Nieuwsarchief

 • College: "Volgende stap in fusie".

  17 november 2017

  Het college van gemeente Langedijk stelt de gemeenteraad voor de weg in te slaan naar een ambtelijke fusie met Heerhugowaard.

 • Website Langedijk ontwikkelt met water

  15 november 2017

  Langedijk versterkt haar waterrijke karakter. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2018 is daarin een nieuwe stap gezet.

 • Gemeentegids niet van gemeente

  09 november 2017

  Een paar weken geleden is er huis-aan-huis een gemeentegids verspreid in Langedijk. Deze ‘Gemeentelijke informatiegids 2017-2018’ is niet uitgegeven door gemeente Langedijk.

 • Ontwikkeling Madderomlocatie

  09 november 2017

  Het college van Langedijk vraagt de gemeenteraad krediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de voormalige ‘Madderomlocatie’ in Sint Pancras. Het gaat hierbij om twee percelen tussen de Gedempte Veert en de Benedenweg 136 en 142.

 • Geluid in uw omgeving

  08 november 2017

  Op de geluidbelastingskaarten van 2016, die het college onlangs heeft vastgesteld, kunt u zien wat de geluidbelasting van uw woongebied is. Geluid dat wordt veroorzaakt door de wegen, spoorwegen en grote industrieterreinen in of nabij de gemeente.

 • Begroting 2018 vastgesteld

  08 november 2017

  Op 7 november heeft de gemeenteraad van Langedijk de Begroting 2018 vastgesteld.

 • Verkoop landbouwgrond

  07 november 2017

  Gemeente Langedijk biedt twee percelen landbouwgrond aan de Veertweg en Pieter Zeemanweg in Zuid-Scharwoude te koop aan.

 • Uitgangspunten Gedempte Veert

  02 november 2017

  Het college van Langedijk heeft uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van de westrand van Sint Pancras.

 • Maak een afspraak: ophalen grofvuil

  02 november 2017

  Wilt u grofvuil aanbieden bij de gemeente? Grof huisvuil wordt twee keer per maand op vrijdag vanaf 7.30 uur gratis opgehaald (max. 2 m3 per keer). Voordat u het grofvuil aan de weg kunt zetten, moet u wel een afspraak maken.

 • Avond over pleegzorg

  31 oktober 2017

  13 November informatieavond over pleegzorg

 • Nieuwe trouwlocaties

  31 oktober 2017

  Bruidsparen kunnen elkaar vanaf 1 januari 2018 op meer locaties in Langedijk het ja-woord geven.

 • Programmabegroting 2018 ter inzage

  24 oktober 2017

  De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2018 inclusief het Meerjarenperspectief 2019─2021 op dinsdag 7 november 2017. De begroting ligt ten minste twee weken voor behandeling in de raad ter inzage.

 • Meedenken over Langedijk

  24 oktober 2017

  Het was een klein gezelschap dat op woensdagavond 11 oktober bij elkaar kwam om samen na te denken over de toekomst van onze gemeente. Slechts weinig inwoners hadden de weg gevonden naar De Binding waar gesproken werd over de Omgevingsvisie die momenteel door de gemeente wordt opgesteld. Ondanks de kleine groep leverde de avond wel veel informatie en nieuwe inzichten op.

 • Sloop noodgebouwen Sint Maartenschool

  18 oktober 2017

  De noodgebouwen bij de Sint Maartenschool worden vanaf maandag 23 oktober gesloopt.

 • Enquête cultuuraanbod Langedijk

  31 oktober 2017

  Heeft u kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar? Of kent u ouders met kinderen in deze leeftijd?

 • Wees alert tijdens donkere dagen

  11 oktober 2017

  Tijdens de donkere herfst- en wintermaanden neemt de kans op woninginbraken, overvallen en straatroven toe. Het Donkere Dagen Offensief is erop gericht om woninginbraken, overvallen en ook straatroven te voorkomen. Daarop ondernemen politie en gemeente meer actie. Maar het succes zit ‘em in de hulp van inwoners.

