Ambtelijke fusie

In januari 2018 starten gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard een onderzoek naar de mogelijkheid tot ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten.

 • Heerhugowaard en Langedijk zetten volgende stap

  29 augustus 2018

  Op 28 augustus hebben de colleges van B&W van Heerhugowaard en Langedijk een gelijkluidend raadsvoorstel vastgesteld. Het raadsvoorstel gaat over de vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar ambtelijke fusie. Op 18 september a.s. nemen beide gemeenteraden hierover gelijktijdig een besluit.

 • Ambtelijke fusie haalbaar, maar…

  12 juli 2018

  Ambtelijke fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard is haalbaar en verhoging van de kwaliteit van beide organisaties is mogelijk, maar extra investeren in beide ambtelijke apparaten is nodig. Dat is de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Berenschot.

 • Toekomst Heerhugowaard en Langedijk ligt bij elkaar

  20 juni 2018

  De toekomst van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is samen. Beide colleges hebben op 19 juni het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Berenschot vastgesteld. Volgens dit onderzoek hebben beide gemeenten elkaar nodig en is een ambtelijke fusie haalbaar. "Heerhugowaard kan niet zonder Langedijk", zegt wethouder Oude Kotte van Heerhugowaard.

 • Terugblik informatieavond: “Behouden wat goed gaat en verbeteren waar nodig”

  “Dank voor uw aandacht en het geduld om naar elkaar te luisteren”, zei wethouder Jasper Nieuwenhuizen na afloop van de informatieavond ambtelijke fusie. “Misschien is uw mening over de ambtelijke fusie gewijzigd, misschien versterkt, maar hopelijk gaat u verrijkt weer naar huis. Ik vond het een fantastische sfeer, boven verwachting.” In het Leescafé van De Binding waren donderdagavond 22 februari zo’n 40 inwoners aanwezig, onder wie raadsleden en ambtenaren van gemeente Langedijk. Het doel van de avond was niet overtuigen, maar informeren.

 • Ook raad Heerhugowaard akkoord ambtelijke fusie

  24 januari 2018

  De gemeenteraad van Heerhugowaard is op 23 januari akkoord gegaan met een onderzoek 'naar de uitgangssituatie, de gewenste vorm en de incidentele financiële gevolgen van een ambtelijke fusie-organisatie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk'. De uitkomsten van dat onderzoek moeten in juni klaar zijn.

 • De meestgestelde vragen over besluit ambtelijke fusie

  23 januari 2018

  De gemeente Langedijk gaat samen met de gemeente Heerhugowaard één werkorganisatie vormen. Bij deze ambtelijke fusie houden allebei de gemeenten een zelfstandig bestuur. De gemeente Langedijk blijft dus bestaan. Hieronder vindt u de elf meestgestelde vragen en de antwoorden daarop.

 • Langedijk stemt voor ambtelijke fusie met Heerhugowaard

  27 december 2017

  De gemeenteraad van Langedijk heeft op 12 december 2017 het voorstel voor een ambtelijke fusie met Heerhugowaard goedgekeurd.

 • College: "Volgende stap in fusieproces"

  17 november 2017
  Het college van gemeente Langedijk stelt de gemeenteraad voor de weg in te slaan naar een ambtelijke fusie met Heerhugowaard.

 • Raadsmemo gespreksverslagen ambtelijke fusie

  03 augustus 2017, pdf, 391kB

  Het college heeft, in de maanden juni en juli 2017, als 1e stap verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Alkmaar en Schagen en van het bestuur van de werkorganisatie BUCH. De logische eerste en ook belangrijkste vraag die tijdens de gesprekken met de mogelijke partners aan de orde is gesteld is of er bij hen de bereidheid bestaat om te komen tot een ambtelijke fusie met Langedijk.

 • Ambtelijke fusie

  15 juni 2017

  Op 18 april 2017 heeft de gemeenteraad, naar aanleiding van het rapport van Bureau Berenschot en de eerder uitgevoerde onderzoeken, de keuze gemaakt voor ambtelijke fusie.

 • Toekomstige opgaven zijn uitdaging

  30 maart 2017

  In de afgelopen maanden heeft Bureau Berenschot, in opdracht van burgemeester en wethouders van Langedijk, een onderzoek gedaan naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

 • Onderzoek naar toekomstmogelijkheden

  13 december 2016

  Een extern bureau onderzoekt de komende maanden de mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente Langedijk. De gemeenteraad sprak in week 50 over het onderzoeksvoorstel. Het college van burgemeester en wethouders kreeg daarbij een aantal suggesties vanuit de raad mee. Vanaf week 51 het onderzoek daadwerkelijk van start.

 • Aanvullend onderzoek naar (bestuurlijke) toekomst Langedijk

  09 november 2016

  Op 25 oktober heeft de gemeenteraad het document ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’ besproken.

 • Document 'Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk'

  pdf, 1MB

  Op woensdag 5 oktober 2016 ontvangt de gemeenteraad van Langedijk het document ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’ met daarbij een voorstel om op basis van het document de voorlopige keuze te maken voor ‘bestuurlijke fusie’ als de meest aansluitende samenwerkingsvorm voor verder onderzoek. Bestuurlijke fusie zou – volgens het document – de meeste problemen oplossen die in de SWOT-analyse naar voren zijn gekomen. De gemeenteraad zal op dinsdag 25 oktober tijdens een extra raadsvergadering het document behandelen.

 • Goede opkomst bij inwonersgesprekken

  02 september 2016

  Op donderdag 1 september heeft de gemeenteraad met inwoners gesproken over de toekomst van Langedijk. Zo’n 60 inwoners hadden zich aangemeld voor de gesprekstafels. Aan acht verschillende gesprekstafels gaven inwoners hun mening over de ontwikkelingen in Langedijk.

 • Eerste stappen gezet in onderzoek

  11 mei 2016

  De gemeenteraad van Langedijk heeft de eerste stappen gezet in het vervolgonderzoek naar de toekomst van gemeente Langedijk. Er zijn twee bijeenkomsten geweest voor gemeenteraad, college en managementteam. Hierin is gesproken over de toekomstvisie en er is een analyse gemaakt van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.