Nieuwsarchief

 • Winkelpand wordt schoollokaal

  27 juni 2017

  Het college van Langedijk heeft besloten het voormalige winkelpand aan de Bovenweg 62 in Sint Pancras in gebruik te geven aan basisschool Het Baken. Het is de bedoeling dat een groep leerlingen van Het Baken en een extra groep buitenschoolse opvang (BSO) van kinderopvang Langedijk hier tijdelijk worden gehuisvest.

 • Mooi bedrag muziekverenigingen

  22 juni 2017

  Hans Cornelisse kijkt terug op een mooi afscheid als burgemeester van Langedijk. Bij zijn afscheid gaf hij aan in plaats van geschenken liever een bijdrage voor de Langedijker harmonie en fanfare-orkesten te ontvangen. Deze oproep leverde een totaalbedrag op van ruim € 2.300,-.

 • Jaarstukken 2016 ter inzage

  21 juni 2017

  Op dinsdag 4 juli 2017 behandelt de gemeenteraad de Jaarstukken 2016. Conform artikel 197 van de Gemeentewet liggen de jaarstukken tenminste twee weken voor behandeling in de raad ter inzage.

 • Grofvuil aanbieden

  15 juni 2017

  Wilt u grofvuil aanbieden bij de gemeente? Wij komen grofvuil, na telefonisch aanmelden, bij u thuis ophalen.

 • Nieuwe meedoen-pas

  14 juni 2017

  Gemeente Langedijk krijgt een nieuwe minimapas, die samen met gemeente Heerhugowaard wordt ontwikkeld.

 • Bereikbaarheid Wmo-loket

  14 juni 2017

  In de periode van 21 juni t/m 1 september 2017 is de telefonische bereikbaarheid van het Wmo-loket van de gemeente gewijzigd.

 • Veteranendag

  14 juni 2017

  Op zaterdag 17 juni om 11.00 uur is er in het gemeentehuis een bijeenkomst voor Langedijker veteranen.

 • Kadernota gepresenteerd

  13 juni 2017

  Het college van de gemeente Langedijk heeft de gemeenteraad de Kadernota 2018-2021 aangeboden. De nota laat zien dat er beperkt ruimte is voor nieuw beleid. Wethouder Financiën, Jasper Nieuwenhuizen: “Langedijk heeft op financieel gebied zware jaren gekend, maar we zien nu tekenen van herstel.”

 • Erepenning voor Cornelisse

  08 juni 2017

  De heer J.F.N. (Hans) Cornelisse uit Oudkarspel ontving op donderdag 8 juni 2017 bij zijn afscheid als burgemeester van Langedijk een Langedijker Erepenning.

 • Actieprogramma woningen regio

  08 juni 2017

  Uit de laatste prognoses voor de gemeenten in de regio Alkmaar blijkt dat de behoefte aan nieuwe woningen groeit. Dit is het gevolg van een groeiend aantal inwoners binnen de regio, toestroom vanuit de regio Amsterdam en het afnemende aantal bewoners per woning.

 • Verleng tijdig uw reisdocument

  08 juni 2017

  Gaat u deze zomer op vakantie naar het buitenland en is uw reisdocument (bijna) verlopen? Maak dan tijdig een afspraak om uw reisdocument te vernieuwen.

 • Tips tegen stankoverlast gft

  06 juni 2017

  In de zomer kan uw gft-afval gaan stinken. En uiteraard heeft u liever geen vliegjes of zelfs maden in uw rolemmer. U kunt dit op verschillende manieren tegengaan.

 • Dag van de Architectuur

  01 juni 2017

  Ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur organiseert het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA) een tentoonstelling van bijzondere hedendaagse architectuur in Museum BroekerVeiling te Langedijk.

 • Opening vernieuwde De Binding

  01 juni 2017

  Op woensdag 14 juni om 15.00 uur opent wethouder Jasper Nieuwenhuizen het vernieuwde deel van De Binding.

 • Start laatste fase Broekrijk

  01 juni 2017

  Woensdag 31 mei is de start bouw gevierd van fase 4 van Broekrijk, dat onderdeel uitmaakt van het project Broekerplein.

 • Waarnemend burgemeester benoemd

  31 mei 2017

  In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Langedijk heeft de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, besloten drs. J.Th (Jan) Hoekema te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Langedijk.

 • Koning bezoekt Behouden Huis

  31 mei 2017

  Zijne Majesteit de Koning brengt op dinsdagmorgen 6 juni een bezoek aan ‘Het Behouden Huis’ in Oudkarspel.

 • Zwemmen in oppervlaktewater

  24 mei 2017

  Verschillende zwembaaien in het Geestmerambacht en het water binnen de balkenlijn in de Noorderplas zijn door de provincie Noord-Holland gekwalificeerd als zwemlocaties binnen onze gemeentegrenzen.

 • Soepelere regels subsidie

  18 mei 2017

  Gemeente Langedijk heeft de regels voor activiteitensubsidie versoepeld. Voortaan kan zowel subsidie worden aangevraagd voor eenmalige activiteiten als voor activiteiten die regelmatig terugkeren. Bovendien kan voor een activiteit extra subsidie worden verkregen als deze gericht is op kwetsbare doelgroepen, geheel nieuw is of wordt georganiseerd door meerdere partijen.

 • Thuiszitterspact ondertekend

  17 mei 2017

  Op woensdag 10 mei ondertekenden de samenwerkingsverbanden van het primair en voortgezet onderwijs en de gemeenten in de regio Noord-Kennemerland het Thuiszitterspact 2017-2020.

 • Wethouder Beers bezoekt Zero Motorcycles

  16 mei 2017

  Afgelopen donderdag 11 mei bezocht wethouder Economische Zaken Jan Piet Beers het bedrijf Zero Motorcyles, dat sinds december gevestigd is aan de Oester 12 in Noord-Scharwoude. Zero Motorcycles is opgericht in Santa Cruz County (Californië) en produceert elektrische motorfietsen. De eerste prototypen zijn gemaakt in 2006 en sindsdien zijn er elk jaar nieuwe uitgaven van de motoren geweest. Wethouder Beers: “Je kunt dit bedrijf zien als de Tesla-leverancier onder de motoren. Een mooie toegevoegde waarde aan de innovatieve bedrijvigheid in onze gemeente!”

 • Lintje voor de heer Kraakman

  11 mei 2017

  De heer Nico Kraakman heeft op woensdag 10 mei een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Hans Cornelisse.

 • "Aandacht voor veiligheid en leefbaarheid blijft nodig"

  11 mei 2017

  Het college heeft op 9 mei het eindrapport vastgesteld van de gebiedsgerichte controles op recreatiepark De Oude Boomgaard in Oudkarspel eind 2016.

 • Ook regels op het water

  04 mei 2017

  In het waterrijke Langedijk is het heerlijk varen, maar er geldt wel een aantal regels op het water.

 • Uitgangspunten scholenlocatie Sint Pancras

  03 mei 2017

  Het college van Langedijk heeft uitgangspunten voor de te ontwikkelen locatie van de basisscholen Paus Johannes en de Phoenix in Sint Pancras vastgesteld.

 • Eerste paal milieustraat

  03 mei 2017

  Dinsdagmiddag 2 mei sloeg wethouder Bert Fintelman de symbolische eerste paal van de Milieustraat op bedrijvenpark Breekland.