Trouwen en geregistreerd partnerschap

Trouwen

Als u gaat trouwen, kunt u met de gemeente afspraken maken over het sluiten van uw huwelijk. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit komt te zien. Het is verplicht dat er getuigen aanwezig zijn als u het jawoord geeft. Dat geldt ook voor een geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap

Met een geregistreerd partnerschap hebt u bijna dezelfde rechten als mensen die getrouwd zijn. Een geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. De partnerschapsregistratie heeft dezelfde rechten als het huwelijk en vindt ook plaats via een voltrekking.

Aantal aanwezigen

Geplande huwelijken gaan door, maar er geldt een beperking in het aantal aanwezigen. Ook de naleving van de RIVM-richtlijnen, zoals het houden van fysieke afstand, zijn voorwaarden hiervan. 

De Binding

 • Normale voltrekking: 13 gasten, exclusief trouwamtenaar en bode
 • Eenvoudige voltrekking: 15 gasten, inclusief trouwamtenaar en bode
 • Kosteloze voltrekking:10 gasten, inclusief trouwamtenaar en bode

Regthuis

 • 20 gasten, exclusief trouwamtenaar en bode

Kooger Kerk

 • 30 gasten, exclusief trouwamtenaar en bode. Vanaf 1 juli 38 gasten

Broekerveiling

 • 30 gasten, exclusief trouwamtenaar en bode

Witte Kerk

 • 30 gasten, exclusief trouwamtenaar en bode
   

Drie soorten voltrekkingen

Normale voltrekking

 • Voor de inwoners van de gemeente Langedijk én voor inwoners van andere gemeenten;
 • Maandag tot en met vrijdag. Zaterdag op verzoek;
 • Tijdstippen in de ochtend vrij, in de middag om 13.00 uur, 14.30 uur of 16.00 uur;
 • Uitgebreide toespraak;
 • Op één van de trouwlocaties van de gemeente Langedijk of op een vrije locatie;
 • Vastgestelde leges voor de locatie;
 • In principe voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).
   

Eenvoudige voltrekking

 • Voor de inwoners van de gemeente Langedijk én voor inwoners van andere gemeenten;
 • 2 dagen: maandagmorgen en woensdagmorgen;
 • 4 tijdstippen: 10.00 uur, 10.30 uur, 11.00 uur en 11.30 uur;
 • Korte, standaard toespraak van ongeveer 5 minuten;
 • In de raadzaal van het gemeentehuis;
 • Voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de afdeling Burgerzaken.


Kosteloze voltrekking

 • Alleen voor inwoners van de gemeente Langedijk;
 • 2 tijdstippen: maandagmorgen 08.45 uur en maandagmorgen 09.00 uur;
 • Géén toespraak;
 • In de trouwzaal van het gemeentehuis;
 • Géén leges;
 • Voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de afdeling Burgerzaken.

 

Melding voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw)

Voordat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap kunt aangaan, moet u eerst telefonisch contact opnemen met de afdeling Burgerzaken via 0226 334433.

De melding moet minstens twee weken en maximaal één jaar vóór de huwelijksdatum of datum van geregistreerd partnerschap gedaan zijn.

Vervolgens stuurt de afdeling Burgerzaken u een meldingsformulier. U maakt met Burgerzaken een afspraak op het gemeentehuis. Bij deze afspraak neemt u uw geldige legitimatiebewijs, gegevens van de getuigen en de (ingevulde) meldingsformulieren mee.

Kosten

De voorgenomen melding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is gratis. De kosten voor de normale voltrekking zijn afhankelijk van de locatie die u kiest:

 • Gemeentehuis (25 zitplaatsen): € 368,00.
 • BroekerVeiling (circa 150 zitplaatsen): € 674,00.
 • BroekerVeiling om 11.30 uur (circa 150 zitplaatsen): € 520,00.
 • Kooger Kerk (200 zitplaatsen): € 520,00.
 • Witte Kerk (circa 200 zitplaatsen): € 520,00.
 • Regenboogkerk (circa 200 zitplaatsen): € 520,00.
 • Het Regthuis (circa 50 zitplaatsen): € 417,00.
 • Vrije locatie (zonder toets): € 392,00.
 • Vrije locatie (met toets): € 496,00.
 • Trouwen op zaterdag: € 317,00 extra (bovenop de reguliere kosten voor de locatie).
 • Ambtenaar als getuige: € 25,00 per ambtenaar.
 • Trouwboekje: € 29,00.

Inwoners van de gemeente kunnen ook kiezen voor een eenvoudige voltrekking à € 157,00 of kosteloze voltrekking (tarieven 2020).

Trouwambtenaar voor 1 dag

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, als de betrokken persoon als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente is benoemd. U moet hiervoor een verzoek indienen. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand (babs) voor één dag.

Omzetting partnerschap in huwelijk

Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk. U gaat persoonlijk naar de gemeente en ondertekent in elkaars bijzijn de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken. Wilt u een ceremonie? De kosten zijn hetzelfde als bij een huwelijk. Kosteloze omzetting is alleen mogelijk tijdens openingstijden van de afdeling Burgerzaken. Voor de omzetting zijn geen getuigen nodig. Om de omzetting aan te vragen, heeft u nodig:

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap;
 • Een geboorteakte als naamswijziging heeft plaatsgevonden.

 

Relevante links