Trouwen en geregistreerd partnerschap

Trouwen

Als u gaat trouwen, kunt u met de gemeente afspraken maken over het sluiten van uw huwelijk. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit komt te zien. Het is verplicht dat er getuigen aanwezig zijn als u het jawoord geeft. Dat geldt ook voor een geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap

Met een geregistreerd partnerschap hebt u bijna dezelfde rechten als mensen die getrouwd zijn. Een geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. De partnerschapsregistratie heeft dezelfde rechten als het huwelijk en vindt ook plaats via een voltrekking.

Gevolgen corona voor bruiloften

Geplande huwelijken in gemeente Langedijk gaan door. Maar er geldt een beperking in het aantal aanwezigen. Ook de naleving van de RIVM-richtlijnen, zoals het houden van fysieke afstand, zijn voorwaarden hiervan. De gemeente informeert de toekomstige bruidsparen over deze voorwaarden. De volgende regels gelden:

 • Beperkt aantal gasten, afhankelijk van de ruimte.
 • Kinderen onder de 13 jaar tellen mee voor het maximum aantal gasten.
 • Iedereen moet een eigen vaste zitplaats hebben.
 • Gezondheidscheck is verplicht.
 • Thuisblijven bij klachten.
 • Buiten is het niet toegestaan om bij elkaar te zijn in groepen van meer dan 2 personen, uitgezonderd personen die samen op 1 woonadres wonen.

Huwelijksvoltrekking op officiële trouwlocatie

De officiële trouwlocaties in gemeente Langedijk zijn ingericht volgens de RIVM-richtlijnen. Zo weet u zeker dat uw gasten genoeg ruimte tot elkaar kunnen houden. U vindt hieronder een overzicht van het aantal gasten per trouwlocatie:

De Binding

 • Normale voltrekking: 13 gasten, exclusief trouwambtenaar en bode. inclusief kinderen onder de 13 jaar.
 • Eenvoudige voltrekking: 15 gasten, inclusief kinderen onder de 13 jaar, trouwambtenaar en bode.
 • Kosteloze voltrekking: 10 gasten, inclusief kinderen onder de 13 jaar, trouwambtenaar en bode

Regthuis

 • 20 gasten, exclusief trouwambtenaar en bode. Inclusief kinderen onder de 13 jaar.

Kooger Kerk

 • 20 gasten, exclusief trouwambtenaar en bode. Inclusief kinderen onder de 13 jaar.

Broekerveiling

 • 20 gasten, exclusief trouwambtenaar en bode. Inclusief kinderen onder de 13 jaar.

Witte Kerk

 • 20 gasten, exclusief trouwambtenaar en bode. Inclusief kinderen onder de 13 jaar.

Huwelijksvoltrekking op vrije locatie

De huwelijksceremonie houden in een huis, een tuin of op privéterrein behoort ook nog tot de mogelijkheden. Mensen die bijeenkomen voor een huwelijk zijn uitgezonderd van de regel dat een gezelschap uit maximaal 4 personen mag bestaan. Voor deze bijeenkomst geldt het maximum aantal personen van 30 (inclusief kinderen onder de 13 jaar). Dit is wel afhankelijk van de ruimte, want gasten moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Lees de regels over bruiloften en corona op de website van de Rijksoverheid 

Wanneer personen een huwelijk organiseren op een thuislocatie (privélocatie), dienen zij voor hun huwelijksvoltrekking te kiezen voor een trouwambtenaar van gemeente Langedijk. Dit betekent dat de keuze voor een eigen trouwambtenaar (dus een trouwambtenaar die niet valt onder Langedijk) in voornoemde situatie momenteel niet mogelijk is.

