Grof huisvuil aanmelden

Het grof huisvuil

IJzer, huishoudelijke apparatuur (bruin- en witgoed), meubilair, karton en papier, textiel, speelgoed en keramiek vormen een aparte categorie huisvuil. Deze worden in de gemeente gratis ingezameld door de kringloopwinkels. Bij aanschaf van nieuw bruin- en witgoed levert u het oude apparaat in bij uw leverancier.


De gemeente kan meubilair, tapijten, vloerbedekking, koelkasten en vriezers voor u ophalen.

Daarbij gelden een aantal spelregels:
•    Voor zover mogelijk moet het grof huisvuil gebundeld worden aangeleverd;
•    Maak de bundels niet langer dan anderhalve meter en niet zwaarder dan 12 kilogram;
•    Zet uw grof huisvuil op de aangegeven dag voor 07.30 uur aan de afgesproken ophaalplaats;
•    U blijft tot aan het moment van ophalen verantwoordelijk voor uw grof huisvuil. Tot de dag van ophalen hoort het grof huisvuil op eigen terrein te staan.
•    Grof huisvuil kan tijdens openingstijden gratis naar de gemeentewerf worden gebracht (per dag maximaal 2m3).