Nieuws

 • College stemt in met ontwerp brug Laansloot 16 januari 2019

  Het college van Langedijk is akkoord gegaan met het ontwerp van een zogenaamde ‘langzaamverkeersbrug’ tussen de Laansloot en het schoolplein van basisscholen de Koolvlet en de Phoenix. De brug wordt op verzoek van beide basisscholen aangelegd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De leerlingenraad van beide scholen heeft afgelopen november al ingestemd met het ontwerp voor de brug. Het college van Langedijk vraagt de gemeenteraad binnenkort in te stemmen met het verstrekken van een krediet van € 226.500,- voor de nieuwe brug.

 • Alle kavels aan Bijloort verkocht 09 januari 2019

  Een kleine anderhalf jaar geleden startte gemeente Langedijk met de verkoop van veertien grote bouwkavels aan doorgaand vaarwater in Westerdel. De belangstelling voor deze kavels aan Bijloort was zo groot, dat er moest worden geloot. Inmiddels zijn alle kavels verkocht of afgenomen in erfpacht.

 • Sint Pancras krijgt een nieuwe vaarroute 28 december 2018

  Sinds enkele maanden wordt in Sint Pancras gewerkt aan de aanleg van een nieuwe duikerbrug (De Helt) in De Helling. Naar verwachting half januari start de verbreding van de sloot langs de Gedempte Veert, deze werkzaamheden duren maximaal een maand. De werkzaamheden zorgen voor een nieuwe, doorvaarbare verbinding naar het noorden van Sint Pancras en voor een veilig watersysteem voor de inwoners van Vroonermeer Noord.

 • Langedijk waardeert mantelzorgers 27 december 2018

  Bent u een mantelzorger, dan kunt u in aanmerking komen voor de mantelzorgwaardering. De gemeente waardeert elke mantelzorger met een bedrag van Є100,-. Daarnaast nodigen we mantelzorgers uit voor bijeenkomsten.

 • Keuze college vaarverbinding Achterburggracht 21 december 2018

  Voor de zomer organiseerde de gemeente twee participatiebijeenkomsten over het herstel van de vaarverbinding Machinesloot – Achterburggracht. Tijdens het participatietraject vroeg een bewonersgroep de gemeente het alternatieve tracé uit het Masterplan 2012, de zogenaamde ‘oostelijke variant’, te heroverwegen. Na onderzoek heeft het college definitief besloten het westelijk tracé (Sportlaan – Wilgenlaan) verder uit te werken. Het college gaat nu de raad voorstellen om dit besluit te nemen.