Begraafplaats

Begraafplaatsen in gemeente Langedijk

  • Broek op Langedijk
  • Noord-Scharwoude
  • De Oostervaart te Zuid-Scharwoude
  • Sint Pancras
  • Oudkarspel


Soorten graven

Er bestaan twee typen graven:

  • gemeenschappelijke (algemene) graven;
  • particuliere graven.

Op alle begraafplaatsen is een urnenmuur aanwezig.


Gemeenschappelijk graf

In een gemeenschappelijk graf, ook wel bekend als algemeen graf, worden meerdere personen van verschillende families begraven. Er zijn zowel gemeenschappelijke graven voor volwassenen als voor kinderen. De termijn van uitgifte van een gemeenschappelijk graf is tien jaar en kan daarna niet verlengd worden.


Particulier graf

Bij een particulier graf (ook wel aangeduid als eigen of familiegraf) heeft de rechthebbende de mogelijkheid te bepalen wie er in het graf worden begraven. Doorgaans zijn dit leden van één familie. De termijn van uitgifte van een particulier graf is in beginsel twintig jaar. Hierna kan de huurtermijn van het graf telkens met vijf, tien, vijftien of twintig jaar worden verlengd.


Gedenktekens en grafbeplanting

Voor de plaatsing van een gedenkteken is een vergunning vereist. U vraagt de vergunning grafbedekking online aan.
De vastgestelde voorschriften voor afmetingen, materiaalgebruik en wijze van grafbedekking zijn te lezen in het uitvoeringsbesluit van de beheersverordening begraafplaatsen in Langedijk.


Openingstijden

De begraafplaatsen zijn alle dagen van het jaar opengesteld van 09.00 uur tot 16.00 uur. De tijd van begraven en het bijzetten van urnen is op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 uur en 15.00 uur, feestdagen uitgezonderd.


Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente Langedijk via 0226-334433. Online kunt u ook de volgende verordeningen lezen:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.