Erkenning

Erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op zich neemt als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Als u een kind erkent, dan:

 • Krijgt het kind wederzijds erfrecht;
 • Ontstaat er een onderhoudsplicht tussen ouder en kind;
 • Kan het kind uw achternaam krijgen.

U regelt de erkenning op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Voorwaarden

Een erkenner moet minimaal 16 jaar oud zijn. Een kind kan maar twee juridische ouders hebben. U kunt daarom alleen een kind erkennen dat nog niet twee juridische ouders heeft.
 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het erkennen van een kind.
 

Bijzonderheden

Achternaam kind

De ouders kunnen bij erkenning van het kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. Dit doet u alleen bij het eerste kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar de gemeente. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind.
 

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de rechtbank.
 

Aanvraag

U kunt uw kind erkennen in elke gemeente in Nederland. U kunt het kind op verschillende momenten erkennen:

 • Voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht);
 • Tegelijk met de geboorteaangifte;
 • Op een later moment.

Als het kind jonger is dan 12 jaar, heeft u schriftelijke toestemming nodig van de moeder. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar dan heeft u de schriftelijke toestemming nodig van moeder en kind. Als het kind ouder is dan 16 jaar heeft u alleen de toestemming van het kind zelf nodig. Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren.
 

Aanpak

U erkent uw kind persoonlijk aan de balie bij de gemeente. Maak online een afspraak en neem de volgende documenten mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs van erkenner en biologische moeder, of een kopie hiervan;
 • Toestemming van de biologische moeder, zelf geschreven of in persoon;
 • Om het kind de achternaam van de erkenner te geven, moet de biologische moeder meekomen (alleen bij het eerste kind).
   

Relevante links