Nieuwsarchief

 • Integraal kind- en ouderencentrum

  19 april 2018

  Stichting Atrium, Stichting Kinderopvang Langedijk, Horizon Zorgcentrum en gemeente Langedijk hebben via een intentieovereenkomst uitgesproken de mogelijkheden te gaan onderzoeken naar huisvesting voor een integraal kind- en ouderencentrum. De ondertekening van de overeenkomst was op dinsdag 17 april op basisschool De Duizend Eilanden in Noord-Scharwoude.

 • Hoogte MeedoenPas 2018 soms lager

  19 april 2018

  In bepaalde situaties is het tegoed dat op de MeedoenPas (voorheen LangedijkerPas) staat in 2018 lager dan in vorige jaren.

 • Eigen onderzoek alternatief voor bouwplan Stationsgebied

  11 april 2018

  Gemeente Heerhugowaard legde op 3 april het voorontwerp bestemmingsplan van het bouwplan Stationsweg 114 in Heerhugowaard ter inzage. In reactie daarop gaat het college van Langedijk om tafel met het college van buurgemeente Heerhugowaard om te praten over een eigen onderzoek van Langedijk naar de effecten op het Oosterdelgebied van de hoogbouw in het stationsgebied van Heerhugowaard. Dit onderzoek biedt een kwalitatief goed alternatief.

 • Afvalinzameling: geef uw mening!

  09 april 2018

  4000 huishoudens in Langedijk ontvangen deze week een brief met de uitnodiging om een enquête over afvalinzameling in te vullen. Heeft u geen brief ontvangen en wilt u de enquête toch invullen? Dat kan!

 • Wethouder Beers niet beschikbaar voor 3e termijn

  06 april 2018

  Wethouder Jan Piet Beers heeft kenbaar gemaakt niet beschikbaar te zijn voor een derde termijn als wethouder voor Dorpsbelang Langedijk.

 • Nieuwe gemeenteraad

  03 april 2018

  Op donderdagavond 29 maart is tijdens een bijzondere raadsvergadering de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De 21 leden van de raad zijn:

 • Reconstructie Nauertogt

  03 april 2018

  De Nauertogt in Broek op Langedijk wordt gereconstrueerd. De werkzaamheden starten bij het Geestmerambacht.

 • Sluis Broek op Langedijk dicht

  28 maart 2018

  Vanaf 3 april gaat de sluis in Broek op Langedijk voor een maand dicht. Aannemer firma Alewijnse verricht groot onderhoud aan de besturing en aandrijving van de sluis en brug.

 • Koninklijke onderscheiding raadsleden

  28 maart 2018

  Twee vertrekkende raadsleden van gemeente Langedijk ontvingen op dinsdagavond 27 maart tijdens de raadsvergadering een Koninklijke Onderscheiding. De heren Jorrit Bakkum en Dirk Boonstra ontvingen de onderscheiding omdat zij 12 jaar gemeenteraadslid zijn geweest. Locoburgemeester Jan Piet Beers overhandigde de vertrekkende raadsleden de bijbehorende versierselen.

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

  23 maart 2018

  Het Centraal Stembureau van de gemeente Langedijk heeft vanochtend om 10.00 uur de definitieve uitslag vastgesteld. Daarmee is ook bekend geworden wie door de kiezers is gekozen als volksvertegenwoordigers.

 • Hoogheemraadschap en gemeente Langedijk ondertekenen intentieovereenkomst om water beter te benutten

  22 maart 2018

  Dinsdag 20 maart zetten Rob Veenman, hoogheemraad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en wethouder Jan Piet Beers hun handtekening onder de intentieovereenkomst Langedijk ontwikkelt met water.

 • VakantieFUN voor kinderen met jeugdhulp

  29 maart 2018

  Goed nieuws voor kinderen met jeugdhulp: nog zeker drie jaar VakantieFUN.

  Het is voor ouders/verzorgers vaak een uitdaging om zes weken zomervakantie te organiseren voor hun kinderen. Deze uitdaging is nog groter voor een kind met een zorgindicatie in het GGZ-spectrum. Er zijn weinig alternatieven voor deze kinderen in de vakantie, maar voor kinderen met een zorgindicatie in het GGZ-spectrum (en hun ouders/verzorgers) in de gemeentes Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Uitgeest, Langedijk en Heerhugowaard is er nu goed nieuws: zij kunnen nog zeker drie jaar meedoen aan het sportieve en creatieve programma VakantieFUN! Er volgt zelfs een pilot om het programma ook in herfstvakantie op te zetten.

