Rioolaansluiting aanvragen

Informatie voor de aanvrager

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Elk pand in Langedijk heeft een aansluiting op de gemeentelijke riolering. De eigenaar van een pand is verantwoordelijk voor het stuk riolering tussen het pand en het riool. De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel tot aan de huisaansluiting. Als u een rioolaansluiting wilt, dan heeft u toestemming van de gemeente nodig.
 

Benodigdheden

Om de rioolaansluiting online aan te vragen, moet u een situatieschets aan dit formulier toevoegen. Hierop moet de leidingloop zijn aangegeven. Bij een gescheiden afvoer maakt u het volgende onderscheid tussen de leidingen:

 • Vuilwaterafvoer: in de kleur rood-bruin.
 • Regenwaterafvoer: in de kleur grijs. U voegt de schets als bijlage toe in het volgende scherm.
   

Aansluitvoorwaarden

 • De aanvrager is eigenaar van het pand waar de rioolaansluiting gemaakt moet worden.
 • De riolering moet voldoende afschot bezitten, minimaal 1:200 en maximaal 1:50. Er mag ter plaatse van de erfgrens niet meer dan 0,50 m beneden (toekomstig) maaiveld worden aangeboden in een diameter van minimaal Ø 125 mm en maximaal Ø 200 mm.
 • De riolering dient op de erfgrens ter aansluiting te worden aangeboden. Het werkterrein dient vrij te zijn van bouwmaterialen- en puinopslag.
 • Werkzaamheden aan en tijdelijke gebruik van het gemeenteriool mogen niet plaatsvinden zonder toestemming van de gemeente.
   

Kosten aansluiting

Aan de rioolaansluiting zijn kosten verbonden. De aansluiting op uw perceel wordt uitgevoerd na betaling van de kosten. U wordt dan aangesloten op de openbare riolering of het open water.

 • Standaardaansluitingen (diameter Ø125 en een lengte van maximaal 7m): € 1.110.
 • Bijzondere aansluitingen: afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten vermeerderd met 18% directiekosten. Het tarief voor tijdelijke keetaansluitingen bestaat uit realisatie - en opbreekkosten. Beide rekeningen worden bepaald door de werkelijk gemaakte kosten vermeerderd met 18% directiekosten.
   

Vragen?

U kunt uw vragen voorleggen aan de medewerkers van afdeling Openbare Werken, team Beheer via tel. 0226 - 33 44 33.

Verplichte vraag: