Schade melden

Informatie vooraf

De aansprakelijkheid van de gemeente moet worden aangetoond. De bewijslast hiervan ligt bij u. Het is daarom van belang uw schadeclaim goed te onderbouwen. In ieder geval zijn de volgende gegevens nodig voor een goede schadeafhandeling:

  • een volledig ingevuld schadeformulier;
  • een goede aanduiding van de schadelocatie (in welke straat? ter hoogte van welk huisnummer?);
  • foto’s, tenminste één overzichtsfoto en één detailfoto;
  • een goed gespecificeerde schadenota of schadebegroting;
  • de originele aankoopnota van een beschadigde zaak;
  • een politierapport, indien aanwezig;
  • getuigenverklaringen, indien van toepassing.

Indien nodig, kan het Team Verzekeringen u nog om aanvullende gegevens vragen.