5 februari 2020 - Verslag bijeenkomst verkenning zon- en windenergie

Samen met inwoners zijn de mogelijke zoekgebieden voor opwekken van zon- en windenergie in Langedijk verkend.

http://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/03/20200225_Verslag-lokale-bijeenkomst-Langedijk_-5-februari-2020.pdf