 • Begroting 2018: nieuw beleid

  11 oktober 2017

  Het college van gemeente Langedijk heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2018 aangeboden. In de begroting is ruimte voor nieuw beleid voor de komende jaren. Wethouder Financiën, Jasper Nieuwenhuizen: “Met dit nieuwe beleid zetten we vooral in op instrumenten die de kracht van de Langedijker samenleving versterken.”

 • Start verkoop kavels Westerdel

  11 oktober 2017

  Op zaterdag 14 oktober start gemeente Langedijk met de verkoop van 14 topkavels aan Bijloort in de wijk Westerdel. Bijloort is gelegen in een apart deel van Westerdel en onderscheidt zich door zijn exclusieve uitstraling en rustige ligging.

 • Vrijwilligers en mantelzorgers bedankt!

  11 oktober 2017

  Inwoners van onze gemeente die actief zijn als vrijwilliger en/of mantelzorger krijgen van 4 t/m 12 november een bedankje voor hun werk.

 • Resultaten cliëntonderzoek Wmo Jeugd

  05 oktober 2017

  Resultaten onderzoek Wmo-cliënten en Jeugd: de tevredenheid over de Wmo-consulenten is heel hoog, over de jeugdhulp is de tevredenheid goed.

 • Opnieuw vertraging Westelijke Randweg

  05 oktober 2017

  Bij de werkzaamheden op de Westelijke Randweg zit het tegen. Het weer werkt helaas niet mee, waardoor de asfaltwerkzaamheden even stilliggen.

 • Woningbouw Gedempte Veert

  04 oktober 2017

  De gemeente Langedijk en de coöperatie Gedempte Veert, een vertegenwoordiging van een groot aantal grondeigenaren, hebben overeenstemming bereikt over woningbouwontwikkeling aan de westzijde van Sint Pancras. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “Met deze intentieovereenkomst komt de toekomstige woningbouwontwikkeling weer een stap dichterbij.”

 • Afscheid Dorpsplatform Broek op Langedijk/deel Zuid-Scharwoude

  03 oktober 2017

  In maart 2006 werd een eerste bijeenkomst van het dorpsplatform Broek op Langedijk gehouden. Er werd een oproep gedaan aan bewoners om zich te vertegenwoordigen namens hun wijk/straat/buurt in het dorpsplatform. Al snel was er een grote groep bewoners die zich in wilde spannen om hun gebied te vertegenwoordigen.

 • Verhuizing weekmarkt

  04 oktober 2017

  Jarenlang was de weekmarkt een vertrouwd fenomeen op de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude. Maar dat verandert vanaf volgende week: dan verhuist de markt naar het Broekerplein.

 • Let op: klei op de weg

  28 september 2017

  Tijdens de koolcampagne rijden tractoren soms direct van het land de weg op. De klei die op de weg valt maakt de weg gevaarlijk glad. De gemeente vraagt daarom agrariërs en inwoners om alert te zijn.

 • Bovenweg afgesloten

  28 september 2017

  Vanaf maandag 2 oktober is de Bovenweg in Sint Pancras ter hoogte van de Vinkenlaan afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.

 • Veiligheidsmonitor al ingevuld?

  27 september 2017

  Heeft u de veiligheidsmonitor al ingevuld? Mogelijk heeft u per post een uitnodiging van I&O Research ontvangen om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen.

 • Nieuwe wethouder: Gerard Rep

  27 september 2017

  Op dinsdag 26 september is tijdens een raadsvergadering de nieuwe wethouder van gemeente Langedijk, de heer Gerard Rep, benoemd en beëdigd.

 • Denk mee over de gemeente van straks

  27 september 2017

  In wat voor gemeente wilt u straks wonen of werken? Wat moet daarvoor veranderen? Of wat moet juist blijven zoals het is? Graag horen we dat van u tijdens de bewonersavond op woensdag 11 oktober in De Binding.

 • Gesprek over sport en bewegen

  27 september 2017

  In gesprek met de gemeente: “Nieuwe impulsen voor sport en bewegen in Langedijk”. Op maandag 2 oktober 2017 van 19:30 tot 22:00 uur in het gemeentehuis.

 • Bijeenkomst Vitale Verblijfsrecreatie

  26 september 2017

  In de afgelopen maanden hebben de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord (NHN) en het Ontwikkelingsbedrijf NHN gewerkt aan de ontwikkeling van een regionale visie op de verblijfsrecreatie, een belangrijke economische sector in de regio.

