Corona updates

Het kabinet besloot dinsdagavond 31 maart om alle coronamaatregelen in Nederland te verlengen tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. Het komt er op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Hieronder vindt u de laatste stand van zaken binnen de gemeente Langedijk.

Dienstverlening gemeente en raadsactiviteiten

Afspraak maken kan alleen telefonisch

Tijdens de openingstijden kunt u bellen met het Klantcontactcentrum (KCC) op 0226 - 33 44 33. U kunt geen afspraak meer maken op de website.

Per 14 april geldt het volgende:

U kunt alleen bij de balies van Burgerzaken op afspraak terecht van 9.00 uur tot 13.00 uur voor:

 • Geboorteaangifte
 • Overlijdensaangifte
 • Registratie levenloos geboren kind
 • Vestiging/hervestiging uit het buitenland in verband met een Burgerservicenummer

Voor reisdocumenten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen vragen belt u ons via 0226 - 334433. De medewerker bekijkt dan samen met u hoe dringend uw verzoek is en of uw bezoek nog kan worden uitgesteld. In principe nemen we alleen aanvragen in behandeling als het document binnen 4 weken verloopt en er een absolute noodzaak is

Komt u in problemen door een maatregel? Bel ons via 0226 - 334433. Met elkaar doen we ons uiterste best om een oplossing te vinden!

We vragen u om, waar mogelijk, uw bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen. Zeker als u klachten hebt, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Wijzigingen dienstverlening Wmo

Medewerkers van Wmo zijn telefonisch bereikbaar via 0226 – 334433. Dat kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 tot 12.30 uur en op vrijdag van 9.30 tot 12:00 uur. U kunt de medewerkers van Wmo ook een e-mail sturen.

Wmo huisbezoeken gaan niet door, gesprekken worden per telefoon gevoerd. Huisbezoeken worden uitgesteld en zo nodig worden er tijdelijke indicaties afgegeven. Heeft u vragen over leerlingenvervoer? Stel uw vragen per mail of bel 088 - 77 707 10.

Wat gaat niet door?
 

 • Bijeenkomsten, activiteiten of overleggen georganiseerd door de gemeente, waarbij mensen fysiek samen komen, worden voor de periode tot en met 28 april geannuleerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor raadsvergaderingen, informatiebijeenkomsten en markten.
 • Geplande huwelijken tot en met 1 juni gaan door maar er geldt een beperking in het aantal aanwezigen. Ook de naleving van de RIVM-richtlijnen, zoals het houden van fysieke afstand, zijn voorwaarden hiervan. De gemeente informeerde de toekomstige bruidsparen over deze voorwaarden. Voor de komende periode worden geen nieuwe huwelijken gepland tenzij hiervoor dringende redenen zijn aan te geven. Zo kan ondertrouw nodig zijn voor een huwelijk dat ná 1 juni is gepland. Een ander voorbeeld is dat een ernstig ziektebeeld bij één van de partners het trouwen op korte termijn noodzakelijk maakt. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 0226 - 334433.

Wat gaat wel door? (status 17 maart)
 

 • Afval ophalen (ongewijzigd)
 • Afvalbrengstation (maximaal 5 bezoekers, kom alleen als u uw afval echt niet langer thuis kan bewaren)
 • Handhavingstaken door BOA’s (ongewijzigd)
 • Afspraken burgerzaken (alleen op telefonische afspraak)
 • Afhalen documenten (alleen op telefonische afspraak)
 • Betalingen in gemeentehuis (alleen contactloos/pin, geen contante betalingen)
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (alleen op afspraak)
 • Halte Werk (zo veel mogelijk telefonisch)​​​

Bel tijdens openingstijden telefoonnummer 0226 - 33 44 33 voor het maken van een afspraak of voor meer informatie.

Publieke dienstverlening

Naast alle sportverenigingen zijn ook diverse publieke diensten in Langedijk gesloten of schorten hun dienstverlening op:

Wanneer u vragen heeft over het doorgaan van andere organisaties en dienstverleners, vragen wij u contact op te nemen met de betreffende organisatie.

Ondernemers en zzp'ers

In deze periode komt er veel af op onze ondernemers en zzp'ers. Op deze plek vindt u meer informatie en verwijzen wij u door naar de juiste instantie.

