Nieuwsarchief

 • Waarderingsweek ‘Vrijwilligers Bedankt!’

  20 september 2018

  Vrijwilligers in Langedijk kunnen deelname aan leuke en interessante activiteiten tijdens de jaarlijks terugkerende waarderingsweek‘ Vrijwilligers Bedankt!' van 3 tot en met 11 november. Hiervoor zorgen de gemeente Langedijk, Wonen Plus Welzijn en de Vrijwilligers Centrale.

 • Wethouder Nieuwenhuizen ondertekent akte uitbreiding InnoVfoam

  21 september 2018

  Op woensdag 19 september werd in de helikopter van InnoVfoam op feestelijke wijze de akte voor uitbreiding van het bedrijf ondertekend door wethouder Economische Zaken Jasper Nieuwenhuizen en eigenaar/directeur Johan Koekkoek.

 • Vijf manieren om aan geld te komen

  21 september 2018

  Organisaties zijn bijna altijd op zoek naar extra middelen, zowel financieel als materieel. Daarom organiseren De Vrijwilligers Centrale en gemeente Langedijk op dinsdag 9 oktober een themabijeenkomst over manieren om aan geld te komen binnen organisaties. Dat gebeurt in Het Behouden Huis in Oudkarspel.

 • Verfraaiing Havenplein

  20 september 2018

  Gemeente Langedijk begint eind september met het project ‘Een mooi en levendig Havenplein’. De gemeente stuurde aan omwonenden enquêtes met de vraag wat hun wensen zijn voor het Havenplein en omgeving. De gemeente wil samen met omwonenden en belanghebbenden kijken hoe het Havenplein en omgeving kunnen worden verfraaid en ingericht.

 • Aanmelden evenementen

  18 september 2018

  Wilt u volgend jaar een evenement organiseren? Meld uw evenement dan uiterlijk 26 oktober aan.

 • Geslaagde bijeenkomst Economische Visie

  13 september 2018

  Woensdagavond 12 september organiseerde gemeente Langedijk samen met Bureau Buiten een avond voor Langedijker ondernemers om mee te praten en te denken over een nieuwe economische visie en bijbehorend uitvoeringsprogramma.

 • Inspectie van bomen op essentaksterfte

  12 september 2018

  In gemeente Langedijk is essentaksterfte geconstateerd. De gemeente is verplicht om de bomen te keuren op veiligheid. Daarom worden alle bomen geïnspecteerd.

 • Groot onderzoek naar koopgedrag

  12 september 2018

  Half september starten de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht in de Randstad een grootschalig onderzoek naar winkelgedrag. Ook in gemeente Langedijk worden inwoners gevraagd mee te doen aan het onderzoek.

 • Plastic Soup Surfer komt naar Zuid-Scharwoude

  12 september 2018

  Merijn Tinga, ook wel de ‘Plastic Soup Surfer’ genoemd, is vrijdag 5 oktober in Zuid-Scharwoude. In theaterzaal De Binding is vanaf 20.00 uur de film te zien over zijn 1200 kilometer lange tocht over de Rijn, peddelend op een surfplank gemaakt van zwerfafval.

 • Inrichting losloopgebieden voor honden

  12 september 2018

  Langedijk heeft 12 losloopgebieden voor honden. Deze week worden de borden geplaatst die duidelijk maken waar een losloopgebied begint en eindigt en dat er een opruimplicht geldt. Verder komen er extra prullenbakken bij, hondenpoep kan in elke openbare prullenbak worden gegooid.

 • Tussenstand vandalismemeter 2018

  29 augustus 2018

  De kosten voor vandalisme en vernielingen zijn in het eerste half jaar van 2018 minder dan verwacht: zo’n € 6000,-. Maar het blijft natuurlijk jammer van het geld. Met name aan en rond openbare gebouwen is veel sprake van vernielingen. De vandalismemeter laat zien hoeveel financiële schade door vandalisme aan eigendommen van de gemeente Langedijk is aangericht in de eerste helft van 2018.

 • Parkeren camper of caravan

  14 augustus 2018

  Bent u terug van vakantie en wilt u de camper of caravan weer uitladen? Als u de camper of caravan niet op eigen terrein kwijt kunt, houd dan rekening met de regels die er zijn voor het parkeren van grote voertuigen in de openbare ruimte.

 • Keurmerk voor Breekland

  15 augustus 2018

  Bedrijvenpark Breekland heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken (KVO-B) behaald. Dit keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar de samenwerking om de veiligheid te verbeteren al langere tijd goed verloopt.

 • Schade aan groen door droogte

  15 augustus 2018

  Het groen is zwaar op de proef gesteld door de droogte en hitte van de afgelopen maanden. Toch staan de vaste planten in de plantvakken in de gemeente er op de meeste plekken nog mooi bij. Deze kregen dan ook regelmatig water.

 • Doorvaarbare duikerbrug in de Helling

  15 augustus 2018

  Begin september wordt gestart met de aanleg van een doorvaarbare duikerbrug in de Helling. De brug komt ten westen van de kruising met de Gedempte Veert en verbindt de Vroonerplas met de toekomstige vaarverbinding richting de noordzijde van Sint Pancras.

 • Langedijk maakt vaart met aardgasvrij wonen

  01 augustus 2018

  “Het is een van de grote opgaven van onze tijd: van het gas af”, stelt wethouder duurzaamheid Nils Langedijk van Gemeente Langedijk. “We hebben grote ambities en zijn als gemeente al goed op weg met twee wijken die gasvrij zijn. Nu zetten we de volgende stap richting een aardgasvrije gemeente.”

 • Innovatiefonds voor MKB'ers en startups

  23 augustus 2018

  Noord-Hollandse ondernemers kunnen sinds juni 2018 een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) en startups die ontstaan vanuit kennisinstellingen kunnen een lening krijgen.

