Actueel

  • Nieuwsberichten

  • Blijf op de hoogte

    Wilt u op de hoogte blijven van gemeentelijke actualiteiten? Gemeente Langedijk gebruikt onder meer Langedijk informeert, de digitale nieuwsbrief, social media en andere kanalen om u te informeren.

  • Bekendmakingen, beleid en verordeningen

    De gemeente Langedijk plaatst haar officiële bekendmakingen, zoals regelgeving en verordeningen, op de website Overheid.nl. Deze website van de overheid biedt alle regelgeving van alle overheden bij elkaar. Gemeente, provincie, waterschap en Rijk bundelen hier hun informatie.

  • Alle producten

    De gemeente Langedijk biedt via de gemeentelijke website verschillende producten aan. Sommige producten kunt u direct online aanvragen.