Subsidie voor energiebesparende maatregelen thuis

Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal twee energiebesparende (isolerende) maatregelen uitgevoerd? In dat geval kunt u de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aanvragen. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voorwaarde voor de subsidie is dat u nog  niet eerder heeft gebruikgemaakt van een SEEH-subsidie. De subsidiemogelijkheid is geldig tot en met 31 december 2020. Op de  website van Duurzaam Bouwloket kunt u vinden welke energiebesparende maatregelen onder deze regeling vallen en wat de voorwaarden zijn. Daarnaast kan het interessant zijn om aanvullende energiebesparende maatregelen uit te voeren. Overigens is ook na 2020 subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen. Dit omdat een andere regeling met isolatie wordt uitgebreid, namelijk de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Afbeelding van een muur met isolatiemateriaal