 • Penning van verdienste voor Anne Oostenveld

  20 maart 2018

  De heer A.J. (Anne) Oostenveld uit Oudkarspel ontving zaterdag 17 maart j.l. tijdens het concert van Lief Langedijk in de Allemanskerk de Langedijker Penning van verdienste. Locoburgemeester Jasper Nieuwenhuizen overhandigde de Penning van verdienste in verguld zilver aan de heer Oostenveld als dank voor zijn trouwe inzet voor de stichting Hart voor Oudkarspel en dorpshuis Het Behouden Huis.

 • Volgende ronde ‘de Straatjes’ van start

  20 maart 2018

  Het college van Langedijk heeft onlangs ingestemd met een grondverkoopovereenkomst voor een deel van de wijk ‘de Straatjes’ in Westerdel. Dat betekent dat dit deelgebied verder kan worden ontwikkeld. Het gaat hierbij om de bouw van 105 woningen.

 • Reconstructie Nauertogt

  20 maart 2018

  De Nauertogt in Broek op Langedijk wordt gereconstrueerd. De werkzaamheden starten begin april en duren waarschijnlijk tot begin juni. Er wordt gewerkt in verschillende fasen om het verkeer zoveel mogelijk te ontzien. Het gaat om het wegvak tussen de rotonde winkelcentrum Broekerveiling en de N245/Schagerweg en het wegvak tussen de N245/Schagerweg en afslag fietspad Alkmaar-Noord.

 • Waarnemend burgemeester benoemd

  13 maart 2018

  In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Langedijk heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, besloten om mevrouw L.A.M. (Leontien) Kompier met ingang van 15 maart 2018 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Langedijk.

 • Evaluatie collegeprogramma: 88% van de doelen (deels) bereikt

  08 maart 2018

  Het college van burgemeester en wethouders van Langedijk heeft het collegeprogramma 2014-2018 “Samen verantwoordelijk” geëvalueerd. Hieruit blijkt dat 64% van de gestelde doelen zijn bereikt en 24% van de doelen deels zijn bereikt. 8% is niet meetbaar en 4% is niet bereikt.

 • Woningen aan jachthaven Broekerwerf

  28 februari 2018

  Wonen aan de jachthaven met een steiger in de eigen achtertuin. Dat is het plan van H3 Landelijk Vastgoed voor de herontwikkeling van de Broekerwerf in Broek op Langedijk. De eigenaar van de scheepswerf beëindigt zijn bedrijfsactiviteiten, waardoor dit terrein kan transformeren tot een uniek woongebied.

 • Waardenkaart maakt identiteit van Langedijk zichtbaar

  26 februari 2018

  Eerste stap naar een Omgevingsvisie is gezet

  Geen lange teksten, maar kort en krachtige thema’s die de agenda van de beide gemeentes gaan bepalen als het gaat om ontwikkelingen in de toekomst. En, geen tot in detail uitgeplozen gebieden waar ontwikkelingen wel of niet mogen, maar een waardenkaart waarop in zones is ingedeeld wat de gemeenten als hoofdfunctie van een gebied zien. Dat samen, dat is de houtskoolschets van de Omgevingsvisie.

 • Werkzaamheden aan de sluis in Broek

  20 februari 2018

  In maart starten de werkzaamheden aan de sluis in Broek op Langedijk. Aannemer firma Alewijnse verricht groot onderhoud aan de besturing en aandrijving van de sluis en brug. Vanaf 3 april gaat de sluis voor een maand dicht.

 • Waarnemend burgemeester legt functie neer

  16 februari 2018

  Jan Hoekema heeft met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend als waarnemend burgemeester van Langedijk. Donderdagavond heeft hij de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Langedijk ingelicht en zijn ontslagbrief ingediend bij de Commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes.

 • Woningen op locatie 'De Ark'

  14 februari 2018

  Woensdag 14 februari 2018 zetten Liane Jogems en Agnes de Haan, respectievelijk voorzitter en penningmeester van kopersvereniging De Ark, hun handtekening onder een mantelovereenkomst met gemeente Langedijk. De kopersvereniging gaat via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zes woningen realiseren in Sint Pancras. Wethouder Jan Piet Beers: “CPO biedt onder andere aan starters en jongeren een prachtige kans om een eigen huis te bouwen.”

 • Levenlang sporten voor iedereen

  14 februari 2018

  Op 30 januari 2018 stelde het college de kadernota ‘Langedijk beweegt mee’ vast. In deze sportnota staan ‘een leven lang sporten’ en ‘drempels wegnemen om te kunnen sporten’ centraal. Bij de Begroting 2018 stelde de gemeenteraad € 50.000 beschikbaar voor de uitvoering van de sportnota. Om sport en bewegen meer in te kunnen zetten voor preventie vraagt het college aan de gemeenteraad om nog ongeveer € 80.000 extra vrij te maken uit het Innovatiefonds.

