Van het aardgas af

In Langedijk worden de komende jaren alle woonwijken en bedrijventerreinen geschikt gemaakt om gasloos te kunnen wonen en ondernemen.

Dit gebeurt altijd in overleg met bewoners, ondernemers en belanghebbenden. De eerste stappen zijn vastgelegd in de Transitievisie Warmte.

In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente de volgorde aan waarin wijken van het aardgas gaan. Voor de wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan, wordt gekeken welke technieken hiervoor het meest geschikt zijn. Dit is slechts een visie, de gekozen technieken liggen nog niet vast. 

Als vervolg op de Transitievisie Warmte gaat de gemeente samen met inwoners en andere belanghebbenden per wijk een plan van aanpak maken: het Wijkuitvoeringsplan. In sommige wijken beginnen we nu al met het wijkuitvoeringsplan en in andere wijken pas over 10 jaar. De Transitievisie Warmte geeft een beeld van de volgorde van de wijken. Bij het opstellen van het wijkuitvoeringsplan wordt in detail gekeken welke technische oplossingen geschikt en haalbaar zijn.

Voor de wijken in Langedijk is de volgende volgorde aangegeven voor de ‘rondes’ met bijbehorend tijdschema:

  • ronde 1: 2019-2024; Zuid-Scharwoude
  • ronde 2: 2025-2029; Noord- Scharwoude, Broek op Langedijk en Sint Pancras
  • ronde 3: 2030-2034; Oudkarspel en Geestmerambacht
  • ronde 4: 2035-2039: Overige buurten

Uit het haalbaarheidsonderzoek Noord- en Zuid-Scharwoude, blijkt dat er op korte termijn geen warmtenet wordt aangelegd. Daarom wordt eerst ingezet op goede isolatiemaatregelen. in 2026 wordt opnieuw gekeken of er dan meer aanknopingspunten zijn om deze dorpen van het aardgas af te halen.

Download hier de Transitievisie Warmte Langedijk (Pdf 6,44 MB)