 • Subsidie voor toekomstbestendige winkelgebieden

  10 juli 2018

  Veel winkelgebieden in Noord-Holland zijn onvoldoende toekomstbestendig. Om de kwaliteit van de Noord-Hollandse winkelstructuur te verbeteren, wil de provincie leegstand van winkelpanden terugdringen, samenwerking versterken en het onderscheidend vermogen van winkelgebieden vergroten. Sinds 16 april verstrekt de provincie subsidie aan projecten, die kunnen bijdragen aan verhoging van het kwaliteitsniveau van de detailhandel.

 • Provincie stimuleert recreatieve vaarwegen

  13 juni 2018

  De provincie Noord-Holland ziet kansen voor het personenvervoer over water naar recreatieve bestemmingen. Daarom ondersteunt de provincie ondernemers, rederijen en gemeenten die zo’n vaarverbinding in Noord-Holland willen starten of verbeteren. Zij kunnen een financiële bijdrage krijgen voor recreatieve voorzieningen zoals een steiger of wachtruimte, of voor het ontwikkelen van een app over de vaardienst. In totaal is 3 miljoen euro beschikbaar.

 • Nieuwe coalitie in Langedijk

  30 april 2018

  Op donderdag 26 april hebben Dorpsbelang Langedijk, VVD, Hart voor Langedijk/D66, ChristenUnie en PvdA de besprekingen voor een nieuwe coalitie bezegeld met een concept bestuursakkoord.

 • Nieuwe gemeenteraad

  03 april 2018

  Op donderdagavond 29 maart is tijdens een bijzondere raadsvergadering de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De 21 leden van de raad zijn:

 • Waarnemend burgemeester benoemd

  13 maart 2018

  In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Langedijk heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, besloten om mevrouw L.A.M. (Leontien) Kompier met ingang van 15 maart 2018 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Langedijk.

 • Woningen op locatie 'De Ark'

  14 februari 2018

  Woensdag 14 februari 2018 zetten Liane Jogems en Agnes de Haan, respectievelijk voorzitter en penningmeester van kopersvereniging De Ark, hun handtekening onder een mantelovereenkomst met gemeente Langedijk. De kopersvereniging gaat via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zes woningen realiseren in Sint Pancras. Wethouder Jan Piet Beers: “CPO biedt onder andere aan starters en jongeren een prachtige kans om een eigen huis te bouwen.”

 • Levenlang sporten voor iedereen

  14 februari 2018

  Op 30 januari 2018 stelde het college de kadernota ‘Langedijk beweegt mee’ vast. In deze sportnota staan ‘een leven lang sporten’ en ‘drempels wegnemen om te kunnen sporten’ centraal. Bij de Begroting 2018 stelde de gemeenteraad € 50.000 beschikbaar voor de uitvoering van de sportnota. Om sport en bewegen meer in te kunnen zetten voor preventie vraagt het college aan de gemeenteraad om nog ongeveer € 80.000 extra vrij te maken uit het Innovatiefonds.

 • LangedijkerPas wordt MeedoenPas

  13 december 2017

  Mensen die dit jaar een LangedijkerPas ontvingen, krijgen vanaf 2018 te maken met een digitale pas. Bovendien heet de pas vanaf 1 januari MeedoenPas. Als u de pas dit jaar ontving, ontvangt u automatisch informatie over de nieuwe pas voor 2018.

 • Nieuwe huwelijksvermogensregels

  13 december 2017

  Op 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor het vermogen dat je deelt als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

 • Grondprijsbeleid 2017-2018

  23 januari 2018

  Het college van Langedijk heeft de Nota Grondprijsbeleid 2017-2018 vastgesteld. Inwoners en ondernemers kunnen hierin lezen welke uitgangspunten er worden gehanteerd voor de bepaling van de grondprijzen in de gemeente.

 • Maak een afspraak: ophalen grofvuil

  02 november 2017

  Wilt u grofvuil aanbieden bij de gemeente? Grof huisvuil wordt twee keer per maand op vrijdag vanaf 7.30 uur gratis opgehaald (max. 2 m3 per keer). Voordat u het grofvuil aan de weg kunt zetten, moet u wel een afspraak maken.

 • Nieuwe trouwlocaties

  31 oktober 2017

  Bruidsparen kunnen elkaar vanaf 1 januari 2018 op meer locaties in Langedijk het ja-woord geven.

 • Uitgangspunten locatie De Overbrugging

  03 augustus 2017

  Het college van Langedijk heeft uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van de locatie De Overbrugging in Noord-Scharwoude.

 • Veilig financieel ouder worden

  01 augustus 2017

  Gemeente Langedijk verleent vanuit het Innovatiefonds Sociaal Domein een financiële bijdrage aan het steunpunt 'Veilig financieel ouder worden in Langedijk', dat kwetsbare ouderen wil beschermen tegen financieel misbruik.

 • Subsidie voor verduurzaming pand

  04 juli 2017

  Afgelopen maand zijn bij Koepelux en 2Design zonnepanelen op het dak geplaatst. De ondernemers, die gevestigd zijn op bedrijventerrein De Mossel, ontvingen hiervoor subsidie vanuit de regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) van Provincie Noord-Holland. “Op het moment dat we hoorden van de HIRB-subsidie zijn we er direct op ingesprongen.”

 • Winkelpand wordt schoollokaal

  27 juni 2017

  Het college van Langedijk heeft besloten het voormalige winkelpand aan de Bovenweg 62 in Sint Pancras in gebruik te geven aan basisschool Het Baken. Het is de bedoeling dat een groep leerlingen van Het Baken en een extra groep buitenschoolse opvang (BSO) van kinderopvang Langedijk hier tijdelijk worden gehuisvest.