 • Informatieavond ambtelijke fusie

  07 februari 2018

  Op donderdagavond 22 februari organiseert gemeente Langedijk een informatieavond in De Binding, Zuid-Scharwoude.

 • Evaluatie beleid ‘snippergroen’

  06 februari 2018

  Sinds 2009 inventariseert gemeente Langedijk per dorpskern of gemeentegrond wordt gebruikt door inwoners. Veel Langedijkers hebben namelijk in de loop der jaren een stuk gemeentegrond toegevoegd aan de eigen tuin. De gemeente mag deze gronden volgens landelijke regelgeving niet meer gratis in gebruik geven, zoals lange tijd gebeurde. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “De oplossing is in de meeste gevallen eenvoudig: mensen kunnen de grond kopen, huren of teruggeven aan de gemeente”.

 • Collectieve festiviteiten 2018

  01 februari 2018

  Het college heeft voor dit jaar drie collectieve festiviteiten aangewezen: Koningsnacht (de nacht voor Koningsdag), Tweede Kerstdag en Oud en nieuw.

 • Vandalismemeter 2017

  31 januari 2018

  Vandalisme en vernielingen blijven een probleem. Met name aan en rond openbare gebouwen is veel sprake van vernielingen. De vandalismemeter laat zien hoeveel financiële schade door vandalisme aan eigendommen van de gemeente Langedijk is aangericht in 2017. Eind 2017 staat de teller op € 18.875.

 • Pand gesloten i.v.m. hennep

  08 januari 2018

  Zaterdag 6 januari is op last van de burgemeester een bedrijfspand gesloten aan de Handelskade in Noord-Scharwoude. De burgemeester besloot hiertoe na de vondst van een hennepkwekerij.

 • Nieuwe politieke partij geregistreerd

  03 januari 2018

  Tot en met dinsdag 27 december konden nieuwe politieke partijen zich laten registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dit jaar heeft zich in Langedijk één nieuwe partij aangemeld: Senioren Langedijk.

 • Afvalkalender 2018 verspreid

  13 december 2017

  De afvalkalender voor 2018 is verspreid via Langedijk informeert van 13 december 2017. Op pagina 7 van het Langedijker Nieuwsblad vindt u de kalender, maar ook online.

 • LangedijkerPas wordt MeedoenPas

  13 december 2017

  Mensen die dit jaar een LangedijkerPas ontvingen, krijgen vanaf 2018 te maken met een digitale pas. Bovendien heet de pas vanaf 1 januari MeedoenPas. Als u de pas dit jaar ontving, ontvangt u automatisch informatie over de nieuwe pas voor 2018.

 • Nieuwe huwelijksvermogensregels

  13 december 2017

  Op 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor het vermogen dat je deelt als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

 • Afspraken over betaalbare huurwoningen

  05 december 2017

  Gemeente Langedijk, Woningbouwvereniging Langedijk, Woonwaard en hun huurdersorganisaties hebben met elkaar prestatieafspraken gemaakt over betaalbaar wonen in Langedijk. De afspraken gelden voor het jaar 2018 met een doorkijk naar de toekomst. Op 4 december hebben zij deze afspraken ondertekend.

 • Verkoop landbouwgrond

  30 november 2017

  Gemeente Langedijk biedt twee percelen landbouwgrond aan de Veertweg en Pieter Zeemanweg in Zuid-Scharwoude te koop aan.

 • Opnieuw grafrecht verkrijgen

  30 november 2017

  Op de openbare begraafplaatsen in Langedijk liggen enkele honderden graven waarvoor geen grafrechten meer worden betaald, maar die vaak wel in stand worden gehouden door nabestaanden.

 • Toekomst Museum BroekerVeiling

  23 november 2017

  Museum BroekerVeiling heeft de houtskoolschets ‘Van Museum BroekerVeiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden’ voorgelegd aan het college van B&W. Deze houtskoolschets beschrijft de kansen die het museum ziet om de vele nog aanwezige cultuurhistorie in en rond het Landschapsreservaat Oosterdel te behouden en museaal aantrekkelijk te presenteren.

 • Grondprijsbeleid 2017-2018

  23 januari 2018

  Het college van Langedijk heeft de Nota Grondprijsbeleid 2017-2018 vastgesteld. Inwoners en ondernemers kunnen hierin lezen welke uitgangspunten er worden gehanteerd voor de bepaling van de grondprijzen in de gemeente.

 • Website Langedijk ontwikkelt met water

  15 november 2017

  Langedijk versterkt haar waterrijke karakter. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2018 is daarin een nieuwe stap gezet.

 • Gemeentegids niet van gemeente

  09 november 2017

  Een paar weken geleden is er huis-aan-huis een gemeentegids verspreid in Langedijk. Deze ‘Gemeentelijke informatiegids 2017-2018’ is niet uitgegeven door gemeente Langedijk.

