Regionale Energiestrategie


In Nederland moet 35 TWh duurzame energie op land opgewekt worden. Samen met andere gemeenten, provincie, waterschappen, energiemaatschappijen, ondernemers en inwoners in de regio onderzoeken we hoe we die energie gaan leveren. Bijvoorbeeld door windmolens en zonnepanelen. De mogelijkheden leggen we vast in een Regionale Energie Strategie (RES).


Niet de strategie is het doel, maar een duurzame energiehuishouding en een gezond leefklimaat.