Fusie

In januari 2018 startten gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard een onderzoek naar de mogelijkheid tot ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten. In december 2018 spraken beide gemeenteraden de intentie uit om een bestuurlijke fusie aan te gaan. Daarnaast besloten zij om de ambtelijke fusie verder uit te werken. In februari/maart komt het bedrijfsplan ambtelijke fusie in de gemeenteraden voor een definitief besluit. In het proces naar een bestuurlijke fusie staat in februari het nemen van een principebesluit op de agenda van de gemeenteraad.

 • Intentie raad van Langedijk voor bestuurlijke fusie

  21 december 2018

  Op dinsdag 18 december sprak de gemeenteraad van Langedijk de intentie uit een bestuurlijke fusie aan te gaan met gemeente Heerhugowaard. Met 16 stemmen voor en 5 tegen is het raadsvoorstel aangenomen. De raad van Heerhugowaard besloot die avond ook over bestuurlijke fusie met Langedijk. Dat besluit is unaniem aangenomen.

 • Raadsvoorstel rapportage bedrijfsplan Langedijk-Heerhugowaard

  27 november 2018

 • Rapportage bedrijfsplan Heerhugowaard en Langedijk

  22 november 2018

 • Heerhugowaard en Langedijk zetten volgende stap

  29 augustus 2018

  Op 28 augustus hebben de colleges van B&W van Heerhugowaard en Langedijk een gelijkluidend raadsvoorstel vastgesteld. Het raadsvoorstel gaat over de vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar ambtelijke fusie. Op 18 september a.s. nemen beide gemeenteraden hierover gelijktijdig een besluit.

 • Ambtelijke fusie haalbaar, maar…

  12 juli 2018

  Ambtelijke fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard is haalbaar en verhoging van de kwaliteit van beide organisaties is mogelijk, maar extra investeren in beide ambtelijke apparaten is nodig. Dat is de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Berenschot.

 • Toekomst Heerhugowaard en Langedijk ligt bij elkaar

  20 juni 2018

  De toekomst van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is samen. Beide colleges hebben op 19 juni het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Berenschot vastgesteld. Volgens dit onderzoek hebben beide gemeenten elkaar nodig en is een ambtelijke fusie haalbaar. "Heerhugowaard kan niet zonder Langedijk", zegt wethouder Oude Kotte van Heerhugowaard.

 • Terugblik informatieavond: “Behouden wat goed gaat en verbeteren waar nodig”

  27 februari 2018

  “Dank voor uw aandacht en het geduld om naar elkaar te luisteren”, zei wethouder Jasper Nieuwenhuizen na afloop van de informatieavond ambtelijke fusie. “Misschien is uw mening over de ambtelijke fusie gewijzigd, misschien versterkt, maar hopelijk gaat u verrijkt weer naar huis. Ik vond het een fantastische sfeer, boven verwachting.” In het Leescafé van De Binding waren donderdagavond 22 februari zo’n 40 inwoners aanwezig, onder wie raadsleden en ambtenaren van gemeente Langedijk. Het doel van de avond was niet overtuigen, maar informeren.

 • Ook raad Heerhugowaard akkoord ambtelijke fusie

  24 januari 2018

  De gemeenteraad van Heerhugowaard is op 23 januari akkoord gegaan met een onderzoek 'naar de uitgangssituatie, de gewenste vorm en de incidentele financiële gevolgen van een ambtelijke fusie-organisatie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk'. De uitkomsten van dat onderzoek moeten in juni klaar zijn.

 • De meestgestelde vragen over besluit ambtelijke fusie

  23 januari 2018

  De gemeente Langedijk gaat samen met de gemeente Heerhugowaard één werkorganisatie vormen. Bij deze ambtelijke fusie houden allebei de gemeenten een zelfstandig bestuur. De gemeente Langedijk blijft dus bestaan. Hieronder vindt u de elf meestgestelde vragen en de antwoorden daarop.