 • Ontwikkeling Madderomlocatie

  09 november 2017

  Het college van Langedijk vraagt de gemeenteraad krediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de voormalige ‘Madderomlocatie’ in Sint Pancras. Het gaat hierbij om twee percelen tussen de Gedempte Veert en de Benedenweg 136 en 142.

 • Geluid in uw omgeving

  05 december 2017

  Op de geluidbelastingskaarten van 2016, die het college onlangs heeft vastgesteld, kunt u zien wat de geluidbelasting van uw woongebied is. Geluid dat wordt veroorzaakt door de wegen, spoorwegen en grote industrieterreinen in of nabij de gemeente.

 • Begroting 2018 vastgesteld

  08 november 2017

  Op 7 november heeft de gemeenteraad van Langedijk de Begroting 2018 vastgesteld.

 • Maak een afspraak: ophalen grofvuil

  02 november 2017

  Wilt u grofvuil aanbieden bij de gemeente? Grof huisvuil wordt twee keer per maand op vrijdag vanaf 7.30 uur gratis opgehaald (max. 2 m3 per keer). Voordat u het grofvuil aan de weg kunt zetten, moet u wel een afspraak maken.

 • Uitgangspunten Gedempte Veert

  02 november 2017

  Het college van Langedijk heeft uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van de westrand van Sint Pancras.

 • Nieuwe trouwlocaties

  31 oktober 2017

  Bruidsparen kunnen elkaar vanaf 1 januari 2018 op meer locaties in Langedijk het ja-woord geven.

 • Woningbouw Gedempte Veert

  04 oktober 2017

  De gemeente Langedijk en de coöperatie Gedempte Veert, een vertegenwoordiging van een groot aantal grondeigenaren, hebben overeenstemming bereikt over woningbouwontwikkeling aan de westzijde van Sint Pancras. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “Met deze intentieovereenkomst komt de toekomstige woningbouwontwikkeling weer een stap dichterbij.”

 • Geldplan voor iedereen

  14 september 2017

  Met het geldplan Halte Werk kunnen inwoners uit Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk besparingstips ontvangen en testen en vergelijkingen doen.

 • Meer aandacht voor preventie

  13 september 2017

  Regio Alkmaar wil de zorg en hulp voor jeugdigen, kwetsbare ouderen en patiënten met ernstige psychische aandoeningen verbeteren: hulp op maat, dichtbij huis, die snel kan worden ingezet.

 • Uitgangspunten locatie De Overbrugging

  03 augustus 2017

  Het college van Langedijk heeft uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van de locatie De Overbrugging in Noord-Scharwoude.

 • Veilig financieel ouder worden

  01 augustus 2017

  Gemeente Langedijk verleent vanuit het Innovatiefonds Sociaal Domein een financiële bijdrage aan het steunpunt 'Veilig financieel ouder worden in Langedijk', dat kwetsbare ouderen wil beschermen tegen financieel misbruik.

 • Leren en werken in groene sector

  12 juli 2017

  Jongeren die zijn vastgelopen in hun (school-)loopbaan krijgen de kans te leren en werken in de agrarische of groene sector met het project GreenPort GroenStart.

 • Brommers op de rijbaan

  12 juli 2017

  Vanaf eind juli moeten brommers en scooters met een geel kenteken op meer plekken in Langedijk gebruik maken van de rijbaan.

 • Subsidie voor verduurzaming pand

  04 juli 2017

  Afgelopen maand zijn bij Koepelux en 2Design zonnepanelen op het dak geplaatst. De ondernemers, die gevestigd zijn op bedrijventerrein De Mossel, ontvingen hiervoor subsidie vanuit de regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) van Provincie Noord-Holland. “Op het moment dat we hoorden van de HIRB-subsidie zijn we er direct op ingesprongen.”

 • Winkelpand wordt schoollokaal

  27 juni 2017

  Het college van Langedijk heeft besloten het voormalige winkelpand aan de Bovenweg 62 in Sint Pancras in gebruik te geven aan basisschool Het Baken. Het is de bedoeling dat een groep leerlingen van Het Baken en een extra groep buitenschoolse opvang (BSO) van kinderopvang Langedijk hier tijdelijk worden gehuisvest.

 • Grofvuil aanbieden

  20 februari 2018

  Wilt u grofvuil aanbieden bij de gemeente? Wij komen grofvuil, na telefonisch aanmelden, bij u thuis ophalen.

 • Tips tegen stankoverlast gft

  06 juni 2017

  In de zomer kan uw gft-afval gaan stinken. En uiteraard heeft u liever geen vliegjes of zelfs maden in uw rolemmer. U kunt dit op verschillende manieren tegengaan.