Bouwen

 • Bouwen en vergunningen

  Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Dan zijn er verschillende zaken waar u rekening mee moet houden. Denk aan het slopen van een gemeentelijk monument, andere sloopwerkzaamheden en asbest. Misschien moet u voor een van deze onderdelen een vergunning aanvragen, een melding doen, toestemming of ontheffing vragen.

 • Monumenten, Archeologie en Cultuurhistorie

  De Erfgoedcommissie van de gemeente Langedijk bestaat sinds 2008 uit vijf leden. De taken van de Erfgoedcommissie strekken zich uit over de gemeentelijke Erfgoedverordening en de Monumentenwet 1988.

  Lees verder

 • Welstandscommissie

  In de Welstandsnota geeft de gemeente aan hoe eenheid in een bepaalde buurt of wijk wordt gerealiseerd of gehandhaafd. Herkenbaarheid, identiteit, sfeer en allure van dorpen en buurten bepalen mede de aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving.

 • Structuurvisie 2012-2030

  In een structuurvisie geeft de gemeente de ruimtelijke ontwikkelingen voor de lange termijn weer. Vanuit het huidige bestaande beleid op bijvoorbeeld het gebied van wonen worden integrale ruimtelijke voorstellen ontwikkeld voor de toekomst van Langedijk.