wethouder Bert Fintelman op woensdag 20 april de laatste hand aan de vernieuwde Raadhuisbuurt in Noord-Scharwoude.

 • Vaartoezicht voor veilig varen

  20 april 2016

  Er zijn minder waarschuwingen, maar meer proces verbalen uitgedeeld voor overtredingen op het water in 2015. Het was helaas nodig blijkt uit de evaluatie vaartoezicht van afgelopen jaar.

 • Workshop senioren over veiligheid

  19 april 2016

  Op donderdag 21 april van 14.00-16.30 uur organiseert gemeente Langedijk in samenwerking met Wonen Plus Welzijn en de bibliotheek de workshop ‘De koffiedames Tante Betty en Tante Corrie'. Aanmelden kan nog!

 • Reconstructie Westelijke Randweg

  07 april 2016

  Vanaf maandag 18 april start gemeente Langedijk met werkzaamheden op de Westelijke Randweg te Oudkarspel.

 • Afvaluitdaging van start!

  07 april 2016

  In de gemeente Langedijk hebben 104 deelnemers zich aangemeld voor de uitdaging om 100 dagen lang, 100 % afval te scheiden.

 • Eerste paal Vroonermeer Noord

  07 april 2016

  Op woensdag 6 april jl. heeft de heer R. Roos, zoon van de voormalige grondeigenaar, het startsein gegeven voor Scholtens om te bouwen in Vroonermeer Noord. De nieuwe woonwijk wordt gebouwd op grondgebied van gemeente Alkmaar, op grondgebied van gemeente Langedijk wordt de Vroonerplas aangelegd.

 • Werkzaamheden bootoverhaal

  07 april 2016

  Op donderdag 21 en vrijdag 22 april worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de bootoverhaal in de wijk Mayersloot-West in Broek op Langedijk. Hierdoor is de bootoverhaal twee dagen buiten gebruik.

 • Uitslag Referendum Langedijk

  13 april 2016

  Op woensdag 6 april 2016 hebben 8098 Langedijkers hun stem uitgebracht over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. Met een opkomstpercentage van 38,53% heeft de meerderheid tegen gestemd.

 • Vakantieplannen? Reisdocument nodig?

  06 april 2016

  Heeft u al plannen voor de zomervakantie, voor uzelf of voor het hele gezin? Gaat u naar het buitenland? Dan heeft u een geldige identiteitskaart of paspoort nodig.

 • Wethouder Beers bezoekt VWS

  06 april 2016

  Afgelopen donderdag 31 maart bezocht wethouder Economische Zaken Jan Piet Beers het bedrijf VWS Flowerbulbs in Broek op Langedijk. Hij sprak daar met CEO’s Gert Sijm en Piet Sijm.

 • Dorpshuizen parels van gemeente

  06 april 2016

  Ouderen die samen koken, activiteiten voor mensen met een beperking en ondersteuning van mantelzorgers. Een greep uit de ideeën die negen dorpshuizen donderdag 23 maart in Museum BroekerVeiling presenteerden als hun ‘wensbeeld voor de toekomst’. Door nieuwe doelgroepen aan te spreken, willen dorpshuizen hun verbindende rol in de wijk versterken.

 • Geluidsscherm spoor Sint Pancras

  23 maart 2016

  Na een lange voorbereidingstijd is het eindelijk zover: er komt een geluidsscherm langs het spoor in Sint Pancras. In april en mei werkt ProRail aan de geluidsdempers en geluidsschermen.

 • Is uw dorpshuis een echte ontmoetingsplek?

  23 maart 2016

  De gemeenten Alkmaar, Schagen en Langedijk zijn dit jaar gestart met het project Toekomstbestendige Dorpshuizen.

 • Start nieuwbouw sportcafé De Oostwal

  22 maart 2016

  Vanaf begin april start de herbouw van het sportcafé van sporthal De Oostwal. De omgevingsvergunning is verleend en de bouwwerkzaamheden kunnen starten. Naar verwachting zal het sportcafé medio juni 2016 worden opgeleverd.

 • Gewijzigde openingstijden

  23 maart 2016

  In verband met Pasen gelden er gewijzigde openingstijden van het gemeentehuis en de gemeentewerf. Ook de afvalinzameling wijzigt.

 • Persverklaring

  18 maart 2016

  In de gemeente Langedijk is de afgelopen weken de Stichting Voorschool Langedijk vrijwel dagelijks in de kranten, op websites en op Facebook verschenen.

 • Faillissement SVL uitgesproken

  17 maart 2016

  Stichting Voorschool Langedijk heeft faillissement aangevraagd. Afgelopen dinsdag, 15 maart, werd bekend dat het faillissement is uitgesproken.

 • Onderscheiding voor brandweermannen

  22 maart 2016

  Tijdens de jaarvergadering van Brandweer Langedijk afgelopen zaterdag ontvingen drie Langedijker brandweermannen een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Cornelisse.

