Stemmen bij volmacht

Hoe kan iemand anders voor mij stemmen?

Als u zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen, machtig dan een andere kiezer binnen de gemeente. Zo kunt u alsnog uw stem laten horen! U machtigt een andere kiezer uit Langedijk door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens geeft u de stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan degene die voor u gaat stemmen.