Onderzoek naar toekomstmogelijkheden

Een extern bureau onderzoekt de komende maanden de mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente Langedijk. De gemeenteraad sprak in week 50 over het onderzoeksvoorstel. Het college van burgemeester en wethouders kreeg daarbij een aantal suggesties vanuit de raad mee. Vanaf week 51 het onderzoek daadwerkelijk van start.

De bestuurlijke toekomst van Langedijk is al enige tijd onderwerp van gesprek binnen de gemeente. De gemeente wil tegemoet komen aan de ambities, opgaven en uitdagingen zoals de voorzieningen, dienstverlening en het beheer van de openbare ruimte. De vraag is hoe dat het beste kan: zelfstandig, via samenwerking met andere gemeenten of door te fuseren.

Eind oktober gaf de gemeenteraad aan dat er meer feitelijke informatie nodig is om daarover een beslissing te kunnen nemen. Onderzoeks- en adviesbureau Berenschot gaat deze informatie nu bij elkaar brengen. Daarbij maakt het ook gebruik van de onderzoeken die al gedaan zijn.

Het komende rapport gaat, mede op verzoek van de gemeenteraad, dieper in op de feiten. Daarbij gaat het onder andere om de financiële situatie van de gemeente, de gemeentelijke organisatie en het bestuur, en de positie in de regio. Bureau Berenschot werkt de opzet van het onderzoek nu verder uit naar de wensen van Langedijk, en komt begin volgend jaar terug met de eerste resultaten daarvan.