 • Tijdelijke afsluiting Oranjestraat

  17 maart 2016

  Wegens werkzaamheden in het kader van project Veilingterrein in Noord-Scharwoude vinden er tot 25 maart 2016 werkzaamheden plaats nabij de kruising Juliana van Stolbergstraat/ Oranjestraat.

 • Vervanging sirenemast Roerdomp

  15 maart 2016

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met het bedrijf Oxperts Antenna Sites B.V.

 • College betreurt faillissementsaanvraag SVL

  14 maart 2016

  Stichting Voorschool Langedijk (SVL) heeft zaterdagochtend het college van burgemeester en wethouders van Langedijk laten weten hun faillissementsaanvraag door te zetten.

 • Noordkant Broekerplein doorvaarbaar

  03 maart 2016

  Het college van B&W van de gemeente Langedijk heeft op 1 maart definitief besloten Broekerplein aan de noordzijde van het plangebied doorvaarbaar te maken.

 • Halte Werk voortaan op 1 locatie

  01 maart 2016

  Halte Werk zal haar brede dienstverlening aan alle klanten vanaf 7 maart a.s. vanaf Mallegatsplein 10 in Alkmaar verrichten.

 • Verhuizing UWV Alkmaar

  25 februari 2016

  De vestigingen van UWV WERKbedrijf in Alkmaar, Den Helder en Hoorn gaan verhuizen. Vanaf maandag 7 maart is UWV WERKbedrijf gevestigd op de nieuwe locatie: het Stadskantoor van gemeente Alkmaar.

 • Tevreden over Bovenweg

  24 februari 2016

  Vorig jaar juli was de nieuwe Bovenweg klaar. Na oplevering is gemeten of de nieuwe inrichting effect heeft. Er zijn metingen gedaan op snelheid en trillingen.

 • Minder woninginbraken

  23 februari 2016

  Leefbaarheid, ook in de wijk, is een speerpunt voor het komende jaar op het gebied van veiligheid.

 • Overname TSN door Buurtzorg

  25 februari 2016

  Het college van Langedijk stemt in met het voorstel van de bewindvoerders om TSN klanten en medewerkers in Langedijk door Buurtzorg over te laten nemen.

 • Palen op fietspaden

  24 februari 2016

  Vanaf 22 februari 2016 vervangt gemeente Langedijk 19 palen op fietspaden in de hele gemeente. De nieuwe palen zijn flexibel, duidelijker zichtbaar en daarmee ‘botsvriendelijk’.

 • Bestemmingsplan Veilingterrein Oost

  17 februari 2016

  Op 16 februari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Langedijk ingestemd met het bestemmingsplan voor het oostelijke deel van het voormalige Veilingterrein in Noord-Scharwoude.

 • Vertraging kindcentrum Oudkarspel

  16 februari 2016

  Sinds begin 2015 werken gemeente, kinderopvang en voorschool aan het realiseren van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Oudkarspel.

 • Beschoeiingen Rietvoorn en Glasaal

  10 februari 2016

  Vanaf maandag 29 februari gaat de gemeente Langedijk beschoeiingen en vlonders vervangen aan de Rietvoorn en Glasaal in Zuid-Scharwoude.

 • 'Langedijk ontwikkelt met water'

  04 februari 2016

  Het college heeft ingestemd met het project ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Met dit thema wil het college het unieke karakter van Langedijk breed onder de aandacht brengen.

 • Proces toekomst van Langedijk

  03 februari 2016

  De gemeenteraad van Langedijk heeft de begeleiding van het proces naar de bestuurlijke toekomst van Langedijk in handen gegeven van organisatie-adviesbureau Livingstone-advies.

 • Hoofdkabel Dorpsstraat vervangen

  29 januari 2016

  In opdracht van Liander start aannemer Oudshoorn op maandag 1 februari met het vervangen van een hoofdkabel in Broek op Langedijk.

 • Werkzaamheden Vroonermeer

  29 januari 2016

  Vanaf 1 februari voert de gemeente Alkmaar werkzaamheden uit in de Vroonermeer. De werkzaamheden duren twee weken.

 • 100 mensen en een afvaluitdaging

  08 april 2016

  100-100-100 is een project waarin 100 mensen, gedurende 100 dagen, 100% van hun afval scheiden.

 • Nu ook pakken en blik recyclen

  27 januari 2016

  Wat doet u met lege pakken en blikken? Bij het restafval in de grijze bak? Vanaf nu mogen ook lege pakken en blikjes bij het plastic afval!

 • Bomen rondom stadsverwarming

  27 januari 2016

  HVC en gemeente Langedijk organiseerden op 8 december een inloopbijeenkomst over de aanplant van groen bij de warmte-krachtkoppelingsinstallatie langs de Westelijke Randweg.

 • Aanslagen digitaal ontvangen?

  26 januari 2016

  De aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2016 komen eraan. Wilt u uw aanslagen gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post?

 • WOZ-waarde voor huurders

  26 januari 2016

  Elk jaar stelt de gemeente de waarde van uw (huur)woning vast, ook wel de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde is een nieuw onderdeel op het aanslagbiljet van huurders.