Lokale en regionale maatregelen

 • Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Dit is extra Bbz-ondersteuning voor zzp’ers: Halte Werk
 • Tegemoetkoming 4000 euro: RVO
 • Belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers): Cocensus
 • NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud), de vervanger van de Werktijdverkorting: UWV
 • Handrekening van het college: gemeente Langedijk

Contact

De Kamer van Koophandel heeft een landelijk telefoonnummer opengesteld voor ondernemersvragen: 0800 – 2117. Voor vragen over de regeling Tozo/Bbz kunt u contact opnemen met Halte Werk via 14 072 (kies ‘Alkmaar’).

Relevante links

Onderwijs

Gemeente Langedijk heeft een onderwijsloket geopend waar scholen terecht kunnen met vragen in deze crisistijd. Het onderwijsloket is per mail bereikbaar via onderwijsloket@gemeentelangedijk.nl.

Wonen Plus Welzijn

Vanwege landelijke maatregelen rond het coronavirus zijn alle ontmoetingsactiviteiten, voorlichting en bijeenkomsten afgelast. Deelnemers en clienten kunnen bellen met het Servicepunt Langedijk over:

 • Een vraag over hoe zelf om te gaan met het coronavirus
 • Een gesprek wanneer iemand angstig is of zich eenzaam voelt
 • Praktische vragen
 • Uitgebreide telefonische ‘huisbezoeken’ waarin u alles kunt bespreken wat u maar wilt

Servicepunt Langedijk is bereikbaar via telefoonnummer 0226-318050.

Evenementen/activiteiten

Naast bewoners- en/of ondernemersbijeenkomsten door de gemeente georganiseerd, gaan ook diverse evenementen in Langedijk niet door, waaronder:

 • Alle activiteiten rond Koningsdag (27 april) zijn afgelast
 • Alle activiteiten rond herdenking 4 en 5 mei gaan niet door

Er zijn ongetwijfeld meer evenementen of activiteiten die niet doorgaan. Neemt u voor informatie contact op met de organisatie van het evenement of activiteit.

 • Moskee Langedijk is vanaf 16 maart 2020 gesloten. De (vrijdag)gebeden gaan niet door.
Hulpinitiatieven

Er zijn vanuit inwoners diverse hulpinitiatieven gestart, waarbij mensen hulp aanbieden aan anderen. Bekijk de initiatieven in onze gemeente.

Reacties burgmeester Leontien Kompier

3 april 2020: Videoboodschap #2: "Houd moed, blijf zorgen voor elkaar, en er komen weer andere tijden". Bekijk de video.

31 maart 2020, burgemeester Kompier reageert op de eerste overleden inwoner als gevolg van het coronavirus:
“Vanavond ben ik geïnformeerd over de eerste aan het Coronavirus overleden inwoner van gemeente Langedijk. Een heel verdrietig bericht. Mijn gedachten zijn bij familie, vrienden en dierbaren. Namens ons college en gemeentebestuur wens ik hen kracht en steun.”

25 maart 2020: column van burgemeester Leontien Kompier.

20 maart 2020: Videoboodschap #1: "Samen staan we sterk!". Bekijk de video.

17 maart 2020: brief aan alle Langedijkers.

 

Landelijke maatregelen

Rijksoverheid, RIVM en GGD

Deze instanties zijn de belangrijkste bronnen voor actuele informatie met betrekking tot maatregelen die genomen zijn en publicaties die worden gedaan over o.a. besmettingen. Alle gemeenten zullen zoveel mogelijk verwijzen naar deze pagina’s:

De GGD zal alleen via een interactieve kaart melding doen van nieuwe besmettingsgevallen, maar niet meer communiceren naar pers en/of gemeenten. Ook doet de GGD geen uitspraken over de exacte locatie van besmettingen.

Heeft u vragen over het virus?

Kijk dan op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor meer informatie. Hier vindt u een vraag- en antwoordlijst van het RIVM over het coronavirus. De lijst wordt ieder uur geactualiseerd en geregeld aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden. Overige vragen kunt u stellen via het landelijke informatienummer: 0800 - 1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Nieuwe noodverordening van kracht

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft mede namens de minister van Justitie en Veiligheid een aanwijzing gegeven aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s om hun bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Op basis daarvan heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord, ingevolge artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, alle in dat artikel genoemde bevoegdheden van de tot de regio behorende burgemeesters met ingang van onmiddellijk overgenomen. In de noodverordening zijn de kabinetsmaatregelen waar nodig juridisch uitgewerkt in algemeen verbindende voorschriften. Deze noodverordening is ook van kracht voor de gemeente Langedijk. Bekijk de noodverordening en lees het persbericht van de Veiligheidsregio.