Klachtenformulier

Klacht doorgeven

Via dit formulier kunt u een klacht doorgeven over (een medewerker van) de gemeente.

Wilt u een melding doen over zwerfaval, loszittende stoeptegels, kapotte verlichting of andere zaken in de openbare ruimte? Dit kunt u doorgeven via het MOR-formulier. Wilt u een vraag aan de gemeente stellen? Dit kan via het contactformulier.

Een uitgebreide beschrijving van de klacht helpt ons bij het behandelen er van
Waren er medewerkers van de gemeente betrokken bij het ontstaan van de klacht?
Heeft u de klacht al eerder ingediend?