 • Moedige vrouwen onderscheiden

  25 januari 2016

  Op vrijdag 22 januari 2016 ontvingen mevrouw Gootjes en mevrouw Jonker-Keijzer respectievelijk een getuigschrift met bronzen medaille en een oorkonde voor hun moed tijdens een reddingsactie op 3 september 2015.

 • Global Goals-gemeente 2016

  26 januari 2016

  Langedijk is op de meest inspirerende manier aan de slag gegaan met de 'Global Goals' zoals de Verenigde Naties deze heeft opgesteld voor de komende jaren.

 • Keesman en Kruissloot dicht (update)

  27 januari 2016

  Van 1 februari tot en met 12 februari zijn de Keesman en de Kruissloot in Sint Pancras afgesloten. Verkeer kan omrijden via de N245 – Vronermeerweg – Helling.

 • Samenwerking duurzame energie

  21 januari 2016

  De gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Langedijk en Heerhugowaard hebben in samenwerking met verschillende bedrijven in de regio Alkmaar nieuwe overeenkomsten gesloten voor de levering van energie.

 • Online magazine Millenniumgemeente

  13 januari 2016

  Voor het eerst brengt de werkgroep Millenniumgemeente Langedijk met trots een online magazine uit. De oude Millenniumdoelen zijn met 2015 afgesloten. Er is gekozen voor nieuwe Global Goals.

 • Wijziging raadsagenda 19 januari

  13 januari 2016

  De raadsagenda voor dinsdag 19 januari is gewijzigd. Lees de actuele agenda met bijbehorende stukken online.

 • Cliëntenraad heeft vacatures

  12 januari 2016

  Per januari 2016 zijn er enkele vacatures ontstaan in de Cliëntenraad door het vertrek van enkele leden aan het eind van hun zittingstermijn. De Cliëntenraad zoekt kandidaten.

 • Vandalismemeter 2015

  12 januari 2016

  Vandalisme en vernielingen zijn in 2015 toegenomen ten opzichte van 2014. Met name aan en rond openbare gebouwen is veel sprake van vernielingen.

 • LangedijkerPas ook in 2016

  12 januari 2016

  Inwoners met een laag inkomen ontvangen ook in 2016 de gratis LangedijkerPas. Wel is er een kleine wijziging. De geldtickets kunnen niet meer worden besteed aan wellnessbehandelingen en persoonlijke verzorging.

 • Inwoners helpen politie

  12 januari 2016

  Mede dankzij de oplettendheid van inwoners van de gemeente Langedijk heeft de politie de afgelopen weken bij twee verschillende gebeurtenissen verdachten op heterdaad kunnen aanhouden.

 • Start Cliëntenraad Halte Werk

  12 januari 2016

  Vanuit de sociale dienst ‘Halte Werk’ regelen de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk gezamenlijk de uitkeringen, bijzondere bijstand en schulphulpverlening van cliënten in deze regio. Sinds eind vorig jaar heeft Halte Werk een eigen cliëntenraad.

 • Kerstbomeninzameling op 6 januari

  05 januari 2016

  De gemeente Langedijk organiseert op woensdag 6 januari een kerstbomeninzamelactie en vraagt vooral de jeugd om een handje te helpen. Hiermee kan de jeugd een aardig zakcentje verdienen, want voor iedere kerstboom wordt 40 eurocent gegeven.

 • Samenwerking voor 't Regthuis

  12 januari 2016

  De beide besturen van Stichting Langedijker Verleden en Stichting Hart van Oudkarspel gaan intensief samenwerken.

 • Regiotaxi en eigen bijdrage Wmo

  06 januari 2016

  Er verandert in dit nieuwe jaar het een en ander voor mensen met een regiotaxipas (ook Wmo-pas genoemd). Dit geldt ook voor de eigen bijdrage voor wmo ondersteuning.

 • Dienstregeling bussen wijzigt

  17 december 2015

  Vanaf deze week rijden de bussen van Connexxion volgens een nieuwe dienstregeling. Die wijkt soms iets af van de huidige dienstregeling. In de meeste gevallen gaat het om andere vertrektijden, en van een aantal buslijnen wordt ook de route aangepast. Kijk op www.connexxion.nl voor meer informatie.

 • Openingstijden rond kerst en jaarwisseling

  04 januari 2016

  Tijdens de kerstdagen en op Nieuwjaarsdag zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. Verder zijn er wijzigingen in de openingstijden op 24 en 31 december. Ook de afvalinzameling wijzigt door de feestdagen.

 • Wijzigingen in raadagenda 15 december

  15 december 2015

  De gemeenteraad vergadert op dinsdag 15 december. De agenda is op 2 december gepubliceerd in Langedijk informeert. Deze agenda is op een aantal punten gewijzigd.

 • Onze website is vernieuwd!

  Veel van onze belangrijkste producten vindt u nu direct op de homepage. Voor een aantal hiervan hoeft u niet eens meer naar het gemeentehuis. Toch langskomen? Maak dan online een afspraak.