 • Geldplan voor iedereen

  14 september 2017

  Met het geldplan Halte Werk kunnen inwoners uit Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk besparingstips ontvangen en testen en vergelijkingen doen.

 • Meer aandacht voor preventie

  13 september 2017

  Regio Alkmaar wil de zorg en hulp voor jeugdigen, kwetsbare ouderen en patiënten met ernstige psychische aandoeningen verbeteren: hulp op maat, dichtbij huis, die snel kan worden ingezet.

 • 'Duurzaam op alle fronten'

  11 september 2017

  Afgelopen zomermaanden heeft De Waard Transport & Logistics als tweede bedrijf uit Langedijk een bijdrage uit de subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) van provincie Noord-Holland gekregen. Het pand van De Waard Transport heeft een nieuwe gevel gekregen, er is een nieuw dak geplaatst met lichtkoepels en zevenhonderd zonnepanelen en er heeft asbestsanering plaatsgevonden. “Van het begin af aan hebben wij de gemeente en Bedrijfskring Langedijk gesteund om de HIRB-subsidie te krijgen. Wij maken er nu gebruik van en hopen dat andere ondernemers ons volgen.”

 • Opnieuw controle rolemmers

  07 september 2017

  In de week van 28 augustus hebben de controleurs opnieuw de inhoud van de rolemmers met oranje deksel bekeken. Zij hebben elke dag tussen de 50 en 100 rolemmers afgekeurd, omdat er afval inzit dat niet in deze rolemmer thuis hoort, zoals karton, luiers, snoeiafval, harde kunststoffen en piepschuim (tempex).

 • Essentaksterfte in Langedijk

  30 augustus 2017

  In Langedijk is, net als in de rest van Nederland, de boomziekte essentaksterfte geconstateerd. De gemeente is verplicht om de essen binnen onze gemeente te keuren op veiligheid.

 • Inzage uitwerkingsplan Westerdel

  30 augustus 2017

  Vanaf 5 september 2017 ligt het ontwerp uitwerkingsplan Westerdel 2017 voor een periode van zes weken ter inzage voor belanghebbenden.

 • Laatste fase Westelijke Randweg

  30 augustus 2017

  Vanaf maandag 4 september is de Westelijke Randweg tussen de Molenkade en de Provincialeweg/N504 voor vier weken afgesloten.

 • Hoe veilig is Langedijk?

  15 augustus 2017

  Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die vanaf 24 augustus in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 875 inwoners van de gemeente Langedijk.

 • Vandalismemeter tussenstand 2017

  16 augustus 2017

  Vandalisme en vernielingen is de afgelopen twee jaar afgenomen in Langedijk, toch blijft het een probleem. Met name aan en rond openbare gebouwen is veel sprake van vernielingen.

 • Uitgangspunten locatie De Overbrugging

  03 augustus 2017

  Het college van Langedijk heeft uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van de locatie De Overbrugging in Noord-Scharwoude.

 • Varen bij de Tjalk

  03 augustus 2017

  Het werk aan het doorvaarbaar maken van het water bij de Tjalk in Broek op Langedijk vordert. Sinds vorige week is het mogelijk om vanaf het water nabij het Langebrugpad richting de Tjalk te varen onder de nieuwe duikerbrug van de Mayersloot.

 • Controle rolemmers voor betere opbrengst

  02 augustus 2017

  De komende tijd controleert gemeente Langedijk de rolemmers met oranje deksels die voor leging langs de weg staan. Dat doen we voor een betere opbrengst.

 • Veilig financieel ouder worden

  01 augustus 2017

  Gemeente Langedijk verleent vanuit het Innovatiefonds Sociaal Domein een financiële bijdrage aan het steunpunt 'Veilig financieel ouder worden in Langedijk', dat kwetsbare ouderen wil beschermen tegen financieel misbruik.

 • Burendag op 23 september

  26 juli 2017

  Inwoners kunnen zich weer aanmelden voor Burendag en in aanmerking komen voor subsidie van het Oranjefonds.

 • Woonkostentoeslag aanvragen

  26 juli 2017

  Door een wijziging van de Wet op de huurtoeslag hebben huurders van recreatieverblijven sinds 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij woonkostentoeslag aanvragen.

