Duurzame energie

We zijn met elkaar onderweg naar aardgasvrij wonen en 100% duurzame energie. We stoppen met fossiele brandstoffen, omdat de voorraad opraakt en het verstoken ervan bijdraagt aan klimaatverandering. Dat vraagt wat van iedereen. Van gemeenten, bedrijven en inwoners.

We zijn met elkaar onderweg naar aardgasvrij wonen en 100% duurzame energie. We stoppen met fossiele brandstoffen, omdat de voorraad opraakt en het verstoken ervan bijdraagt aan klimaatverandering. Dat vraagt wat van iedereen. Van gemeenten, bedrijven en inwoners.
Regionale Energie Strategie (RES) 

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. Gemeente Langedijk maakt daarbij deel uit van de energieregio Noord-Holland Noord. Samen met andere gemeenten, provincie, waterschappen, energiemaatschappijen, ondernemers en inwoners in de regio onderzoeken we hoe we energie gaan leveren. Bijvoorbeeld door windmolens en zonnepanelen. De mogelijkheden leggen we vast in een Regionale Energie Strategie (RES).

Wat is de RES?

In een filmpje wordt uitgelegd wat de Regionale Energie Strategie Noord-Holland precies is.

Wat is de volgende stap?

In juni 2020 is met inbreng van inwoners, ondernemers en belanghebbenden, de concept-RES vastgesteld. Met de concept-RES zijn de gemeenten de zoekgebieden nader gaan onderzoeken. Wie is de grondeigenaar? Wat zijn kansen en belemmeringen? Wie neemt het initiatief? Kunnen de bewoners mede-eigenaar worden van de windturbine of de zonnepanelen? Hoe kunnen de betrokkenen het beste samenwerken? Ook in deze fase vindt participatie plaats. 

Digitale bijeenkomst 25 januari

Op maandag 25 januari 19:30 - 21:30 uur kunt u uw ideeën, wensen of zorgen over het opwekken van duurzame energie in de zoekgebieden met ons delen. 
We hebben het voor de gemeente Langedijk dan specifiek over de zoekgebieden Breekland/N245 en Zuiderdel. 

Gespreksplatform [Binnenkort beschikbaar]

Via het online gespreksplatform kunt u binnenkort uw ideeën, wensen of zorgen over het opwekken van duurzame energie in Langedijk met ons te delen. En specifiek met betrekking tot de zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens aangeven welke aandachtspunten u ons wilt meegeven.

  • Naar het gespreksplatform (eind januari beschikbaar)

RES 1.0 klaar op 1 juli 2021

Alle informatie wordt verwerkt in de RES 1.0. Op 1 juli 2021 stellen de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap de RES 1.0 vast. Hierin staan dus de plannen voor duurzame opwek van elektriciteit in de regio.
Iedere 2 jaar vindt een herijking van de RES plaats. Dan wordt opnieuw bepaald aan welke normen het moet voldoen.