Samenstelling Bezwaarschriften- en Klachtencommissie

Opgaven (neven-) functies van de voorzitter en de leden van de commissie bezwaarschriften/klachtencommissie van de gemeente Langedijk.

Opgaven (neven-) functies van de voorzitter en de leden van de commissie bezwaarschriften/klachtencommissie van de gemeente Langedijk.
 

Voorzitter

Naam:  Dhr. drs. J.C. Bekius
(Neven-)functies:

 • Voorzitter bezwarencommissie gemeente Schiermonnikoog
 • Commissielid gemeente Bergen
 • Secretaris Stichting Vrienden van het Vredeskerkje Bergen aan Zee 

 

Leden

Naam:  Dhr. mr. drs. V.M. Behrens
(Neven-)functies:

 • Jurist gemeente Alkmaar
 • Lid/plaatsvervangend voorzitter commissie bezwaarschriften gemeente Heerhugowaard
 • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Schagen       

 

Naam:  Mevr. mr. E.S. Bruijn
(Neven-)functies:

 • Jurist gemeente Opmeer
 • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Koggenland       

 

Naam:  Dhr. drs. G.P.C. de Koning (tevens waarnemend voorzitter)
(Neven-)functies:

 • Lid/waarnemend voorzitter commissie bezwaarschriften gemeente Alkmaar

 

Naam: Mevr. M. Smakman

 • Projectleider bij de gemeente Schagen invoering Omgevingswet
 • Lid van de adviescommissie voor bezwaarschriften voor rechtspositionele zaken van de GGD Zaanstreek-Waterland

Lid van de adviescommissie voor bezwaarschriften van de gemeenten Purmerend en Beemster

 

Naam:  Dhr. Wammes
(Neven-)functies:

 • Juridisch adviseur te Bovenkarspel
 • Penningmeester van toneelvereniging Het Mosterdzaadje te Wijdenes