 • Hoe tevreden bent u over Langedijk?

  25 juli 2017

  Binnenkort ontvangen 2.000 inwoners een uitnodiging om mee te doen aan de burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl.

 • Vrijwilligers, bedankt!

  20 juli 2017

  Van 4 t/m 12 november 2017 bedanken de gemeente Langedijk, Stichting Wonen Plus Welzijn en de Vrijwilligers Centrale alle vrijwilligers in Langedijk voor hun inzet middels het organiseren van workshops en andere activiteiten. Inschrijven kan vanaf 2 oktober.

 • Positief financieel resultaat 2016

  20 juli 2017

  Gemeente Langedijk heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van ruim € 1,7 miljoen. Het positieve resultaat is vooral ontstaan door een hogere uitkering van het Rijk aan de gemeente, de opbrengsten uit de precarioheffing en lagere rentekosten.

 • Brommers op de rijbaan

  12 juli 2017

  Vanaf eind juli moeten brommers en scooters met een geel kenteken op meer plekken in Langedijk gebruik maken van de rijbaan.

 • Leren en werken in groene sector

  12 juli 2017

  Jongeren die zijn vastgelopen in hun (school-)loopbaan krijgen de kans te leren en werken in de agrarische of groene sector met het project GreenPort GroenStart.

 • Subsidie voor verduurzaming pand

  04 juli 2017

  Afgelopen maand zijn bij Koepelux en 2Design zonnepanelen op het dak geplaatst. De ondernemers, die gevestigd zijn op bedrijventerrein De Mossel, ontvingen hiervoor subsidie vanuit de regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) van Provincie Noord-Holland. “Op het moment dat we hoorden van de HIRB-subsidie zijn we er direct op ingesprongen.”

 • Opening Toeristisch Overstappunt

  04 juli 2017

  Woensdag 28 juni namen Wouter van Assendelft, voorzitter van de Stichting Toeristische Promotie Langedijk, en wethouder Jan Piet Beers als eersten het Toeristisch Overstappunt (TOP) in Langedijk in gebruik. De TOP geeft informatie over fiets-, wandel- en vaarroutes, horeca en bezienswaardigheden. Wethouder Beers: “Je waant je toerist in eigen land. De TOP’s nodigen uit om vaker op stap te gaan en de eigen regio opnieuw te ontdekken.”

 • Winkelpand wordt schoollokaal

  27 juni 2017

  Het college van Langedijk heeft besloten het voormalige winkelpand aan de Bovenweg 62 in Sint Pancras in gebruik te geven aan basisschool Het Baken. Het is de bedoeling dat een groep leerlingen van Het Baken en een extra groep buitenschoolse opvang (BSO) van kinderopvang Langedijk hier tijdelijk worden gehuisvest.

 • Grofvuil aanbieden

  15 juni 2017

  Wilt u grofvuil aanbieden bij de gemeente? Wij komen grofvuil, na telefonisch aanmelden, bij u thuis ophalen.

 • Tips tegen stankoverlast gft

  06 juni 2017

  In de zomer kan uw gft-afval gaan stinken. En uiteraard heeft u liever geen vliegjes of zelfs maden in uw rolemmer. U kunt dit op verschillende manieren tegengaan.

 • Wethouder Beers bezoekt Zero Motorcycles

  16 mei 2017

  Afgelopen donderdag 11 mei bezocht wethouder Economische Zaken Jan Piet Beers het bedrijf Zero Motorcyles, dat sinds december gevestigd is aan de Oester 12 in Noord-Scharwoude. Zero Motorcycles is opgericht in Santa Cruz County (Californië) en produceert elektrische motorfietsen. De eerste prototypen zijn gemaakt in 2006 en sindsdien zijn er elk jaar nieuwe uitgaven van de motoren geweest. Wethouder Beers: “Je kunt dit bedrijf zien als de Tesla-leverancier onder de motoren. Een mooie toegevoegde waarde aan de innovatieve bedrijvigheid in onze gemeente!”

 • Ook regels op het water

  04 mei 2017

  In het waterrijke Langedijk is het heerlijk varen, maar er geldt wel een aantal regels op het water.