Nieuws

 • Integraal kind- en ouderencentrum 19 april 2018

  Stichting Atrium, Stichting Kinderopvang Langedijk, Horizon Zorgcentrum en gemeente Langedijk hebben via een intentieovereenkomst uitgesproken de mogelijkheden te gaan onderzoeken naar huisvesting voor een integraal kind- en ouderencentrum. De ondertekening van de overeenkomst was op dinsdag 17 april op basisschool De Duizend Eilanden in Noord-Scharwoude.

 • Hoogte MeedoenPas 2018 soms lager 19 april 2018

  In bepaalde situaties is het tegoed dat op de MeedoenPas (voorheen LangedijkerPas) staat in 2018 lager dan in vorige jaren.

 • Gemeente ondersteunt Project ‘Energiek’ 11 april 2018

  Vanuit het Innovatiefonds Sociaal Domein biedt Gemeente Langedijk financiële ondersteuning aan project ‘Energiek’ van de Sociale Winkel. Dit project is gericht op senioren, mensen met beperkingen en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Samen bedenken zij activiteiten die aansluiten bij hun kennis, ervaring, vaardigheden en interesses. Beperkingen verdwijnen daarbij naar de achtergrond.

 • Eigen onderzoek alternatief voor bouwplan Stationsgebied 11 april 2018

  Gemeente Heerhugowaard legde op 3 april het voorontwerp bestemmingsplan van het bouwplan Stationsweg 114 in Heerhugowaard ter inzage. In reactie daarop gaat het college van Langedijk om tafel met het college van buurgemeente Heerhugowaard om te praten over een eigen onderzoek van Langedijk naar de effecten op het Oosterdelgebied van de hoogbouw in het stationsgebied van Heerhugowaard. Dit onderzoek biedt een kwalitatief goed alternatief.

 • Afvalinzameling: geef uw mening! 09 april 2018

  4000 huishoudens in Langedijk ontvangen deze week een brief met de uitnodiging om een enquête over afvalinzameling in te vullen. Heeft u geen brief ontvangen en wilt u de enquête toch invullen? Dat kan!