Drie soorten voltrekkingen

Normale voltrekking

 • Voor de inwoners van de gemeente Langedijk én voor inwoners van andere gemeenten;
 • Maandag tot en met vrijdag. Zaterdag op verzoek;
 • Tijdstippen in de ochtend vrij, in de middag om 13.00 uur, 14.30 uur of 16.00 uur;
 • Uitgebreide toespraak;
 • Op één van de trouwlocaties van de gemeente Langedijk of op een vrije locatie;
 • in de trouwzaal tot en met 10 personen, inclusief kinderen onder de 13 jaar, trouwambtenaar en bode.
 • in het Lange Stuk in de Binding van 10 tot en met 15 personen, inclusief kinderen onder de 13 jaar, trouwambtenaar en bode
 • Vastgestelde leges voor de locatie;
 • In principe voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

Eenvoudige voltrekking

 • Voor de inwoners van de gemeente Langedijk én voor inwoners van andere gemeenten;
 • 2 dagen: maandagmorgen en woensdagmorgen;
 • 4 tijdstippen: 10.00 uur, 10.30 uur, 11.00 uur en 11.30 uur;
 • Korte, standaard toespraak van ongeveer 5 minuten;
 • in de trouwzaal tot en met 10 personen, inclusief kinderen onder de 13 jaar, trouwambtenaar en bode;
 • in de Binding, in het Lange Stuk bij 10 tot en met 15 personen, inclusief kinderen onder de 13 jaar, trouwambtenaar en bode;  
 • Voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de afdeling Burgerzaken.

Kosteloze voltrekking

 • Alleen voor inwoners van de gemeente Langedijk;
 • 2 tijdstippen: maandagmorgen 08.45 uur en maandagmorgen 09.00 uur;
 • Géén toespraak;
 • In de trouwzaal van het gemeentehuis;
 • Géén leges;
 • Voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de afdeling Burgerzaken.

Melding voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw)

Voordat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap kunt aangaan, moet u eerst een afspraak maken met de afdeling Burgerzaken.

Maak een afspraak

De melding moet minstens twee weken en maximaal één jaar vóór de huwelijksdatum of datum van geregistreerd partnerschap gedaan zijn.

Vervolgens stuurt de afdeling Burgerzaken u een meldingsformulier. U maakt met Burgerzaken een afspraak op het gemeentehuis. Bij deze afspraak neemt u uw geldige legitimatiebewijs, gegevens van de getuigen en de (ingevulde) meldingsformulieren mee.

Kosten

De voorgenomen melding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is gratis. De kosten voor de normale voltrekking zijn afhankelijk van de locatie die u kiest:

 • Gemeentehuis: € 368,00.
 • BroekerVeiling: € 674,00.
 • BroekerVeiling om 11.30 uur: € 520,00.
 • Kooger Kerk: € 520,00.
 • Witte Kerk: € 520,00.
 • Regenboogkerk: € 520,00.
 • Het Regthuis: € 417,00.
 • Vrije locatie (zonder toets): € 392,00.
 • Vrije locatie (met toets): € 496,00.
 • Trouwen op zaterdag: € 317,00 extra (bovenop de reguliere kosten voor de locatie).
 • Ambtenaar als getuige: € 25,00 per ambtenaar.
 • Trouwboekje: € 29,00.

Inwoners van de gemeente kunnen ook kiezen voor een eenvoudige voltrekking à € 157,00 of kosteloze voltrekking

(tarieven 2021).

Trouwambtenaar voor 1 dag

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, als de betrokken persoon als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente is benoemd. U moet hiervoor een verzoek indienen. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand (babs) voor één dag.

Omzetting partnerschap in huwelijk

Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk. U gaat persoonlijk naar de gemeente en ondertekent in elkaars bijzijn de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken. Wilt u een ceremonie? De kosten zijn hetzelfde als bij een huwelijk. Kosteloze omzetting is alleen mogelijk tijdens openingstijden van de afdeling Burgerzaken. Voor de omzetting zijn geen getuigen nodig. Om de omzetting aan te vragen, heeft u nodig:

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap;
 • Een geboorteakte als naamswijziging heeft plaatsgevonden.

 

Relevante links