Adoptie

Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind. De familieband met de oorspronkelijke ouders verbreekt door adoptie. Er ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Wie een kind uit Nederland of uit het buitenland wil adopteren, moet voldoen aan meerdere voorwaarden, zoals leeftijdseisen.

Voorwaarden

Iedereen die een kind uit Nederland wil adopteren moet voldoen aan voorwaarden. U moet bijvoorbeeld ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren.
 

Aanvraag

Adoptie Nederlands kind

Neem contact op met een advocaat. Hij of zij helpt u met de adoptie. De advocaat stuurt uw verzoek naar de rechtbank.
 

Adoptie buitenlands kind

U vraagt de beginseltoestemming aan bij de minister van Veiligheid en Justitie. Stichting Adoptievoorzieningen kan u begeleiden en van meer informatie voorzien.
 

Relevante links